Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Den norske arbeidslivsmodellen i endring
En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel

Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen

Fafo-rapport 2014:55

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen, Ragnhild Steen Jensen

Utgitt: 2014 Id-nr.: 20402