BygningsInformasjonsModellering (BIM)
En studie av utfordringer med å implementere BIM i Statsbygg og Skanska

Fafo-rapport 2010:31
ISBN 978-82-7422-751-4
ISSN 0801-6143

2010

Nettutgave

(pdf 732kb)

Ordrenummer:

20175