Op-eds

Rapportsøk-en

Hva vet vi om konkurranseutsetting?

Hanne Bogen

1999 Forskningstema: Care services
Hva vet vi om konkurranseutsetting?