All staff members
Vidar Bakkeli

Researcher (on leave)

    Master in Technology, Innovation and Knowledge, TIK Centre for Technology, Innovation and Culture, University of Oslo


    Bachelor Sociology, University of Oslo


    Bachelor Social Anthropology, University of Oslo

Local welfare services, innovation, LGBT.

Research areas Care services | Housing | Innovation and development of organisations
+47 90587617
Fafo-notat 2017:04
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:04
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2015:52
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:08
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:51
Fafo-notat 2014:01
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:53
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter
Fafo-rapport 2013:25
Fafo-rapport 2013:18

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Større kompetanseutfordringer i små kommuner
Fagbladet Samfunn & Økonomi