Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

HMS og IA: To sider av samme sak?
En evaluering av prosjektet ”3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø” 3 parter, 2 bransjer, 1 mål

Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11
ISBN 978-82-7422-743-9
ISSN 0801-6143

2010

Nettutgave

(pdf 822kb)

Ordrenummer:

20170