Innsats for arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren
Tiltak og prosesser i 19 kommuner

Fafo-rapport 405
ISBN 82-7422-394-2

2003, 138 s

Nettutgave Sammendrag

Ordrenummer:

405