Anna Hagen Tønder
Anna Hagen Tønder

Researcher

Research areas
+47 99698644
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2019:10
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2018:01
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2017:14
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:11
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:01
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:20
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2016:10
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Fafo-notat 2015:05
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2015:51
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2014:36
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2013:05
Fafo-notat 2013:03
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:61
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:47
Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:36
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:23
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2012:17
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:36
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:28
Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2011:11
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:41
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:16
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2010:12
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-rapport 2010:01
Fafo-notat 2010:23
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2010:20
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2009:21
Fafo-rapport 2009:10
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2008:29
Anna Hagen og Sveinung Skule
Fafo-rapport 2008:07
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2008:28
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg
Fafo-notat 2008:27
Anna Hagen og Aris Kaloudis
Fafo-notat 2008:14
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø
Fafo-notat 2008:11
Marjan Nadim og Anna Hagen
Fafo-rapport 2007:35
Fafo-rapport 2007:04
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2007:23
Fafo-rapport 540
Fafo-notat 2005:23
Fafo-rapport 461
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Anna Hagen og Elin Svensen
Fafo-rapport 394
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg
Fafo-rapport 388
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland
Fafo-rapport 383
Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule
Fafo-notat 2001:06
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule
Fafo-notat 2000:08
European Educational Research Journal
International Journal for Research in Vocational Education and Training

Kjell A. Eliassen, Anna Hagen og Karl Kristian Mydske

Utdanning
Vocational Education and Training in Norway: Growth in Apprenticeships
Tillitsvalgte bidrar til å skaffe flere læreplasser
Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?
Local Drivers for Improvement Capacity
Yrkesfagene under press
Utvikling av skoler
Att kartlägga och förbättra skolor
Key challenges for Norwegian VET: The state of play
Gjennomgående dokumentasjon eller opplæringsboka i ny form?
National Research Report (NRR) Norway 2009
Lærere, kompetanseutvikling og den gode skole
Norsk deltakelse i EU-komiteer
Organisering av forskningsprogrammer i Norges forskningsråd
Håndbok i EØS-arbeid
Europeisk integrasjon og nasjonal forvaltningsutvikling
Gråsonekonflikter mellom yrkesgrupper
EF og utdanning i et norsk perspektiv - en statusrapport
EF og finansielle tjenester - en statusrapport
Europeiske forskningsprogram i et norsk perspektiv - en statuspport om EFs forskningspolitikk og forskningsprogrammer
Strategivalg i norsk romfartsindustri

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2020

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2020

Project manager: Anna Hagen Tønder
End of project: 2006