Marianne Takvam Kindt
Marianne Takvam Kindt

Researcher

    PhD, University of Oslo

Research areas
+47 47079487
Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt
Fafo-rapport 2019:37
Anne Hege Strand og Marianne Takvam Kindt
Fafo-notat 2019:24
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2018:41

Reisel, L., Hermansen, A. & Kindt, M. T.

Norway

Marianne Takvam Kindt

Right Choice, Wrong Motives?
Narratives about Prestigious Educational Choices among Children of immigrants in Norway

Kindt, M. T & Hegna, K.

Innvandrerdriv på Oslos østkant
Aspirasjoner om høyere utdanning blant yrkesfagelever og elitestudenter med innvandrerbakgrunn i Oslo
Det er de mest utsatte elevene som befinner seg i fraværsgrensens dødvinkel
Kampen om Groruddalens rykte: En narrativ analyse av flyttevalg
50 timer samfunnskunnskap: en brukerundersøkelse