All staff members
Beret Bråten

Researcher (on leave)

    Ph.d., statsvitenskap, Cand.polit., sosiologi Universitetet i Oslo

Research areas
+47 90950264
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Fafo-rapport 2017:31
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Fafo-rapport 2017:14
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2017:02
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Henriette Lunde
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt
Fafo-rapport 2016:11
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2015:48
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2015:40
Beret Bråten og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2015:39
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle
Fafo-rapport 2014:44
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Olav Elgvin
Fafo-rapport 2014:16
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-rapport 2014:23
Beret Bråten og Hedda Haakestad
Fafo-rapport 2014:24
Beret Bråten og Olav Elgvin
Fafo-rapport 2014:32
Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier
Introduksjon i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge
Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor
Quotas or no Quotas? Including Politicians of Ethnic Minority Descent in Political Parties
Rettferdig representasjon” ;rettferdig-representasjon;2010-06-18 12:53:55 8041;Bjørnen sover. Om vold i familien;bjornen-sover-om-vold-i-familien;2007-06-18 12:57:27 8042;”Feminist søker fellesskap” ;feminist-soker-fellesskap;2004-06-18 13:00:46 8043;”...
”Feminist søker fellesskap”
Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier
Bjørnen sover. Om vold i familien
”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.”