Hva gjør norske kommuner med deltid?

Fafo-rapport 2007:25
ISBN 82-7422-591-0
ISSN 0801-6143

2007

Nettutgave

(pdf 329k)

Ordrenummer:

20025