Anne Mette Ødegård
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Anne Mette Ødegård

Researcher

Research areas
+47 90651311
Anette Brunovskis og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:35
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-notat 2019:27
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:14
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2018:18
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2018:09
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2017:32
Fafo-notat 2017:10
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2017:04
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Fafo-rapport 2016:34
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2015:10
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2014:05
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2013:10
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2012:59
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2012:52
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2012:06
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Fafo-notat 2012:16
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2012:12
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:33
Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:20
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2011:18
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Fafo-notat 2011:21
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2010:08
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Fafo-notat 2010:05
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2009:27
Fafo-notat 2008:15
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:06
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2007:32
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring
Fafo-rapport 2007:03
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 548
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 485
Fafo-notat 2005:28
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2005:01
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 455
Social Sustainability in Norwegian Fisheries – Evolution and Resilience in Fleet and Industry
Enhancing Economic Democracy for Posted Workers: The Case of Norway
Transnational Monitoring and Enforcement of Posted Work: The Case of Norway
Improving data collection about posting and information provision on conditions applicable for posted workers
Krav til sosial bærekraft i norsk fangstbasert fiskerinæring
Debatthefte for NNN
Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft i bygg og transport
Varsling i arbeidslivet
Møte mellom internasjonalt arbeidsmarked og nasjonalt boligmarked
Legal provisions and democracy: freedom of expression and whistleblowing in Norwegian workplaces
Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety?
Verre for varslere