Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Kampen om vikarene
Arbeidskraftstrategier i kommunesektoren

Fafo-rapport 2012:06
ISBN 978-82-7422-860-3 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-861-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 100 s kr. 250,- Ordrenr: 20233

Nettutgave

pdf 0,659 MB

250,00 kr
250,00 kr

Ordrenummer:

20233