Hjelpetabell alle Fafo
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Liste alle Fafo-utgivelser

Alle Fafo-utgivelser sortert etter creation date

Skriv ut:
Forfatter/tittel Serie Nettutgave Bilde Ordrenummr
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Mona Bråten og Inger Marie Hagen : Arbeidstakeres rett til medbestemmelse og medvirkning Fafo-notat 2019:23 Download 10313.pdf Forside notat 10313
Bård Jordfald : Minstelønnsreguleringer i kjøttindustrien Fafo-notat 2019:20 Download 10310.pdf Forside notat 10310
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso : Økonomiske insentiver i integreringsarbeidet Fafo-rapport 2019:29 Download 20726.pdf Forside rapport 20726
Kristin Jesnes og Kristine Nergaard : Kunst og kultur – organisasjoner i endring? Fafo-rapport 2019:22 Download 20719.pdf Forside rapport 20719
Åge A. Tiltnes and Guri Tyldum : Syrian refugees in Jordan: better off than before but still vulnerable Fafo Brief Download 2019-Oct-Brief-Syrian-ref.pdf Syrian refugees in Jordan: better off than before but still vulnerable  
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten : 0–24-samarbeidet. Et kunnskapsgrunnlag Fafo-notat 2019:21 Download 10311.pdf Forside notat 10311
Kristine Nergaard : Innleie i byggebransjen i Trondheim Fafo-rapport 2019:20 Download 20717.pdf Forside rapport 20717
Niri Talberg : Studieforbundene som læringskatalysator Fafo-rapport 2019:28 Download 20725.pdf Forside rapport 20725
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Heving av aldersgrensen for stillingsvern Fafo-rapport 2019:27 Download 20724.pdf Forside rapport 20724
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg : Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater Fafo-rapport 2019:13 Download 20710.pdf Forside rapport 20710
Guri Tyldum : Holdninger til diskriminering, likestilling og hatprat i Norge. 2. utgave Fafo-rapport 2019:26 Download 20723.pdf Forside rapport 20723
Inger Marie Hagen : Kompetanse og omstilling – to sider av samme sak eller en umulig kombinasjon? Fafo-notat 2019:19 Download 10309.pdf Kompetanse og omstilling – to sider av samme sak eller en umulig kombinasjon? 10309
Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard : Bemanningsstrategier i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland Fafo-rapport 2019:25 Download 20722.pdf Forside rapport 20722
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen : Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people Fafo-report 2019:23 Download 20720.pdf Forside rapport 20720
Mona Bråten : Kontroll og overvåking i arbeidslivet 2019 Fafo-rapport 2019:21 Download 20718.pdf Forside rapport 20718
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen : Seniorpolitikk i varehandelen Fafo-rapport 2019:19 Download 20716.pdf Forside rapport 20716
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad : Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet på virksomhetsnivå Fafo-rapport 2019:17 Download 20714.pdf Forside rapport 20714
Sissel C. Trygstad, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Elin Svarstad : Framtidens arbeidsliv – sammendrag Fafo-notat 2019:18 Download 10308.pdf Forside notat 10308
Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen : De tillitsvalgte og medlemmene Fafo-notat 2019:17 Download 10307.pdf Forside notat 10307
Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad : Arbeid, teknologi og kompetanse Fafo-notat 2019:16 Download 10306.pdf Forside notat 10306
Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen : Drivkrefter og utfordringer for den norske modellen Fafo-notat 2019:15 Download 10305.pdf Forside notat 10305
Kristine Nergaard og Elin Svarstad : Hva kan vi lære av historien? Fafo-notat 2019:14 Download 10304.pdf Forside notat 10304
Inger Lise Skog Hansen, Ketil Bråthen, Aage Aagesen og Lise Lien : Bedre livsmestring og sosial inkludering Fafo-rapport 2019:10 Download 20707.pdf Forside rapport 20707
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : En ny vei mot heltidskultur Fafo-rapport 2019:15 Download 20712.pdf Forside rapport 20712
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Dypdykk i deltidskulturen i fire Sørlandskommuner Fafo-rapport 2019:06 Download 20703.pdf Forside rapport 20703
Anne Hatløy og Ketil Bråthen : Erfaringer med Saltpartnerskapet Fafo-notat 2019:11 Download 10301.pdf Forside notat 10301
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger i staten 2018 Fafo-notat 2019:13 Download 10303.pdf Forside notat 10303
Jon Helgheim Holte : Evaluering av ALLEMED – et verktøy for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter Fafo-notat 2019:08 Download 10298.pdf Forside notat 10298
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen : Partnership for a healthier diet Fafo-paper 2019:12 Download 10302.pdf Forside notat 10302
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen : Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold Fafo-notat 2019:09 Download 10299.pdf Forside notat 10299
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene : Når velferd er til salgs Fafo-rapport 2019:11 Download 20708.pdf Forside rapport 20708
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad : Maritim kompetanse i en digital framtid Fafo-rapport 2019:09 Download 20706.pdf Forside rapport 20706
Mathilde Bjørnset : Ønsket i Østfold Fafo-notat 2019:08 Download 10293.pdf Forside notat 10293
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Relevans i fag- og yrkesopplæringen Fafo-notat 2019:10 Download 10300.pdf Forside notat 10300
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i norsk arbeidsliv 2018 Fafo-rapport 2019:14 Download 20711.pdf Forside rapport 20711
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes : Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern Fafo-rapport 2019:05 Download 20702.pdf Forside rapport 20702
Niri Talberg : Fra festtaler til realitet Fafo-rapport 2019:07 Download 20704.pdf Forside rapport 20704
Leif E. Moland og Per Schanche : Lang vei mot heltidskultur Fafo-rapport 2019:08 Download 20705.pdf Forside rapport 20705
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad : NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene Fafo-rapport 2019:12 Download 20709.pdf Forside rapport 20709
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Etter pensjonsreformen – politiske veivalg Fafo-notat 2019:07 Download 10297.pdf Forside notat 10297
Kristin Jesnes, Anna Ilsøe and Marianne J. Hotvedt : Collective agreements for platform workers? Examples from the Nordic countries   Download Nfow-brief3.pdf Collective agreements for platform workers? Examples from the Nordic countries  
Kristin Jesnes and Fabian Braesemann : Measuring online labour: A subcategory of platform work   Download Nfow-brief2.pdf Measuring online labour: A subcategory of platform work  
Sigurd M.N. Oppegaard, Anna Ilsøe, Kristin Jesnes, Bertil Rolandsson and Antti Saloniemi : Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments   Download Nfow-brief1.pdf Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments  
Kristine Nergaard : Atypical labour markets in Norway   Download Nfow-brief7.pdf Atypical labour markets in Norway  
Tomas Berglund, Jon Erik Dølvik, Stine Rasmussen and Johan Røed Steen : Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?   Download Nfow-wp2.pdf Changes in the occupational structure of Nordic employment: Upgrading or polarization?  
Bertil Rolandsson, Jon Erik Dølvik, Anna Hedenus, Johan Røed Steen, Anna Ilsøe, Trine Pernille Larsen, Tuomo Alasoini, Elisabeth Hjelm : Digitalization in Nordic manufacturing: Some case-study illustrations   Download Nfow-WP3.pdf Digitalization in Nordic manufacturing: Some case-study illustrations  
Inger Marie Hagen : Vold og trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren Fafo Download 959.pdf Vold og trusler – et stort arbeidsmiljøproblem i helse- og sosialsektoren 959
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm : Labour law in the future of work Fafo-paper 2019:06 Download 10296.pdf Forside notat 10296
Tewodros Aragie Kebede : Strømme Foundation’s Speed School Program in Burkina Faso, Mali and Niger Fafo-report 2018:27 Download 20676.pdf Cover page 20676
Tewodros Aragie Kebede : Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle de la Fondation Strømme au Burkina Faso, au Mali et au Niger Rapport Fafo 2018:48 Download 20697.pdf Stratégie de Scolarisation Accélérée/Passerelle de la Fondation Strømme au Burkina Faso, au Mali et au Niger 20697
Åge A. Tiltnes, Huafeng Zhang and Jon Pedersen : The living conditions of Syrian refugees in Jordan Fafo-report 2019:04 Download 20701.pdf Forside rapport 20701
Åsmund Arup Seip : Om forhandlingsansvaret for lærerne Fafo-notat 2019:02 Download 10292.pdf Forside notat 10292
Kristine Nergaard og Elin Svarstad : Utleie/innleie av arbeidskraft i Nordland Fafo-notat 2019:05 Download 10295.pdf Forside notat 10295
Kristin Alsos : Tariffavtalenes regulering av lønn under sykdom Fafo-notat 2019:01 Download 10291.pdf Forside notat 10291
Tove Midtsundstad and Anne Inga Hilsen : Engagement – including the elderly’s participation in work and working life Fafo-paper 2019:04 Download 10294.pdf Cover page 10294
Ståle Østhus : Kunnskap om pensjon Fafo-rapport 2019:02 Download 20699.pdf Forside rapport 20699
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie Fafo-rapport 2018:47 Download 20696.pdf Forside rapport 20696
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad : I fraværsgrensens dødvinkel Fafo-rapport 2018:41 Download 20690.pdf Forside rapport 20690
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen : Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Fafo-rapport 2018:44 Download 20693.pdf Forside rapport 20693
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset : Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll Fafo-rapport 2019:01 Download 20698.pdf Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll 20698
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger under nye betingelser Fafo-rapport 2018:45 Download 20694.pdf Lokale forhandlinger under nye betingelser 20694
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:42 Download 20691.pdf Forside rapport 20691
Guri Tyldum : Tilgang på brukererfaringer Fafo-notat 2018:25 Download 10290.pdf Forside notat 10290
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland : Sysselsetting av unge med nedsatt funksjonsevne Fafo-rapport 2018:46 Download 20695.pdf Forside rapport 20695
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand : Likestilt arbeidsliv Fafo-notat 2018:23 Download 10288.pdf Forside notat 10288
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen : HMS og arbeidsmiljøarbeid Fafo-rapport 2018:31 Download 20680.pdf Forside rapport 20680
Anne Inga Hilsen : Hvordan skape gode senkarrierer? Fafo-rapport 2018:40 Download 20689.pdf Forside rapport 20689
Tove Midtsundstad : Seniorer i industrien – arbeidslivets slitere Fafo-rapport 2018:34 Download 20683.pdf Forside rapport 20683
Kristian Takvam Kindt and Heba Khalil : What is to be done? Fafo-paper 2018:24 Download 10289.pdf Cover page 10289
Lars Holden og Tone Fløtten : Forskningsetikk for oppdragsforskning Fafo-notat 2018:22 Download 10287.pdf Forskningsetikk for oppdragsforskning 10287
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard : Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren Fafo-notat 2018:15 Download 10280.pdf Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren 10280
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen : Om å bli eldre med hiv Fafo-rapport 2018:43 Download 20692.pdf Forside rapport 20692
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i kommunesektoren Fafo-notat 2018:11 Download 10276.pdf Forside notat 10276
Bård Jordfald : Lønnsfordeling i privat sektor Fafo-notat 2018:19 Download 10284.pdf Forside notat 10284
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i helseforetakene Fafo-notat 2018:17 Download 10282.pdf Forside notat 10282
