Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fra øst uten sikring?
EU-utvidelsen og HMS-konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser

Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring

Fafo-rapport 2007:03

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Mona Bråten

Utgitt: 2007 Id-nr.: 20003