Op-eds

Rapportsøk-en

Tre framtidsbilder for norsk eldrepolitikk

Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

1990 Forskningstema: Care services
Tre framtidsbilder for norsk eldrepolitikk