Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen
Evaluering av samarbeidsordningen mellom ledere og tillitsvalgte på regionalt nivå i Helse Øst RHF

Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen

Fafo-rapport 453

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Inger Marie Hagen

Utgitt: 2004 Id-nr.: 453