Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Lavlønnskonkurranse og sosial dumping
Utfordringer for det seriøse arbeidslivet

Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 485

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Jon Erik Dølvik

Utgitt: 2005 Id-nr.: 485