Anne Inga Hilsen
Anne Inga Hilsen

Researcher

    PhD, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
    Cand. sociol.,  University of Oslo

    Associate Professor of Health Promotion, at University of South-Eastern Norway

Research areas
+47 92662169
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo Paper 2019:29
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:25
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:19
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:09
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2018:31
Fafo-rapport 2018:40
Fafo-rapport 2018:33
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2016:21
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2015:33
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2015:03
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2014:55
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:05
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2013:07
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2013:06
Fafo-notat 2013:03
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2012:61

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?
Søkelys på arbeidslivet

Anne Inga Hilsen and Robert Salomon

Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life
Sociologia del lavoro

R. Ennals & Anne Inga Hilsen

Older workers: a suitable case for circles?
AI & Society

Anne Inga Hilsen

And they shall be known by their deeds
Ethics and politics in action research
Action Research
Engagement - including the elderly's participation in work and working life
Trenger arbeidslivet den voksne og erfarne arbeidskraften?
Working environment and work retention
Virksomheter verdsetter seniorer, men søker også ny kompetanse og aldersmangfold
Seniorene trives på jobben
Human resource management and interventions
National Report Norway
Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien
Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital
Følgeevaluering av Langtidsfrisk-arbeidet ved SI Kongsvinger
Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke...
Ekstra fridager til seniorer
Hvis bare helsa holder...
Samarbeid om mangfold
Seniorpolitikk – virker virkemidlene?
På seniorvis
Omstilling. En veiledning for arbeidsgivere og ledere
Review of the Co-operation between NHO and APINDO 2003-2007
Network Conference for Entrepreneurial Women
Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom
Kunnskapsstatus for programmet FARVE (forsøksmidler arbeid og velferd)
Capacity Building for Employers’ Organization on Productivity and Competitiveness
Fortellinger om å få det til
Fortell meg at jeg er ønsket!
Utredning om seniorer og omstilling
Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?
Seniortiltakene – vet vi hva som virker?
En langtidsfrisk arbeidsplass – fortellingen om et sykehus som går nye veier
Go for a senior