Fra deltakelse til mestring
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Fafo-rapport 2018:04
ISBN 978-82-324-0424-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0425-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 194 s, kr 344,- Ordrenr 20653

(pdf 1425 kB)

English summary
344,00 kr
344,00 kr

Ordrenummer:

20653