Lokale særavtaler i kommunal sektor

Fafo-rapport 2018:02
ISBN 978-82-324-0420-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0421-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2018, 48 s, kr 198,- Ordrenr 20651

(pdf 354 kB)

English summary
198,00 kr
198,00 kr

Ordrenummer:

20651