Op-eds

Rapportsøk-en

Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe?

Tone Fløtten

Horisont 2(4) 2001 Forskningstema: Poverty and social security

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe?