Op-eds

Rapportsøk-en

Nordisk barnefattigdom – et problem å bry seg om?

Tone Fløtten

2013 Forskningstema: Poverty and social security

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Nordisk barnefattigdom – et problem å bry seg om?