Bård Jordfald
Bård Jordfald

Researcher

Research areas
+47 93657369
Fafo-notat 2019:13
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:11
Fafo-notat 2018:19
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:17
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:16
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:26
Mona Bråten og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2018:25
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:12
Fafo-notat 2017:13
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2016:39
Fafo-notat 2016:21
Fafo-rapport 2016:24
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt
Fafo-notat 2015:03
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2014:58
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald
Fafo-report 2015:07
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2014:46
Fafo-notat 2014:02
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:03
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:12
Fafo-rapport 2013:34
Fafo-rapport 2012:56
Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 2012:54
Jon M. Hippe, Bård Jordfald, Ole Løfsnæs, Rolf Røtnes og Berit Tennbakk
Fafo-rapport 2012:08
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2012:01
Bård Jordfald
Fafo-notat 2012:04
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2011:06
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2010:25
Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland
Fafo-notat 2010:19
Bård Jordfald og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2009:49
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:23
Fafo-notat 2009:04
Inger Lise Skog Hansen, Jon Hippe, Bård Jordfald, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes, Marit Svensgaard
Fafo-rapport 2008:35
Kristine Nergaard og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2008:25
Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2008:13
Fafo-notat 2008:18
Fafo-rapport 2007:29
Bent Sofus Tranøy, Bård Jordfald, Espen Løken
Fafo-rapport 2007:20
Fafo-notat 2007:14
Fafo-notat 2007:12
Bård Jordfald og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 513
Fafo-rapport 486
Fafo-rapport 447
Fafo-notat 2004:15
Kari Folkenborg og Bård Jordfald
Fafo-rapport 421
Fafo-notat 2003:11
Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule
Fafo-notat 2001:06
Dag Olberg og Bård Jordfald
Fafo-rapport 327
Fafo-paper 2000:09
Ove Langeland og Bård Jordfald
Fafo-notat 1999:19
Ove Langeland og Bård Jordfald
Fafo-notat 1999:18
Utvikling i lønn og kjøpekraft i Norge
Lønnsutviklingen i Fellesforbundets bransjer
Den norske modellen – en supermodell?
Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor?
Sammendragsrapport: Sysselsetting og Arbeidsmarkedsprogrammet (1997-2001)
Struktur og dynamikk i kunnskapsbaserte næringer i Oslo
Entreprenørskap: gjennomgang av teori og empiri til studier av norske kyst og bygdesamfunn
Analyser av entreprenørskap
Entreprenørskap i et dynamisk og strukturelt perspektiv
Bedriftsetableringer med og uten stipend: seleksjon og sysselsettingseffekter
Den maritime Osloregionen