logo fafo 194x64
Varehandelen som inkluderingsarena
Rekruttering, opplæring og arbeidstrening

Ordrenummer:

20633

Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2017:25
ISBN 978-82-324-0390-5 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0391-2 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 84 s, kr 234,- Ordrenr 20633

(pdf 6515 kB)

234,00 kr

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B