Silje Andresen
Silje Andresen

Researcher

+47 91390911
Fafo-notat 2017:08
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad
Fafo-rapport 2017:36
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2017:33
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
Fafo-rapport 2016:31
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-notat 2016:15
Fafo-rapport 2016:09
Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og VG1
Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet