Sickness absence and disability pension
Sickness absence and disability pension

Contact

Researchers

Researcher
Researcher
Researcher (on leave)
Research professor
Researcher
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Fafo-rapport 2017:03
Åsmund Hermansen
Fafo-report 2016:45
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2016:27
Fafo-rapport 2016:28
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2016:12
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Fafo-rapport 2015:57
Fafo-rapport 2015:49
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2015:29
Hanne Bogen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:12
Magne Bråthen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:23
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2014:45
Fafo-rapport 2014:35
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2013:12
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:41
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2013:06
Roy A. Nielsen og Roland Mandal
Fafo-rapport 2012:45
Fafo-notat 2012:05
Fafo-rapport 2011:24
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:10
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2011:08
Fafo-rapport 2011:04
Fafo-rapport 2008:16
Christer Hyggen
Fafo-rapport 2007:39
Fafo-rapport 2007:10
Fafo-notat 2007:01
Fafo-rapport 542
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland
Fafo-notat 2006:13
Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 482
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Fafo-notat 2005:05
Fafo-rapport 389
Fafo-notat 2002:12
Fafo-notat 2001:01
Tove Midtsundstad og Espen Dahl
Fafo-notat 2000:20
Fafo-notat 2000:17
Axel West Pedersen
Fafo-rapport 218
Fafo-notat 1997:20
Fafo-notat 1997:18
Fafo-notat 1997:13
Axel West Pedersen
Fafo-notat 1996:04
Fafo-notat 1994:10
Fafo-notat 1994:01
Mary Visher og Tove Midtsundstad
Fafo-rapport 154
Fafo-rapport 153
Fafo-notat 820
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red)
Fafo-rapport 119

T. Midtsundstad and Roy A. Nielsen

Do workplace intervensions reduce disability rates?
Occupational Medicin
International Journal of Manpower
Nordic Journal of Working Life Studies
Søkelys på arbeidslivet

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange
Søkelys på arbeidslivet
Tidsskift for Velferdsforskning

Thomas Lorentzen, Espen Løken & Sissel C. Trygstad

Den nye staten. Omstillingenes effekter på ansattes sykefravær og trygdemottak
Søkelys på arbeidsmarkedet

Kåre Hagen og Jon M. Hippe

Må vi akseptere høyt fravær i Norge?

T. Midtsundstad

Arbeidsmiljøet avgjør
LO Aktuelt
Magasinet for fagorganiserte

T. Midtsundstad

Flere syke og ledige

T. Midtsundstad

AFP hjelper de svakeste
SSPs nyhetsbrev

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

Inkluderende arbeidsliv på norsk
Tidsskriftet Velferd
SSPs Nyhetsbrev 45+

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Utfordringer i det videre arbeidet
BRIS Rehabiliteringsmagasinet
Orienterer (Aspekter fra 2010)
Arbeidsmiljø

J.A. Drøpping & T. Midtsundstad

IA-avtalen: Har inspirert til forebyggende arbeid
BRIS Rehabiliteringsmagasinet

Kåre Hagen og Jon M. Hippe

Alle vet jo at.....

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling

Project manager: Lise Lien
End of project: 2020

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2020

Project manager: Lise Lien
End of project: 2016

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2018

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2013

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2008

Project manager: Tove Midtsundstad
End of project: 2006