Bård Jordfald og Elin Svarstad : Lønnsfordeling i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2018:16 Download 10281.pdf Forside notat 10281
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg : Digitale skillelinjer Fafo-rapport 2018:36 Download 20685.pdf Forside rapport 20685
Mona Bråten og Jørgen Svalund : Seksuell trakassering innen film-, TV-, scene-, musikk- og spillfeltet Fafo-rapport 2018:39 Download 20688.pdf Forside rapport 20688
Anne Inga Hilsen : Seniorkompetanse i Arbeidstilsynet Fafo-rapport 2018:33 Download 20682.pdf Forside rapport 20682
Kristine Nergaard : Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:38 Download 20687.pdf Forside rapport 20687
Elin Svarstad og Sissel C. Trygstad : Når jobben settes ut på anbud Fafo-rapport 2018:32 Download 20681.pdf Forside rapport 20681
Kristin Jesnes : Approaches to atypical and precarious work Fafo-paper 2018:21 Download 10286.pdf Forside notat 10286
Inger Marie Hagen og Jørgen Svalund : Verve og beholde Fafo-rapport 2018:28 Download 20677.pdf Forside rapport 20677
Ragna Lillevik og Guri Tyldum : En mulighet for kvalifisering Fafo-rapport 2018:35 Download 20684.pdf Forside rapport 20684
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad : Seksuell trakassering i hotellbransjen i Skandinavia Fafo-rapport 2018:29 Download 20678.pdf Forside rapport 20678
Åsmund Arup Seip : Etter- og videreutdanning i tariffavtalene i offentlig sektor Fafo-rapport 2018:37 Download 20686.pdf Forside rapport 20686
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg : Videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for styrere 2018 Fafo-rapport 2018:30 Download 20679.pdf Forside rapport 20679
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2016/2017 Fafo-notat 2018:20 Download 10285.pdf Forside notat 10285
Silje Sønsterudbråten : Assistert retur Fafo-rapport 2018:16 Download 20665.pdf Forside rapport 20665
Johan Røed Steen : Organisering i servicesektoren Fafo-rapport 2018:24 Download 20673.pdf Forside rapport 20673
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Renholdsbransjen sett nedenfra Fafo-rapport 2018:26 Download 20675.pdf Forside rapport 20675
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson : Collective bargaining in Northern Europe under strain Fafo-paper 2018:18 Download 10283.pdf Cover page 10283
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset : «It takes a village» Fafo-rapport 2018:23 Download 20672.pdf Forside rapport 20672
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll : Fleksibel arbeidstid Fafo-rapport 2018:15 Download 20664.pdf Forside rapport 20664
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup : Nordic 0 – 24 collaboration on improved services to vulnerable children and young people Fafo-report 2018:22 Download 20671.pdf Cover page 20671
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad : Norsk Sykepleierforbunds tjenester Fafo-notat 2018:14 Download 10279.pdf Forside notat 10279
Mona Bråten og Bård Jordfald : Assistentenes rolle i barnehagene Fafo-rapport 2018:25 Download 20674.pdf Forside rapport 20674
Rolf K. Andersen og Mona Bråten : Offentlige anbud og bemanning i el-bedrifter Fafo-rapport 2018:19 Download 20668.pdf Forside rapport 20668
Lise Lien og Hanne Bogen : Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholdsvirksomheter Fafo-rapport 2018:20 Download 20669.pdf Forside rapport 20669
Jon M. Hippe, Henrik Hammer og Hans Gunnar Vøien : Nok pensjon? Fafo-rapport 2018:17 Download 20666.pdf Forside rapport 20666
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll : Mellom lov og avtale Fafo-notat 2018:12 Download 10277.pdf Forside notat 10277
Huafeng Zhang, Mona Christophersen, Kristin Dalen, Jing Liu and Jon Pedersen : Reconstructing a future: Ten years after the Wenchuan earthquake Fafo-report 2018:21 Download 20670.pdf Cover page 20670
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Motivasjon og mestring Fafo-notat 2018:13 Download 10278.pdf Forside notat 10278
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes : Fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon Fafo-rapport 2018:14 Download 20663.pdf Forside rapport 20663
Mona Bråten : Arbeidstakere som jobber alene Fafo-rapport 2018:07 Download 20656.pdf Forside rapport 20656
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård : Reguleringer for utsendte arbeidstakere Fafo-rapport 2018:18 Download 20667.pdf Forside rapport 20667
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Vegard Salte Flatval, Sara Andersson, Linn Sørensen Holst og Ketil Bråthen : Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet Fafo-rapport 2018:08 Download 20657.pdf Forside rapport 20657
Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll : Fullt og helt, ikke stykkevis og delt? Fafo-rapport 2018:11 Download 20660.pdf Forside rapport 20660
Elin Svarstad : Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor   Download 958.pdf Forside 958
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2017 Fafo-rapport 2018:12 Download 20661.pdf Forside rapport 20661
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl : Realkompetanse i varehandelen Fafo-notat 2018:10 Download 10275.pdf Forside notat 10275
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Inkludering og mangfold i REMA 1000. Sluttrapport Fafo-rapport 2018:09 Download 20658.pdf Forside rapport 20658
Dag Olberg og Johannes Oldervoll : Landsoverenskomsten HK-Virke – bestemmelser og bruk Fafo-notat 2018:07 Download 10272.pdf Forside notat 10272
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Ikke som forventet Fafo-rapport 2018:13 Download 20662.pdf Ikke som forventet 20662
Kristin Jesnes og Elin Svarstad : Morgendagens fagbevegelse Fafo-rapport 2018:10 Download 20659.pdf Forside rapport 20659
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen : Arbeidsrettede tiltak Fafo-rapport 2017:28 Download 20636.pdf Forside rapport 20636
Kristin Alsos og Kristine Nergaard : Lokale særavtaler i kommunal sektor Fafo-rapport 2018:02 Download 20651.pdf Forside rapport 20651
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2018:06 Download 10271.pdf Forside notat 10271
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune Fafo-notat 2018:09 Download 10274.pdf Forside notat 10274
Åsmund Arup Seip : NTLs omdømme 2018 Fafo-notat 2018:08 Download 10273.pdf Forside notat 10273
Silje Sønsterudbråten, Guri Tyldum og Magne Raundalen : Et trygt sted å vente Fafo-rapport 2018:05 Download 20654.pdf Forside rapport 20654
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt : Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach Fafo-report 2017:24 Download 20632.pdf Cover page 20632
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 2016 Fafo-notat 2018:04 Download 10269.pdf Forside notat 10269
Kristine Nergaard : Før lønnsoppgjøret 2018 Fafo-notat 2018:05 Download 10270.pdf Forside notat 10270
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen : Fra deltakelse til mestring Fafo-rapport 2018:04 Download 20653.pdf Forside rapport 20653
Jørgen Svalund : Akademikerne og organisering av høyt utdannede arbeidstakere Fafo-notat 2018:03 Download 10268.pdf Forside notat 10268
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt : Efforts to ensure girls’ rights and gender equality in Norwegian development policies Fafo-report 2018:06 Download 20655.pdf Cover page 20655
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten : På egne bein Fafo-rapport 2018:03 Download 20652.pdf Forside rapport 20652
Åsmund Arup Seip : Organisering og avtaler i finanssektoren Fafo-notat 2018:02 Download 10267.pdf Forside notat 10267
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 3 Fafo-notat 2018:01 Download 10266.pdf Forside notat 10266
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering Fafo-rapport 2018:01 Download 20650.pdf Profesjonell rekruttering er likestilt rekruttering 20650
Ståle Østhus, Maja Tofteng, Rolf Røtnes og Jon Hippe : Behovet for spesialisthelsetjenester i Oslo Fafo-notat 2017:11 Download 10261.pdf Forside notat 10261
Inger Lise Skog Hansen : NAV i fengsel Fafo-rapport 2017:37 Download 20645.pdf Forside rapport 20645
Mona Bråten og Rolf K. Andersen : Verneombudsordningen i en ny tid Fafo-rapport 2017:35 Download 20643.pdf Forside rapport 20643
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard : Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL Fafo-rapport 2017:27 Download 20635.pdf Forside rapport 20635
Sissel C. Trygstad og Bård Jordfald : Konkurranseutsetting, omstilling og innflytelse i offentlig sektor Fafo-notat 2017:13 Download 10263.pdf Forside notat 10263
Silje Andresen og Jon Rogstad : Skolekonkurranser for yrkesfag – en mulighet for alle? Fafo-notat 2017:08 Download 10258.pdf Forside notat 10258
Silje Andresen, Aina Fossum, Jon Rogstad og Bjørn Smestad : På prøve Fafo-rapport 2017:36 Download 20644.pdf Forside rapport 20644
Dag Olberg : Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverorganisering i Sverige og Danmark Fafo-notat 2017:15 Download 10265.pdf Forside notat 10265
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Inkludering og mangfold i Rema 1000. Kortrapport Fafo-rapport 2016:25 Download 20587.pdf Forside rapport 20587
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim : Når sjefen er en app Fafo-rapport 2017:41 Download 20649.pdf Forside rapport 20649
Geir Veland og Pål Lillevold : Ny offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 2017:34 Download 20642.pdf Forside rapport 20642
Inger Marie Hagen : Arbeidsgivers holdning til foreldrepermisjon Fafo-rapport 2017:40 Download 20648.pdf Forside rapport 20648
Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder : Tariffavtalene som virkemiddel i kompetansepolitikken Fafo-notat 2017:14 Download 10264.pdf Forside notat 10264
Åsmund Arup Seip : Arbeidsinnvandrere og rus Fafo-rapport 2017:38 Download 20646.pdf Forside rapport 20646
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings : Hidden in the numbers: Barriers to girls’ education in West Africa Fafo-report 2017:39 Download 20647.pdf Front page report 20647
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Fraværet er redusert, men… Fafo-rapport 2017:33 Download 20641.pdf Forside rapport 20641
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten : Introduksjonsprogram og norskopplæring Fafo-rapport 2017:31 Download 20639.pdf Forside rapport 20639
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Trygg trafikk med seniorer Fafo-rapport 2017:30 Download 20638.pdf Forside rapport 20638
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård : Fagforbundets ungdomsbarometer 2017 Fafo-rapport 2017:32 Download 20640.pdf Forside rapport 20640
Sol Skinnarland og Leif E. Moland : Samhandling og produksjonsflyt i Forsvarets logistikkorganisasjon Fafo-rapport 2017:29 Download 20637.pdf Forside rapport 20637
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum : Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak Fafo-rapport 2017:22 Download 20630.pdf Forside rapport 20630
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten : Asylum, integration and irregular migration in Lithuania Fafo-report 2017:23 Download 20631.pdf Forside rapport 20631
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard : Varehandelen som inkluderingsarena Fafo-rapport 2017:25 Download 20633.pdf Forside 20633
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip : TiSA-avtalen Fafo-rapport 2017:16 Download 20624.pdf TiSA-avtalen 20624
Leif E. Moland : Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene Fafo-rapport 2017:17 Download 20625.pdf Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene 20625
Roy A. Nielsen : Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde Fafo-notat 2017:05 Download 10255.pdf Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde 10255
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad : «Bare plunder og heft» Fafo-rapport 2017:26 Download 20634.pdf Forside 20634
Kristine Nergaard : Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende Fafo-notat 2017:12 Download 10262.pdf Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende 10262
