Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Ny offentlig tjenestepensjon
Ytelsesulv i hybridfåreklær?
Fafo-rapport 2017:34
ISBN 978-82-324-0406-3 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0407-0 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 70 s, kr 220,- Ordrenr 20642

(pdf 801 kB)

220,00 kr
220,00 kr

Ordrenummer:

20642