Arbeidsinnvandrere og rus
En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge

Fafo-rapport 2017:38
ISBN 978-82-324-0413-1
ISSN 2387-6859

2017

(pdf 2666 kB)

English summary

Ordrenummer:

20646