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen : The impact of the working environment on work retention of older workers Fafo-paper 2017:09 Download 10259.pdf The impact of the working environment on work retention of older workers 10259
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik : Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen Fafo-rapport 2017:14 Download 20622.pdf Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen 20622
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård : Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft Fafo-notat 2017:10 Download 10260.pdf Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft 10260
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen : Bedre og enklere tjenestepensjon Fafo-rapport 2017:21 Download 20629.pdf Bedre og enklere tjenestepensjon 20629
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon? Fafo-rapport 2017:20 Download 20628.pdf Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon? 20628
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen : Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter Fafo-rapport 2017:18 Download 20626.pdf Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter 20626
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien : Ny tjenestepensjon i kommunal sektor? Fafo-rapport 2017:10 Download 20618.pdf Ny tjenestepensjon i kommunal sektor? 20618
Kathleen M. Jennings : Tracking Inclusion in Norwegian Development Support to Global Education Fafo-report 2017:19 Download 20627.pdf Tracking Inclusion in Norwegian Development Support to Global Education 20627
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder : Yrkesfaglærernes kompetanse Fafo-rapport 2017:11 Download 20619.pdf Yrkesfaglærernes kompetanse 20619
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Elektrobransjen i tall Fafo-notat 2017:06 Download 10256.pdf Elektrobransjen i tall 10256
Inger Lise Skog Hansen : Fra bostedsløs til varig bolig Fafo-rapport 2017:06 Download 20614.pdf Fra bostedsløs til varig bolig 20614
Kristine Nergaard : Midlertidige ansettelser 2016 Fafo-notat 2017:07 Download 10257.pdf Midlertidige ansettelser 2016 10257
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Vulnerability and exploitation along the Balkan route Fafo-report 2017:12 Download 20620.pdf Vulnerability and exploitation along the Balkan route 20620
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang : Opphold i asylmottak Fafo-rapport 2017:07 Download 20615.pdf Opphold i asylmottak 20615
Vidar Bakkeli : Boligsosiale utfordringer i Nes kommune Fafo-notat 2017:04 Download 10254.pdf Boligsosiale utfordringer i Nes kommune 10254
Sissel C. Trygstad : Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser Fafo-notat 2017:03 Download 10253.pdf Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser 10253
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg : Offentlige tariffområder – endring og praktisering Fafo-rapport 2017:15 Download 20623.pdf Offentlige tariffområder – endring og praktisering 20623
Arne Backer Grønningsæter : Å bli eldre med hiv Fafo-notat 2017:02 Download 10252.pdf Å bli eldre med hiv 10252
Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård, Marit Skivenes og Elin Svarstad : Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner Fafo-rapport 2017:04 Download 20612.pdf Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner 20612
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad : Seksuell trakassering i arbeidslivet Fafo-rapport 2017:09 Download 20617.pdf Seksuell trakassering i arbeidslivet 20617
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten : Veiledningserfaringer Fafo-rapport 2017:02 Download 20610.pdf Veiledningserfaringer 20610
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene Fafo-notat 2016:25 Download 10249.pdf Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene 10249
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Gjør fagbrevet en forskjell? Fafo-rapport 2017:01 Download 20609.pdf Gjør fagbrevet en forskjell? 20609
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk : Retur som avtalt? Fafo-rapport 2016:35 Download 20597.pdf Retur som avtalt? 20597
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad : Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Fafo-rapport 2017:08 Download 20616.pdf Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? 20616
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Teambasert styrermodell i kommunale barnehager Fafo-notat 2017:01 Download 10251.pdf Teambasert styrermodell i kommunale barnehager 10251
Roy A. Nielsen : Pensjonsuttak før fylte 67 år Fafo-rapport 2017:03 Download 20611.pdf Pensjonsuttak før fylte 67 år 20611
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland : Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 2016:44 Download 20606.pdf Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon 20606
Jon Horgen Friberg : Assimilering på norsk Fafo-rapport 2016:43 Download 20605.pdf Assimilering på norsk 20605
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald : Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014 Fafo-rapport 2016:39 Download 20601.pdf Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014 20601
Lise Lien : «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!» Fafo-rapport 2016:46 Download 20608.pdf «IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!» 20608
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland : SamBIM Fafo-rapport 2016:40 Download 20602.pdf SamBIM 20602
Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad : Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter Fafo-notat 2016:26 Download 10250.pdf Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter 10250
Åsmund Hermansen : Retaining Older Workers Fafo-report 2016:45 Download 20607.pdf Retaining Older Workers 20607
Lise Lien : Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser Fafo-rapport 2016:36 Download 20598.pdf Oslo kommunes traineeordning for  mennesker med funksjonsnedsettelser 20598
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen : Jobb i barnehage – passer det for seniorer? Fafo-rapport 2016:41 Download 20603.pdf Jobb i barnehage – passer det for seniorer? 20603
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2 Fafo-notat 2016:18 Download 10242.pdf Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2 10242
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Bedre gjennomføring i videregående opplæring Fafo-rapport 2016:37 Download 20599.pdf Bedre gjennomføring i videregående opplæring 20599
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland : En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet Fafo-rapport 2016:42 Download 20604.pdf En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet 20604
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Arbeidstakere med lang høyere utdanning i statlig og privat sektor Fafo-notat 2016:13 Download 10237.pdf Hva forklarer lønnsforskjellene? Arbeidstakere med lang høyere utdanning i statlig og privat sektor 10237
Bård Jordfald : Hvorfor finnes professorer uten utdanning? Fafo-notat 2016:21 Download 10245.pdf Hvorfor finnes professorer uten utdanning? 10245
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter : Business, development and inclusion of persons with disabilities Fafo-paper 2016:24 Download 10248.pdf Business, development and inclusion of persons with disabilities 10248
Magne Bråthen and Tone Fløtten : The Norwegian social model – an inspiration for Greece? Fafo-report 2016:38 Download 20600.pdf The Norwegian social model – an inspiration for Greece? 20600
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Partssamarbeidet i fagopplæringen Fafo-notat 2016:20 Download 10244.pdf Partssamarbeidet i fagopplæringen 10244
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim : Aktører og arbeid i delingsøkonomien Fafo-notat 2016:23 Download 10247.pdf Aktører og arbeid i delingsøkonomien 10247
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad : Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet Fafo-notat 2016:19 Download 10243.pdf Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet 10243
Mona Bråten : HMS-utfordringer ved alenearbeid Fafo-notat 2016:22 Download 10246.pdf HMS-utfordringer ved alenearbeid 10246
Guri Tyldum : Fattige tilreisende fra Romania i Oslo Fafo-notat 2015:13 Download 10224.pdf Fattige tilreisende fra Romania i Oslo 10224
Rolf K. Andersen og Silje Andresen : Oppfølging av lærlinger i Akershus Fafo-rapport 2016:31 Download 20593.pdf Oppfølging av lærlinger i Akershus 20593
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten : Foreldreveiledning – virker det? Fafo-rapport 2016:29 Download 20591.pdf Foreldreveiledning – virker det? 20591
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter : En ideell forskjell? Fafo-rapport 2016:30 Download 20592.pdf En ideell forskjell? 20592
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll : Delingsøkonomien møter den nordiske modellen   Download 160927_krj_faktaflak.pdf Delingsøkonomien møter den nordiske modellen  
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen : Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund Fafo-rapport 2016:34 Download 20596.pdf Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund 20596
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016 Fafo-rapport 2016:33 Download 20595.pdf Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016 20595
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus Fafo-rapport 2016:32 Download 20594.pdf Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus 20594
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen : Uførereformen Fafo-rapport 2016:27 Download 20589.pdf Uførereformen 20589
Sol Skinnarland : Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering Fafo-rapport 2016:26 Download 20588.pdf Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering 20588
Guri Tyldum og Kristian Takvam Kindt : Konflikt, legitim makt og politisk inklusjon i Ukraina   Download Konflikt-legitim-makt-og-politisk-inklusjon-i-Ukraina.pdf Konflikt, legitim makt og politisk inklusjon i Ukraina  
Lise Lien og Hanne Bogen : Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær? Fafo-rapport 2016:28 Download 20590.pdf Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær? 20590
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland : Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor Fafo-rapport 2016:04 Download 20566.pdf Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor 20566
Jørgen Svalund og Geir Veland : Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet Fafo-rapport 2016:22 Download 20584.pdf Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet 20584
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum : Voksne som tar fagbrev Fafo-notat 2016:11 Download 10235.pdf Voksne som tar fagbrev 10235
Lise Lien : Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune Fafo-notat 2016:16 Download 10240.pdf Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune 10240
Beret Bråten og Henriette Lunde : Ekstern barnehagevurdering Fafo-rapport 2016:17 Download 20579.pdf Ekstern barnehagevurdering 20579
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Rettmessig forskjellsbehandling? Fafo-rapport 2016:23 Download 20585.pdf Rettmessig forskjellsbehandling? 20585
Bård Jordfald : Lokal lønnsdannelse i staten 2014 Fafo-rapport 2016:24 Download 20586.pdf Lokal lønnsdannelse i staten 2014 20586
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke» Fafo-rapport 2016:18 Download 20580.pdf «Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke» 20580
Kristin Jesnes : Lovfestet minstelønn i Frankrike Fafo-notat 2016:17 Download 10241.pdf Lovfestet minstelønn i Frankrike 10241
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Å sette pris på lærlinger Fafo-notat 2016:15 Download 10239.pdf Å sette pris på lærlinger 10239
Inger Marie Hagen : Forskere søkes! Fafo-notat 2016:14 Download 10238.pdf Forskere søkes! 10238
