logo fafo 194x64

Fafo-reports

Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor

Fafo-rapport 2016:04
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland

Utredning for Handel og Kontor og Virke om tjenestepensjon

Fafo-rapport 2016:03
Lillevold & Partners og Fafo

Arbeidsmigrasjon

Hva vet vi om konsekvensene for norsk arbeidsliv, samfunn og økonomi?
Fafo-rapport 2016:02
Jon Horgen Friberg

LOs lokalorganisasjoner

Status og utfordringer
Fafo-rapport 2016:01
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen

Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne

Kartlegging av måloppnåelse
Fafo-rapport 2015:57
Magne Bråthen og Jørgen Svalund

The social meanings of migration

PhD thesis
Fafo-report 2015:56
Guri Tyldum

Housing first i Norge – sluttrapport

Prosesser, resultater og kartleggingsskjema
Fafo-rapport 2015:52
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli

Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge

Arbeidsgiveres vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget
Fafo-rapport 2015:51
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder

Sammen om en bedre kommune: Dypdykk-rapport 2

Fafo-rapport 2015:50
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien

IA som strategi for lengre yrkeskarrierer

En analyse av virksomhetenes seniorpolitikk og dens effekt på tidligpensjoneringen. Doktoravhandling
Fafo-rapport 2015:49
Tove Midtsundstad

Har barn det bra i store barnehager?

Fafo-rapport 2015:48
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten

Kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene

Fafo-rapport 2015:47
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard

Godt, men ikke for godt

Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Ikke våre barn

Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge
Fafo-rapport 2015:45
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt

Passe inn og passe til

Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
Fafo-rapport 2015:44
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Tidsbruk i barnehagene

Rapportering, organisering og ledelse
Fafo-rapport 2015:43
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund

Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press

Fafo-rapport 2015:42
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B