Gjør fagbrevet en forskjell?
Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole

Fafo-rapport 2017:01
ISBN 9978-82-324-0350-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0351-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 67 s, kr 217,- Ordrenr 20609

(pdf 564 kB)

217,00 kr
217,00 kr

Ordrenummer:

20609