Seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet

Fafo-rapport 2018:39
ISBN 978-82-324-0477-3
ISSN 2387-6859

2018

(pdf 626 kB)

English summary

Ordrenummer:

20688