Solidaransvar for lønn

Fafo-rapport 2014:15
ISBN 978-82-324-0105-5 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0106-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2014 63 s kr 213,- Ordrenr: 20362

Nettutgave

(pdf 562 kB)

213,00 kr
213,00 kr

Ordrenummer:

20362