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad : Virker tiltakene? Fafo-notat 2016:12 Download 10236.pdf Virker tiltakene? 10236
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Teller AFP med? Fafo-notat 2016:08 Download 10232.pdf Teller AFP med? 10232
Anne Inga Hilsen : Hva er seniorkompetanse? Fafo-rapport 2016:21 Download 20583.pdf Hva er seniorkompetanse? 20583
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt : Med mandat til å hjelpe Fafo-rapport 2016:11 Download 20573.pdf Med mandat til å hjelpe 20573
Dag Olberg : Unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri Fafo-notat 2016:10 Download 10234.pdf Unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri 10234
Tewodros Aragie Kebede and Kristian Takvam Kindt : Language and Social Survey in Morocco Fafo-report 2016:20 Download 20582.pdf Language and Social Survey in Morocco 20582
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samhandlingsfase og BIM på byggeplass Fafo-rapport 2016:16 Download 20578.pdf Samhandlingsfase og BIM på byggeplass 20578
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad : Sjatteringer av likhet Fafo-rapport 2016:15 Download 20577.pdf Sjatteringer av likhet 20577
Tone Sommerfelt (éd.) : Placement et Travail Domestique des Enfants en Haïti en 2014 : Rapport analytique Rapport Fafo 2015:55 Download 20560-web.pdf Placement et Travail Domestique des Enfants en Haïti en 2014 : Rapport analytique 20560
Tone Sommerfelt (ed.) : Child Fosterage and Child Domestic Work in Haiti in 2014: Analytical report Fafo-report 2015:54 Download 20559-web.pdf Child Fosterage and Child Domestic Work in Haiti in 2014: Analytical report 20559
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen : Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene Fafo-rapport 2016:13 Download 20575.pdf Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene 20575
Guri Tyldum : Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge Fafo-notat 2016:09 Download 10233.pdf Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge 10233
Erika Braanen Sterri : Kapasitet i integreringsapparatet Fafo-notat 2016:06 Download 10230.pdf Kapasitet i integreringsapparatet 10230
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor : Sammen om en bedre kommune: En oppsummering Fafo-rapport 2016:08 Download 20570.pdf Sammen om en bedre kommune: En oppsummering 20570
Henriette Lunde og Jon Rogstad : Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet Fafo-notat 2016:05 Download 10229.pdf Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet 10229
Mona Bråten : Digital kontroll og overvåking av arbeid Fafo-rapport 2016:05 Download 20567.pdf Digital kontroll og overvåking av arbeid 20567
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014 Fafo-notat 2016:07 Download 10231.pdf Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014 10231
Rolf K. Andersen og Silje Andresen : Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag Fafo-rapport 2016:09 Download 20571.pdf Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag 20571
Kristine Nergaard : Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2016:07 Download 20569.pdf Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv 20569
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland : Hjemme, borte eller uavgjort? Fafo-rapport 2016:06 Download 20568.pdf Hjemme, borte eller uavgjort? 20568
Anne Kielland : Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning Fafo-rapport 2016:14 Download 20576.pdf Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning 20576
Anne Kielland : Education in Niger Fafo-report 2016:12 Download 20574.pdf Education in Niger 20574
Kristin Dalen and Hedda Flatø : China’s Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism? Fafo-paper 2016:03 Download 10227.pdf China’s Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism? 10227
Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland : Rekruttering til design- og håndverksfagene Fafo-rapport 2016:10 Download 20572.pdf Rekruttering til design- og håndverksfagene 20572
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård : Å velge et yrke Fafo-notat 2015:05 Download 10216.pdf Å velge et yrke 10216
Anne Britt Djuve : Flyktninger – krise for den nordiske modellen? Fafo-notat 2016:02 Download 10226.pdf Flyktninger – krise for den nordiske modellen? 10226
Inger Marie Hagen : En verden i endring – hva betyr det for Akademikerne? Fafo-notat 2016:04 Download 10228.pdf En verden i endring – hva betyr det for Akademikerne? 10228
Jon Erik Dølvik : Welfare as a productive factor Fafo-paper 2016:01 Download 10225.pdf Welfare as a productive factor 10225
Kristine Nergaard og Johan Røed Steen : LOs lokalorganisasjoner Fafo-rapport 2016:01 Download 20563.pdf LOs lokalorganisasjoner 20563
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli : Housing first i Norge – sluttrapport Fafo-rapport 2015:52 Download 20557.pdf Housing first i Norge – sluttrapport 20557
Lillevold & Partners og Fafo : Utredning for Handel og Kontor og Virke om tjenestepensjon Fafo-rapport 2016:03 Download 20565.pdf Utredning for Handel og Kontor og Virke om tjenestepensjon 20565
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge Fafo-rapport 2015:51 Download 20556.pdf Kompetanse og kvalitet i arbeid med barn og unge 20556
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten : Har barn det bra i store barnehager? Fafo-rapport 2015:48 Download 20553.pdf Har barn det bra i store barnehager? 20553
Jon Horgen Friberg : Arbeidsmigrasjon Fafo-rapport 2016:02 Download 20564.pdf Arbeidsmigrasjon 20564
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien : Sammen om en bedre kommune: Dypdykk-rapport 2 Fafo-rapport 2015:50 Download 20555.pdf Sammen om en bedre kommune: Dypdykk-rapport 2 20555
Anne Inga Hilsen og Lise Lien : NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet Fafo-notat 2015:09 Download 10220.pdf NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet 10220
Magne Bråthen og Jørgen Svalund : Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne Fafo-rapport 2015:57 Download 20562.pdf Økt yrkesdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne 20562
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy et Kristin Jesnes : Réorientation religieuse au sud du Mali – Sommaire Rapport Fafo 2015:20 Download 20425.pdf Réorientation religieuse au sud du Mali – Sommaire 20425
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard : Kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene Fafo-rapport 2015:47 Download 20552.pdf Kartlegging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene 20552
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samhandling med BIM og Lean i detaljprosjekteringsfasen på Urbygningen ved NMBU Fafo-rapport 2015:53 Download 20558.pdf Samhandling med BIM og Lean i detaljprosjekteringsfasen på Urbygningen ved NMBU 20558
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 Fafo-notat 2015:12 Download 10223.pdf Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 10223
Guri Tyldum : The social meanings of migration Fafo-report 2015:56 Download 20561.pdf The social meanings of migration 20561
Tove Midtsundstad : IA som strategi for lengre yrkeskarrierer Fafo-rapport 2015:49 Download 20554.pdf IA som strategi for lengre yrkeskarrierer 20554
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter : NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere Fafo-rapport 2015:41 Download 20446.pdf NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere 20446
Mona Bråten og Jørgen Svalund : Statlig renhold på anbud Fafo-notat 2015:11 Download 10222.pdf Statlig renhold på anbud 10222
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i Sandnes kommune Fafo-notat 2015:10 Download 10221.pdf Varsling i Sandnes kommune 10221
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Alternativ VG3 for elever som ikke får læreplass Fafo-notat 2014:12 Nettutgave Alternativ VG3 for elever som ikke får læreplass 10199
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Godt, men ikke for godt Fafo-rapport 2015:46 Download 20551.pdf Godt, men ikke for godt 20551
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes : Religious reorientation in Southern Mali – A summary Fafo-report 2015:19 Download 20424.pdf Religious reorientation in Southern Mali – A summary 20424
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt : Ikke våre barn Fafo-rapport 2015:45 Download 20550.pdf Ikke våre barn 20550
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand : Et blikk inn i skolen Fafo-rapport 2015:40 Download 20445.pdf Et blikk inn i skolen 20445
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave : The Global Goals for Sustainable Development Other Fafo-publications 2015 Download 956.pdf The Global Goals for Sustainable Development 956
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen : Den norske modellen på virksomhetsnivå Fafo-rapport 2015:18 Download 20423.pdf Den norske modellen på virksomhetsnivå 20423
Sol Skinnarland : Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune Fafo-rapport 2015:37 Download 20442.pdf Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune 20442
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : Passe inn og passe til Fafo-rapport 2015:44 Download 20449.pdf Passe inn og passe til 20449
Kristine Nergaard : En organisasjon for framtida Fafo-notat 2015:07 Download 10218.pdf En organisasjon for framtida 10218
Geir Veland : Pensjonsordninger for ledende ansatte i selskaper med statlig eierskap Fafo-notat 2015:08 Download 10219.pdf Pensjonsordninger for ledende ansatte i selskaper med statlig eierskap 10219
Mona Bråten og Rolf K. Andersen : Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press Fafo-rapport 2015:42 Download 20447.pdf Verneombud i bygg og anlegg – en rolle under press 20447
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad : Se og bli sett Fafo-rapport 2015:30 Download 20435.pdf Se og bli sett 20435
Guri Tyldum, Kristian Takvam Kindt, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng and Hilde Lidén : Challenges in identifying and following up minor victims of trafficking in Norway   Download Fafo-summary-2015-1.pdf Challenges in identifying and following up minor victims of trafficking in Norway  
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund : Tidsbruk i barnehagene Fafo-rapport 2015:43 Download 20448.pdf Tidsbruk i barnehagene 20448
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Reframing trafficking prevention Fafo-report 2015:21 Download 20426.pdf Reframing trafficking prevention 20426
Beret Bråten og Hanne Bogen : Målretting av gratis kjernetid Fafo-rapport 2015:39 Download 20444.pdf Målretting av gratis kjernetid 20444
Line Eldring : Trade unions that cross borders Fafo-report 2015:38 Download 20443.pdf Trade unions that cross borders 20443
Håkon Høst (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport Fafo-rapport 2015:32 Les mer og last ned nettutgaven Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Sluttrapport 20437
Line Eldring : Fagforeninger som krysser landegrensene Fafo-rapport 2015:36 Download 20441.pdf Fagforeninger som krysser landegrensene 20441
Inger Marie Hagen : Et sidespor: den demokratiske bedriftsforsamling Fafo-rapport 2015:34 Download 20439.pdf Et sidespor: den demokratiske bedriftsforsamling 20439
Tone Sommerfelt et Kristin Jesnes : La laïcité au sud du Mali: Des débats publics actuels sur la laïcité et la liberté religieuse Rapport Fafo 2015:15 Download 20420.pdf La laïcité au sud du Mali: Des débats publics actuels sur la laïcité et la liberté religieuse 20420
Anne Hatløy, Massa Coulibaly et Jing Liu : Réorientation religieuse au sud du Mali – Rapport de statistiques Rapport Fafo 2015:14 Download 20419.pdf Réorientation religieuse au sud du Mali – Rapport de statistiques 20419
Massa Coulibaly and Anne Hatløy : Religious issues and ethnicity in Southern Mali Fafo-report 2015:13 Download 20418.pdf Religious issues and ethnicity in Southern Mali 20418
