Op-eds

Rapportsøk-en

Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir

Tone Fløtten

2009 Forskningstema: Poverty and social security

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir