Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Opphold i asylmottak
Konsekvenser for levekår og integrering

Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang

Fafo-rapport 2017:07

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Britt Djuve, Nerina Weiss, Huafeng Zhang

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20615