Massa Coulibaly et Anne Hatløy : Les questions religieuses et ethniques au sud du Mali Rapport Fafo 2015:06 Download 20411.pdf Les questions religieuses et ethniques au sud du Mali 20411
Tone Sommerfelt and Kristin Jesnes : ’Laïcité’ in Southern Mali: Current public discussions on secularism and religious freedom Fafo-report 2015:05 Download 20410.pdf ’Laïcité’ in Southern Mali: Current public discussions on secularism and religious freedom 20410
Anne Hatløy, Massa Coulibaly and Jing Liu : Religious reorientation in Southern Mali – Tabulation report Fafo-report 2015:04 Download 20409.pdf  Religious reorientation in Southern Mali – Tabulation report 20409
Hanne Bogen og Hedda Flatø : Offentlig og privat tjenesteproduksjon Fafo-notat 2015:06 Download 10217.pdf Offentlig og privat tjenesteproduksjon 10217
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang : When poverty meets affluence Other Fafo-publications 2015 Download 954-innmat-trykk.pdf When poverty meets affluence 954
Dag Olberg : EL & IT Forbundet – Etterutdanningskravet og ELBUS Fafo-rapport 2015:35 Download 20440.pdf EL & IT Forbundet – Etterutdanningskravet og ELBUS 20440
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen : Digital kompetanse i arbeidslivet Fafo-rapport 2015:28 Download 20433.pdf Digital kompetanse i arbeidslivet 20433
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Grenser for utdanning Fafo-rapport 2015:27 Download 20432.pdf Grenser for utdanning 20432
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland : Et bedre NAV for brukerne Fafo-rapport 2015:33 Download 20438.pdf Et bedre NAV for brukerne 20438
Lise Lien : Care responsibility and work participation Fafo-paper 2015:04 Download 10215.pdf Care responsibility and work participation 10215
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen : Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Fafo-rapport 2015:29 Download 20434.pdf Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger 20434
: NordMod2030 Summaries of project reports Other Fafo-publications Download 953.pdf NordMod2030 Summaries of project reports 953
: NordMod2030 Sammendrag av prosjektrapportene Andre Fafo-utgivelser Download 952.pdf NordMod2030 Sammendrag av prosjektrapportene 952
Svein Erik Stave and Solveig Hillesund : Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market Fafo-report 2015:16 Download 20421.pdf Impact of Syrian refugees on the Jordanian labour market 20421
Leif E. Moland : Større stillinger og bedre drift Fafo-rapport 2015:25 Download 20430.pdf Større stillinger og bedre drift 20430
Sol Skinnarland : Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen Fafo-rapport 2015:24 Download 20429.pdf Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen 20429
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : En ekstra dytt, eller mer? Fafo-notat 2015:02 Download 10213.pdf En ekstra dytt, eller mer? 10213
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli : Ti års erfaringer Fafo-rapport 2015:26 Download 20431.pdf Ti års erfaringer 20431
Hanne Bogen og Lise Lien : Fra fravær til nærvær Fafo-rapport 2015:12 Download 20417.pdf Fra fravær til nærvær 20417
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen : Samordnet bosetting av flyktninger Fafo-rapport 2015:08 Download 20413.pdf Samordnet bosetting av flyktninger 20413
Magne Bråthen og Lise Lien : Ringer i Vannet Fafo-rapport 2015:23 images/pub/2015/20428.pdf Ringer i Vannet 20428
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2015:10 Download 20415.pdf Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv 20415
Arne Backer Grønningsæter : Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II Fafo-rapport 2015:11 Download 20416.pdf Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II 20416
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Preventing human trafficking Fafo-report 2015:22 Download 20427.pdf Preventing human trafficking 20427
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri : Lærevilkår i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2015:09 Download 20414.pdf Lærevilkår i norsk arbeidsliv 20414
Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen : Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014 Fafo-rapport 2015:17 Download 20422.pdf Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014 20422
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt : Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker Fafo-notat 2015:03 Download 10214.pdf Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker 10214
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik : Arbeidsforhold i gods og turbil Fafo-rapport 2014:58 Download 20405.pdf Arbeidsforhold i gods og turbil 20405
Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes : Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien Fafo-rapport 2014:54 Nettutgave Innleide arbeidstakere  i verfts- og petroleumsindustrien 20401
Roy A. Nielsen og Magne Bråthen : Evaluering av kriteriene for budsjettfordeling til barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim Fafo-rapport 2015:02 Download 20407.pdf Evaluering av kriteriene for budsjettfordeling til barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim 20407
Anne Inga Hilsen : "Jeg er glad i jobben min" Fafo-rapport 2015:03 Download 20408.pdf "Jeg er glad i jobben min" 20408
Hilde Haualand : Grunnskole for tegnspråklige elever Fafo-notat 2015:01 Download 10212.pdf Grunnskole for tegnspråklige elever 10212
Henriette Lunde, Jing Liu et Jon Pedersen : Les enfants travailleurs domestiques en Haïti en 2014 : Rapport de statistiques Rapport Fafo 2014:57 Download 20404-web.pdf Les enfants travailleurs domestiques en Haïti en 2014 : Rapport de statistiques 20404
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald : The Nordic model towards 2030. A new chapter? Fafo-report 2015:07 Download 20412.pdf Download 20412-onepageview.pdf The Nordic model towards 2030. A new chapter? 20412
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen : Arbeidstid i barneverninstitusjonene Fafo-rapport 2015:01 Download 20406.pdf Arbeidstid i barneverninstitusjonene 20406
Henriette Lunde, Jing Liu and Jon Pedersen : Child domestic workers in Haiti 2014: Tabulation report Fafo-report 2014:56 Download 20403-web.pdf Child domestic workers in Haiti 2014: Tabulation report 20403
Geir Veland og Rolf K. Andersen : Tjenestepensjon og sosiale medier Fafo-notat 2014:23 Nettutgave Tjenestepensjon og sosiale medier 10210
Line Eldring and Kristin Alsos : European Minimum Wage: A Nordic Outlook – an update Fafo-paper 2014:21 Nettutgave European Minimum Wage: A Nordic Outlook – an update 10208
Line Eldring og Kristin Alsos : Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering Fafo-notat 2014:20 Nettutgave Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering 10207
Gudmund Hernes : Klimapolitikk i den nordiske modellen Fafo-notat 2014:19 Nettutgave Klimapolitikk i den nordiske modellen 10206
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian outside-camp refugees, Jordan 2012 Fafo-paper 2014:18 Web edition Living conditions of Palestinian outside-camp refugees, Jordan 2012 10205
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 2 Fafo-paper 2014:17 Web edition Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 2 10204
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 1 Fafo-paper 2014:16 Web edition Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 1 10203
Kristin Jesnes : Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene Fafo-notat 2014:15 Nettutgave Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene 10202
Bård Jordfald : Medlemsbevegelser, tariff- og organisasjonshopping Fafo-notat 2014:13 Download 10200.pdf Medlemsbevegelser, tariff- og organisasjonshopping 10200
Line Eldring og Rolf K. Andersen : Kortere kjeder – mindre sosial dumping? Fafo-notat 2014:09 Nettutgave Kortere kjeder – mindre sosial dumping? 10196
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen : Sykefravær i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2014:24 Nettutgave Sykefravær i det statlige tariffområdet 10211
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen : Den norske arbeidslivsmodellen i endring Fafo-rapport 2014:55 Nettutgave Den norske arbeidslivsmodellen i endring 20402
Mette I. Snertingdal : Housing first i Norge – en kartlegging Fafo-rapport 2014:52 Nettutgave Housing first i Norge – en kartlegging 20399
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand : Evaluering av Husbankens kommunesatsing Fafo-rapport 2014:51 Nettutgave Evaluering av Husbankens kommunesatsing 20398
Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter : Kommuners kjøp av private tjenester – eksempler fra barnevern og andre velferdsområder Fafo-rapport 2014:40 Nettutgave Kommuners kjøp av private tjenester – eksempler fra barnevern og andre velferdsområder 20387
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet Fafo-rapport 2014:29 Download 20376.pdf Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet 20376
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013 Fafo-notat 2014:14 Nettutgave Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013 10201
Lisbeth Pedersen og Søren Kaj Andersen : Reformernes tid. Regulering af arbejdsmarked og velfærd siden 1990. Dansk landerapport Fafo-rapport 2014:31 Nettutgave Reformernes tid. Regulering af arbejdsmarked og velfærd siden 1990. Dansk landerapport 20378
Katrín Ólafsdóttir and Stefán Ólafsson : Economy, Politics and Welfare in Iceland Fafo-report 2014:13 Web edition Economy, Politics and Welfare in Iceland 20360
Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand : Unge mottakere av helserelaterte ytelser Fafo-rapport 2014:37 Nettutgave Unge mottakere av helserelaterte ytelser 20384
Olav Elgvin og Gumund Hernes : Demokrati og deltakelse i den nordiske modellen Knirker det i gulvet? Fafo-rapport 2014:41 Nettutgave Demokrati og deltakelse i den nordiske modellen Knirker det i gulvet? 20388
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri : Rett til utdanning? Fafo-rapport 2014:34 Nettutgave Rett til utdanning? 20381
Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen : Velferdsstatsutfordringer Fafo-rapport 2014:42 Nettutgave Velferdsstatsutfordringer 20389
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle : Gratis kjernetid i barnehager Fafo-rapport 2014:44 Nettutgave Gratis kjernetid i barnehager 20391
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald : Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel? Fafo-rapport 2014:46 Nettutgave Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel? 20393
Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang : The socio-economic conditions of Jordan’s Palestinian camp refugees Fafo-report 2014:47 Web edition, English Web edition, Arabic The socio-economic conditions of Jordan’s Palestinian camp refugees 20394
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter : Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper 2014 Fafo-rapport 2014:49 Nettutgave Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper 2014 20396
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg : Et skritt på veien Fafo-rapport 2014:50 Nettutgave Et skritt på veien 20397
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Arbeid og pensjon i kommunal sektor Fafo-rapport 2014:45 Nettutgave Arbeid og pensjon i kommunal sektor 20392
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin : Når aktivering blir ydmykelse Fafo-rapport 2014:43 Nettutgave Når aktivering blir ydmykelse 20390
Vidar Bakkeli og Olav Elgvin : Kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Fafo-notat 2014:01 Nettutgave Kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 10188
Bård Jordfald og Mona Bråten : Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Fafo-notat 2014:02 Nettutgave Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene 10189
Inger Marie Hagen : Bedriftsforsamlingen – pleie eller plikt? Fafo-notat 2014:03 Nettutgave Bedriftsforsamlingen – pleie eller plikt? 10190
Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen : Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene Fafo-notat 2014:04 Nettutgave Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene 10191
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen : Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå? Fafo-notat 2014:05 Nettutgave Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå? 10192
Geir Veland : Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor Fafo-notat 2014:06 Nettutgave Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor 10193
Steffen Lehndorff : A sleeping giant? Fafo-paper 2014:07 Web edition A sleeping giant? 10194
Geir Veland og Jon M. Hippe : Kostnader i innskuddspensjonene i Norge Fafo-notat 2014:08 Nettutgave Kostnader i innskuddspensjonene i Norge 10195
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet Fafo-notat 2014:10 Nettutgave   10197
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2013 Fafo-notat 2014:11 Nettutgave Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2013 10198
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand : Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter Fafo-rapport 2014:38 Nettutgave Likestilling- og mangfoldstandard for virksomheter 20385
Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel : Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Fafo-rapport 2014:01 Nettutgave Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) 20348
Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard, Heidi Nicolaisen og Johan Røed Steen : Arbeidsforhold i utelivsbransjen Fafo-rapport 2014:02 Nettutgave Arbeidsforhold i utelivsbransjen 20349
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten : Norsk transport – veien videre Fafo-rapport 2014:03 Nettutgave Norsk transport – veien videre 20350
Jørgen Svalund og Inger Marie Hagen : Kompetente parter i energibransjen Fafo-rapport 2014:04 Nettutgave Vedlegg 3 Kompetente parter i energibransjen 20351
Sissel C. Trygstad, Marit Skivenes, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård : Evaluering av varslerbestemmelsene Fafo-rapport 2014:05 Nettutgave Evaluering av varslerbestemmelsene 20352
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter : Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling Fafo-rapport 2014:06 Nettutgave Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling 20353
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten : Språklige rollemodeller Fafo-rapport 2014:07 Nettutgave Språklige rollemodeller 20354
Søren Kaj Andersen, Jon Erik Dølvik og Christian Lyhne Ibsen : De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver Fafo-rapport 2014:08 Nettutgave De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – udfordringer og perspektiver 20355
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg : Trafikkstasjonen på Risløkka Fafo-rapport 2014:09 Nettutgave Trafikkstasjonen på Risløkka 20356
Tomas Berglund & Ingrid Esser : Modell i förändring. Landrapport om Sverige Fafo-rapport 2014:10 Nettutgave Modell i förändring. Landrapport om Sverige 20357
Geir Veland og Jon M. Hippe : Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Fafo-rapport 2014:11 Nettutgave Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet 20358
Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport 2014:12 Nettutgave Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 20359
Rolf K. Andersen, Line Eldring og Johan Røed Steen : Privatmarkedet i byggenæringen Fafo-rapport 2014:14 Nettutgave Privatmarkedet i byggenæringen 20361
Kristin Alsos og Line Eldring : Solidaransvar for lønn Fafo-rapport 2014:15 Nettutgave Solidaransvar for lønn 20362
Beret Bråten og Olav Elgvin : Forskningsbasert politikk? Fafo-rapport 2014:16 Nettutgave Forskningsbasert politikk? 20363
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien : Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner Fafo-rapport 2014:17 Nettutgave Saman om ein betre kommune: Dypdykk i 16 kommuner 20364
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley : Helhetlige tiltak mot barnefattigdom Fafo-rapport 2014:18 Nettutgave Helhetlige tiltak mot barnefattigdom 20365
Sol Skinnarland og Magnus Mühlbradt : Det gode liv til sjøs Fafo-rapport 2014:19 Nettutgave Det gode liv til sjøs 20366
Høst, Håkon (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift Fafo-rapport 2014:20 Les mer og last ned nettutgaven Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på opplæringen i bedrift 20367
Jon M. Hippe and Hans Gunnar Vøien : An analysis of future benefits from public and private pension schemes Fafo-report 2014:21 Web edition An analysis of future benefits from public and private pension schemes 20368
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad : Redusert arbeidstid i pleie og omsorg Fafo-rapport 2014:22 Nettutgave Redusert arbeidstid i pleie og omsorg 20369
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk : Å være seg sitt ansvar bevisst Fafo-rapport 2014:23 Nettutgave Å være seg sitt ansvar bevisst 20370
Beret Bråten og Hedda Haakestad : Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid Fafo-rapport 2014:24 Nettutgave Refleksjon som metode i barnehagers språkarbeid 20371
Juhana Vartiainen : To create and share – the remarkable success and contested future of the Nordic Social-Democratic Model Fafo-report 2014:25 Web edition To create and share – the remarkable success and contested future of the Nordic Social-Democratic Model 20372
Jan Fagerberg and Morten Fosaas : Innovation and innovation policy in the Nordic region Fafo-report 2014:26 Web edition Innovation and innovation policy in the Nordic region 20373
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.) : Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering Fafo-rapport 2014:27 Nettutgave Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering 20374
Sol Skinnarland and Magnus Mühlbradt : The good life at sea Fafo-report 2014:28 Web edition The good life at sea 20375
Tove Midtsundstad : Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2014:30 Nettutgave Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv 20377
Beret Bråten og Olav Elgvin : Mangfoldskommunen Drammen Fafo-rapport 2014:32 Nettutgave Mangfoldskommunen Drammen 20379
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri : «Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet» Fafo-rapport 2014:33 Nettutgave «Kulturelt betinget naturlig beskjedenhet» 20380
Ingunn Bjørkhaug and Morten Bøås : Men, women, and gender-based violence in North Kivu, DRC Fafo-report 2014:39 Web edition Men, women, and gender-based violence in North Kivu, DRC 20386
Roy A. Nielsen : Tidligpensjonering i kommunal sektor Fafo-rapport 2014:35 Nettutgave Tidligpensjonering i kommunal sektor 20382
Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Fafo-rapport 2014:36 Nettutgave Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser 20383
Jon M. Hippe og Øyvind Berge m.fl. : Ombyggingens periode. Landrapport om Norge 1990–2012 Fafo-rapport 2013:15 Nettutgave Ombyggingens periode. Landrapport om Norge 1990–2012 20305
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad : Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene Fafo-rapport 2013:14 Nettutgave Befolkningsendringer og de nordiske velferdsstatene 20304
Jon Erik Dølvik : Grunnpilarene i de nordiske modellene Fafo-rapport 2013:13 Nettutgave Grunnpilarene i de nordiske modellene 20303
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen : Arbeid, pensjon eller begge deler? Fafo-rapport 2013:12 Download 20302.pdf Arbeid, pensjon eller begge deler? 20302
Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad : Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:11 Nettutgave Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet 20301
Jørgen Svalund : The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries Fafo-report 2013:56 Web edition The impact of institutions on mobility, labour adjustments and cooperation in the Nordic countries 20346
Mona Christophersen : Protest and reform in Jordan Fafo-report 2013:50 Nettutgave Protest and reform in Jordan 20340
Mona Christophersen, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes : Ambivalent Hospitality Fafo-report 2013:48 Nettutgave Ambivalent Hospitality 20338
Micheline van Riemsdijk and Matthew Cook : International talent recruitment to Norway Fafo-report 2013:44 Nettutgave International talent recruitment to Norway 20334
Åge A. Tiltnes and Huafeng Zhang : Progress, challenges, diversity Fafo-report 2013:42 Web edition Progress, challenges, diversity 20332
Olli Kangas and Antti Saloniemi : Historical making, present and future challenges for the Nordic welfare state model in Finland Fafo-report 2013:40 Web edition Historical making, present and future challenges for the Nordic welfare state model in Finland 20330
Tewodros Aragie Kebede, Kristian Takvam Kindt and Jacob Høigilt : Language Change in Egypt: Social and Cultural Indicators Survey Fafo-report 2013:39 Web edition Language Change in Egypt: Social and Cultural Indicators Survey 20329
Sol Skinnarland : Use of Progression Planning Tools in Developing Collaborative Main Contractor – Subcontractor Relationships in Norway Fafo-report 2013:33 Web edition Use of Progression Planning Tools in Developing Collaborative Main Contractor – Subcontractor Relationships in Norway 20323
Richard B. Freeman : Little Engines that Could Fafo-report 2013:22 Web edition Little Engines that Could 20312
Espen Løken, Torgeir Aarvaag Stokke and Kristine Nergaard : Labour Relations in Norway Fafo-report 2013:09 Nettutgave Labour Relations in Norway 20299
Jon Horgen Friberg : The Polish worker in Norway Fafo-report 2013:06 Web edition The Polish worker in Norway 20296
Åsmund Arup Seip : Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge 1990–2012 Fafo-rapport 2013:55 Nettutgave Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge 1990–2012 20345
Jørgen Svalund og Inger Lise Skog Hansen : Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:54 Nettutgave Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet 20344
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli : Tre sårbare overganger til bolig Fafo-rapport 2013:53 Nettutgave Tre sårbare overganger til bolig 20343
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad : Læringsnettverk og innovasjon i kommunene Fafo-rapport 2013:52 Nettutgave Læringsnettverk og innovasjon i kommunene 20342
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland : Kompetanse i kommunene Fafo-rapport 2013:51 Nettutgave Kompetanse i kommunene 20341
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli : Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon Fafo-rapport 2013:49 Nettutgave Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon 20339
Nerina Weiss : Normalitet i limbo Fafo-rapport 2013:47 Nettutgave Normalitet i limbo 20337
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen : Arbeidstid og fleksibilitet Fafo-rapport 2013:46 Nettutgave Arbeidstid og fleksibilitet 20336
Anne Skevik Grødem og Miriam Latif Sandbæk : Helt bakerst i køen Fafo-rapport 2013:45 Nettutgave Helt bakerst i køen 20335
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling Fafo-rapport 2013:43 Nettutgave Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling 20333
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen : Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen Fafo-rapport 2013:41 Nettutgave Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen 20331
Geir Veland : Kommunale tjenestepensjoner i Europa Fafo-rapport 2013:38 Nettutgave Kommunale tjenestepensjoner i Europa 20328
Leif E. Moland og Lise Lien : Heltid i nord – hvorfor lykkes Finnmark? Fafo-rapport 2013:37 Nettutgave Heltid i nord – hvorfor lykkes Finnmark? 20327
Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter : Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper Fafo-rapport 2013:36 Nettutgave Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper 20326
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen : Vilkår for læring i kommunene Fafo-rapport 2013:35 Nettutgave Vilkår for læring i kommunene 20325
