Op-eds

Rapportsøk-en

Fattigdom i moderne velferdssamfunn

Tone Fløtten

Tobias 2012 Forskningstema: Poverty and social security

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Fattigdom i moderne velferdssamfunn