Må de være ute om vinteren?
Oppfatninger om barnehager i fem etniske grupper i Oslo

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen

Fafo-rapport 262

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Anne Britt Djuve

Utgitt: 1999 Id-nr.: 262