Bård Jordfald : Frisørundersøkelsen 2013 Fafo-rapport 2013:34 Nettutgave Frisørundersøkelsen 2013 20324
Mona Bråten og Heidi Nicolaisen : Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold Fafo-rapport 2013:32 Download 20322.pdf Tilrettelegging i buss, renhold og vakthold 20322
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve : Innvandrerne som skulle klare seg selv Fafo-rapport 2013:31 Nettutgave Innvandrerne som skulle klare seg selv 20321
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Johan Røed Steen : Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting Fafo-rapport 2013:30 Nettutgave Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting 20320
Anette Brunovskis : Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år Fafo-rapport 2013:29 Nettutgave Erfaringer i fem prostitusjonstiltak gjennom et halvt år 20319
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad : Det gamle landet og havet Fafo-rapport 2013:28 Nettutgave Det gamle landet og havet 20318
Leif E. Moland : Heltid-deltid – en kunnskapsstatus Fafo-rapport 2013:27 Nettutgave Heltid-deltid – en kunnskapsstatus 20317
Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy : Konkurranseutsatt kompetanse Fafo-rapport 2013:26 Nettutgave Konkurranseutsatt kompetanse 20316
Vidar Bakkeli og Arne Backer Grønningsæter : LHBT i arbeidslivet Fafo-rapport 2013:25 Nettutgave LHBT i arbeidslivet 20315
Heidi Gautun, Hanne Bogen og Anne Skevik Grødem : Konsekvenser av konkurranseutsetting Fafo-rapport 2013:24 Nettutgave Konsekvenser av konkurranseutsetting 20314
Håkon Høst (red.) : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen Fafo-rapport 2013:23 Les mer og last ned nettutgaven Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Fokus på skoleopplæringen 20313
Åsmund Arup Seip : Vekterstreiken 2012 Fafo-rapport 2013:21 Nettutgave Vekterstreiken 2012 20311
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen : Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Nettutgave Bemanningsbransjens gråsoner 20310
Ingunn Bjørkhaug, May-Len Skilbrei og Kristin Alsos : Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber Fafo-rapport 2013:19 Nettutgave Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber 20309
Vidar Bakkeli og Geir Veland : Nye telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede Fafo-rapport 2013:18 media/com_netsukii/20308.pdf Nye telekommunikasjonstjenester for funksjonshemmede 20308
Dag Olberg og Heidi Nicolaisen : Arbeidstid – dilemmaer og utfordringer Fafo-rapport 2013:17 Nettutgave Arbeidstid – dilemmaer og utfordringer 20307
Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland : LO og forbundenes ungdomsarbeid Fafo-rapport 2013:16 Nettutgave LO og forbundenes ungdomsarbeid 20306
Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård : Kvinner i fagbevegelsen 2013 Fafo-rapport 2013:10 Nettutgave Kvinner i fagbevegelsen 2013 20300
Mona Bråten : Ledermedlemmer i Unios forbund Fafo-rapport 2013:08 Nettutgave Ledermedlemmer i Unios forbund 20298
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen : Seniorpolitikk under skiftende forhold Fafo-rapport 2013:07 Download 20297.pdf Seniorpolitikk under skiftende forhold 20297
Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Å bli helsefagarbeider Fafo-rapport 2013:05 Last ned nettutgaven (hos NIFU) Å bli helsefagarbeider 20295
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Fafo-rapport 2013:04 Nettutgave Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? 20294
Øyvind M. Berge, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : Anstendig arbeid Fafo-rapport 2013:03 Nettutgave Anstendig arbeid 20293
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby : Rurbane møter Fafo-rapport 2013:02 Nettutgave Rurbane møter 20292
Silje Sønsterudbråten : Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel Fafo-rapport 2013:01 Nettutgave Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel 20291
Mona Christophersen, Jing Liu, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes : Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian crisis Fafo-paper 2013:13 Web edition Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian crisis 10179
Geir Veland : Early retirement pension systems in Norway Fafo-paper 2013:11 Download 10177.pdf Early retirement pension systems in Norway 10177
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2012 Fafo-notat 2013:21 Nettutgave Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2012 10187
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk : Boligpolitiske velferdsgevinster Fafo-notat 2013:20 Nettutgave Boligpolitiske velferdsgevinster 10186
Geir Veland og Jon M. Hippe : Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Nettutgave Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet 10185
Roy A. Nielsen : Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 Nettutgave Levekårsutfordringer i Sandefjord 10184
Mona Bråten : Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø Fafo-notat 2013:17 Nettutgave Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø 10183
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud : Arbeidsforhold i vegsektoren Fafo-notat 2013:16 Nettutgave Arbeidsforhold i vegsektoren 10182
Kristine Nergaard : Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte? Fafo-notat 2013:15 Nettutgave Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte? 10181
Inger Marie Hagen : Prioriteringer og samarbeid Fafo-notat 2013:14 Nettutgave Prioriteringer og samarbeid 10180
Mark B. Taylor : Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte Fafo-notat 2013:12 Download 10178.pdf Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte 10178
Inger Marie Hagen : Likestilling: politikk og utfordringer Fafo-notat 2013:10 Nettutgave Likestilling: politikk og utfordringer 10176
Lise Lien og Svein Erik Moen : Konsulentbruk i NAV Fafo-notat 2013:09 Nettutgave Konsulentbruk i NAV 10175
Dag Olberg : Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer Fafo-notat 2013:08 Nettutgave Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer 10174
Johan Christensen : Nordisk skattepolitikk mot 2030 Fafo-notat 2013:07 Nettutgave   10173
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen : Gravide i handelsnæringen – et sykefraværsprosjekt Fafo-notat 2013:06 Nettutgave   10172
Tove Midtsundstad : Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen Fafo-notat 2013:05 Nettutgave Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen 10171
Olav Elgvin : «Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:04 Nettutgave «Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus 10170
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder : «Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:03 Nettutgave «Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus 10169
Lise Lien : «Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:02 Nettutgave «Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus 10168
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen : Virksomhetenes seniortiltak Fafo-notat 2013:01 Download 10167.pdf Virksomhetenes seniortiltak 10167
Heidi Gautun : Hvordan fordele omsorg? Andre Fafo-utgivelser Nettutgave Hvordan fordele omsorg? 951
Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen : Hvordan fordele omsorg? Fafo-rapport 2012:62 Nettutgave Hvordan fordele omsorg? 20289
Anne Britt Djuve, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand : Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene Fafo-rapport 2012:63 Nettutgave Kvalifiseringsprogrammet og sosialhjelpsutgiftene 20290
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Hospitering i fagopplæringen Fafo-rapport 2012:61 media/com_netsukii/20288.pdf Hospitering i fagopplæringen 20288
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune Fafo-rapport 2012:60 Nettutgave Langturnus og hele stillinger i Bergen kommune 20287
Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård : Vil tiltakene virke? Fafo-rapport 2012:59 media/com_netsukii/20286.pdf Vil tiltakene virke? 20286
Sissel C. Trygstad og Tom Erik Vennesland : Medbestemmelse – har eierskap betydning? Fafo-rapport 2012:58 media/com_netsukii/20285.pdf Medbestemmelse – har eierskap betydning? 20285
Jon M. Hippe og Sissel C. Trygstad : Ti år etter Fafo-rapport 2012:57 media/com_netsukii/20284.pdf Ti år etter 20284
Bård Jordfald : Flere spor – mange veier? Fafo-rapport 2012:56 media/com_netsukii/20283.pdf Flere spor – mange veier? 20283
Liv Elin Torheim, Marina Manuela de Paoli and Riselia Duarte Bezerra : Nutrition – everybody's business and nobody's business Fafo-report 2012:55 Web edition Nutrition – everybody's business and nobody's business 20282
Bård Jordfald og Sissel C. Trygstad : Vold og trusler i finansnæringen Fafo-rapport 2012:54 media/com_netsukii/20281.pdf Vold og trusler i finansnæringen 20281
Arne Backer Grønningsæter og Hilde Haualand : Usynlig og selvlysende Fafo-rapport 2012:53 media/com_netsukii/20280.pdf Usynlig og selvlysende 20280
Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Fafo-rapport 2012:52 media/com_netsukii/20279.pdf Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen 20279
Hilde Maria Haualand : Interpreting Ideals and Relaying Rights Fafo-rapport 2012:51 media/com_netsukii/20278.pdf Interpreting Ideals and Relaying Rights 20278
Mona Bråten og Tommy Tranvik : Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted Fafo-rapport 2012:50 media/com_netsukii/20277.pdf Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted 20277
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen : Frivillig deltid – en privatsak? Fafo-rapport 2012:49 media/com_netsukii/20276.pdf Frivillig deltid – en privatsak? 20276
Inger Lise Skog Hansen og Anne Skevik Grødem : Samlokaliserte boliger og store bofellesskap Fafo-rapport 2012:48 media/com_netsukii/20275.pdf Samlokaliserte boliger og store bofellesskap 20275
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Fleksibilitet eller faglighet? Fafo-rapport 2012:47 Nettutgave Fleksibilitet eller faglighet? 20274
Håkon Høst (red. : Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fafo-rapport 2012:46 Les mer og last ned nettutgaven Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen 20273
Roy A. Nielsen og Roland Mandal : Yrkesskade – mest for menn? Fafo-rapport 2012:45 media/com_netsukii/20272.pdf Yrkesskade – mest for menn? 20272
Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad : Det står mye på spill Fafo-rapport 2012:44 media/com_netsukii/20271.pdf Det står mye på spill 20271
Heidi Gautun : Først på stedet Fafo-rapport 2012:43 media/com_netsukii/20270.pdf Først på stedet 20270
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Mot en videre horisont Fafo-rapport 2012:42 media/com_netsukii/20269.pdf Mot en videre horisont 20269
Kristine Nergaard : Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel Fafo-rapport 2012:41 media/com_netsukii/20268.pdf Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel 20268
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : Tillitsvalgtes hverdag Fafo-rapport 2012:40 media/com_netsukii/20267.pdf Tillitsvalgtes hverdag 20267
Kristin Dalen, Hedda Flatø, Liu Jing and Zhang Huafeng : Recovering from the Wenchuan Earthquake Fafo-report 2012:39 Web edition Recovering from the Wenchuan Earthquake 20266
Silje Sønsterudbråten : Lovlig med forbehold Fafo-rapport 2012:38 media/com_netsukii/20265.pdf Lovlig med forbehold 20265
Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen : Det riktige valget? Fafo-rapport 2012:37 media/com_netsukii/20264.pdf Det riktige valget? 20264
Trine Deichman-Sørensen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene Fafo-rapport 2012:36 media/com_netsukii/20263.pdf Om bredde og fordypning i bygg- og anleggsfagene 20263
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance Fafo-report 2012:31 Download 20258.pdf Leaving the past behind? When victims of trafficking decline assistance 20258
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : No place like home? - Challenges in family reintegration after trafficking Fafo-report 2012:30 Web edition No place like home? - Challenges in family reintegration after trafficking 20257
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : A fuller picture - Addressing trafficking-related assistance needs and socio-economic vulnerabilities Fafo-report 2012:29 Web edition A fuller picture - Addressing trafficking-related assistance needs and socio-economic vulnerabilities 20256
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Out of sight? - Approaches and challenges in the identification of trafficked persons Fafo-report 2012:28 Web edition Out of sight? - Approaches and challenges in the identification of trafficked persons 20255
Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve : Fortellinger om motivasjon Fafo-rapport 2012:27 media/com_netsukii/20254.pdf Fortellinger om motivasjon 20254
Kristian Rose Tronstad og Jon Rogstad : Stemmer de ikke? Fafo-rapport 2012:26 media/com_netsukii/20253.pdf Stemmer de ikke? 20253
Inger Lise Skog Hansen og Hilde Haualand : Diskriminerende barrierer i arbeidslivet Fafo-rapport 2012:25 media/com_netsukii/20252.pdf Diskriminerende barrierer i arbeidslivet 20252
Anne Skevik Grødem : Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon Fafo-rapport 2012:24 media/com_netsukii/20251.pdf Statlige tilskuddsmidler mot fattigdom og sosial eksklusjon 20251
Lene Bore, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Internopplæring i varehandelen Fafo-rapport 2012:23 media/com_netsukii/20250.pdf Internopplæring i varehandelen 20250
Kaja Reegård og Jon Rogstad : Fra sjø til land Fafo-rapport 2012:22 media/com_netsukii/20249.pdf Fra sjø til land 20249
Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Risaralda, Colombia Fafo-report 2012:21 Web edition Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Risaralda, Colombia 20248
Tewodros Kebede, Anne Hatløy, Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Urban Cairo and Rural Fayoum, Egypt Fafo-report 2012:20 Web edition Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Urban Cairo and Rural Fayoum, Egypt 20247
Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug, Anne Hatløy, Tewodros Kebede : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Jianyang, China Sichuan Fafo-report 2012:19 Web edition Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Jianyang, China Sichuan 20246
Anne Hatløy, Tewodros Kebede, Huafeng Zhang, Ingunn Bjørkhaug : Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Port Loko and Freetown, Sierra Leone Fafo-report 2012:18 Web edition Perceptions of Good Jobs. Analytical Report. Port Loko and Freetown, Sierra Leone 20245
Line Eldring and Kristin Alsos : Gesetzlicher Mindestlohn: Die nordischen Länder und Europa Fafo-report 2012:17 media/com_netsukii/20244.pdf Gesetzlicher Mindestlohn: Die nordischen Länder und Europa 20244
Line Eldring and Kristin Alsos : European Minimum Wage: A Nordic Outlook Fafo-report 2012:16 Web edition European Minimum Wage: A Nordic Outlook 20243
Åsmund Arup Seip : Uravstemning i LO Stat Fafo-rapport 2012:15 media/com_netsukii/20242.pdf Uravstemning i LO Stat 20242
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Fafo-rapport 2012:14 Nettutgave Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? 20241
Mona Christophersen, Jacob Høigilt and Åge A. Tiltnes : Palestinian youth and the Arab Spring Fafo-report 2012:09 / NOREF report Download 20236.pdf Palestinian youth and the Arab Spring 20236
Jon M. Hippe, Bård Jordfald, Ole Løfsnæs, Rolf Røtnes og Berit Tennbakk : Klemt mellom Kina og klima Fafo-rapport 2012:08 media/com_netsukii/20235.pdf Klemt mellom Kina og klima 20235
Line Eldring og Kristin Alsos : Lovfestet minstelønn: Norden og Europa Fafo-rapport 2012:07 media/com_netsukii/20234.pdf Lovfestet minstelønn: Norden og Europa 20234
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård : Kampen om vikarene Fafo-rapport 2012:06 Nettutgave Kampen om vikarene 20233
Heidi Gautun : Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien Fafo-rapport 2012:05 media/com_netsukii/20232.pdf Planlagt og faktisk bemanning i sykehjem og hjemmesykepleien 20232
Sol Skinnarland : Vi sitter og ser hverandre i hvitøyet når vi lover det Fafo-rapport 2012:04 Nettutgave Vi sitter og ser hverandre i hvitøyet når vi lover det 20231
Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter : Bolig og helse Fafo-rapport 2012:03 Nettutgave Bolig og helse 20230
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes : When I'm Sixty-Four – seniorpolitiske framtidsbilder Fafo-rapport 2012:02 Nettutgave When I'm Sixty-Four – seniorpolitiske framtidsbilder 20229
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald : Tidstyver i barnehagen Fafo-rapport 2012:01 media/com_netsukii/20228.pdf Tidstyver i barnehagen 20228
Cecilie Øien : A sense of control Fafo-paper 2012:09 media/com_netsukii/10155.pdf   10155
Henriette Lunde : The violent lifeworlds of young Haitians Fafo-paper 2012:03 Nettutgave   10149
Morten Bøås and Mohamed Husein Gaas : What to do with Somalia? Fafo-paper 2012:02 Nettutgave   10148
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2012:20 media/com_netsukii/10166.pdf   10166
Hanne Bogen og Nina Drange : Gratis kjernetid Fafo-notat 2012:19 media/com_netsukii/10165.pdf   10165
Håkon Høst (red.) : Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger Fafo-notat 2012:18 Nettutgave (lastes ned hos NIFU)   10164
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder : Utredning om forskning på voksnes læring Fafo-notat 2012:17 media/com_netsukii/10163.pdf   10163
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos : Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Fafo-notat 2012:16 media/com_netsukii/10162.pdf   10162
Dag Olberg : Hvor travelt er det på jobben? Fafo-notat 2012:14 media/com_netsukii/10160.pdf   10160
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad : Medbestemmelse og samarbeid lokalt Fafo-notat 2012:13 media/com_netsukii/10159.pdf   10159
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård : Bruk av innleid arbeidskraft Fafo-notat 2012:12 media/com_netsukii/10158.pdf   10158
Anne Hege Strand : Boligsosiale midler Fafo-notat 2012:11 media/com_netsukii/10157.pdf   10157
Kristin Alsos og Dag Olberg : Åpningstider og arbeidstid i varehandelen Fafo-notat 2012:10 media/com_netsukii/10156.pdf National report Austria National report the Netherlands   10156
Heidi Nicolaisen : Exit normalarbeidsdagen? Fafo-notat 2012:08 Nettutgave   10154
Geir Veland og Åsmund Hermansen : Pensjonsordninger for yrkesgrupper i Europa – en kartlegging Fafo-notat 2012:07 Nettutgave   10153
Anne Hege Strand : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011 Fafo-notat 2012:06 Nettutgave   10152
Ketil Bråthen og Berit Bakken : Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark" Fafo-notat 2012:05 media/com_netsukii/10151.pdf   10151
Bård Jordfald : Privat tjenesteyting Fafo-notat 2012:04 media/com_netsukii/10150.pdf   10150
Torgeir Aarvaag Stokke : Etableringen av kriterier for lokale forhandlinger i privat sektor Fafo-notat 2012:01 Nettutgave   10147
: Fafo's Research on Human Trafficking: A Bibliography Andre Fafo-utgivelser media/com_netsukii/950.pdf Fafo's Research on Human Trafficking: A Bibliography 950
Anne Hatløy, Tewodros Aragie Kebede, Patrick Joel Adeba and Core Elvis : Towards Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative   Download cote-d-ivoir-cocoa.pdf Towards Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative  
Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder : Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren? Fafo-rapport 2011:36 media/com_netsukii/20227.pdf Har vi lærefag som er relevante for kommunesektoren? 20227
Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde : Likeverdige tjenester? Fafo-rapport 2011:35 media/com_netsukii/20226.pdf Likeverdige tjenester? 20226
Jørgen Svalund : Undersysselsetting og ufrivillig deltid Fafo-rapport 2011:34 media/com_netsukii/20225.pdf Undersysselsetting og ufrivillig deltid 20225
Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Utleie av arbeidskraft 2011 Fafo-rapport 2011:33 media/com_netsukii/20224.pdf Utleie av arbeidskraft 2011 20224
Anne Skevik Grødem : Innvandrerbarn og bolig Fafo-rapport 2011:32 media/com_netsukii/20223.pdf Innvandrerbarn og bolig 20223
Kristin Alsos og Mona Bråten : Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte Fafo-rapport 2011:31 media/com_netsukii/20222.pdf Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte 20222
Svein Erik Moen : Kommunen som samfunnsutvikler Fafo-rapport 2011:30 media/com_netsukii/20221.pdf Kommunen som samfunnsutvikler 20221
Rolf K. Andersen og Mona Bråten : Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring Fafo-rapport 2011:29 media/com_netsukii/20220.pdf Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring 20220
Torgeir Nyen, Terje Næss, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder : På veien til fagbrev Fafo-rapport 2011:28 media/com_netsukii/20219.pdf På veien til fagbrev 20219
Jon Horgen Friberg og Line Eldring : Polonia i Oslo 2010 Fafo-rapport 2011:27 media/com_netsukii/20218.pdf Polonia i Oslo 2010 20218
Mona Bråten (red.) : Omstilling i norske virksomheter Fafo-rapport 2011:26 media/com_netsukii/20217.pdf Omstilling i norske virksomheter 20217
Olav Elgvin og Anne Skevik Grødem : Hvem bestemmer? Fafo-rapport 2011:25 media/com_netsukii/20216.pdf Hvem bestemmer? 20216
Kaja Reegård, Hanne Bogen og Inger Lise Skog Hansen : Med NAV på laget? Fafo-rapport 2011:24 media/com_netsukii/20215.pdf Med NAV på laget? 20215
Åsmund Hermansen : Pensjonering før fylte 67 år Fafo-rapport 2011:23 media/com_netsukii/20214.pdf Pensjonering før fylte 67 år 20214
Sissel C. Trygstad og Mona Bråten : Tilrettelegging i arbeidslivet Fafo-rapport 2011:22 media/com_netsukii/20213.pdf Vedlegg 2 Intervjuguide Vedlegg 3 Spørreskjema Tilrettelegging i arbeidslivet 20213
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen : Kunnskap om fattigdom i Norge Fafo-rapport 2011:21 media/com_netsukii/20212.pdf Kunnskap om fattigdom i Norge 20212
Øyvind M. Berge, Eivind Falkum, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Skaff oss dem vi trenger Fafo-rapport 2011:20 media/com_netsukii/20211.pdf Skaff oss dem vi trenger 20211
Anne Britt Djuve : Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Fafo-rapport 2011:19 media/com_netsukii/20210.pdf Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere 20210
Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård : Til renholdets pris Fafo-rapport 2011:18 media/com_netsukii/20209.pdf Til renholdets pris 20209
Leif Moland : Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo Fafo-rapport 2011:17 media/com_netsukii/20208.pdf Praksis ved tildeling av sykehjemsplasser i Oslo 20208
Inger Lise Skog Hansen og Bjørn R. Lescher-Nuland : Bolig og oppvekst Fafo-rapport 2011:16 media/com_netsukii/20207.pdf Bolig og oppvekst 20207
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke : Streik ved norske sykehus Fafo-rapport 2011:15 media/com_netsukii/20206.pdf Streik ved norske sykehus 20206
Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten : Anbud og arbeidstakerrettigheter Fafo-rapport 2011:14 media/com_netsukii/20205.pdf Anbud og arbeidstakerrettigheter 20205
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Jon M. Hippe og Bjørn R. Lescher-Nuland : Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? Fafo-rapport 2011:13 media/com_netsukii/20204.pdf Innmeldt, utmeldt eller påmeldt? 20204
Heidi Gautun og Åsmund Hermansen : Eldreomsorg under press Fafo-rapport 2011:12 media/com_netsukii/20203.pdf Eldreomsorg under press 20203
Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder : Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver Fafo-rapport 2011:11 media/com_netsukii/20202.pdf Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver 20202
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Ulikt arbeid – ulike behov Fafo-rapport 2011:10 media/com_netsukii/20201.pdf Ulikt arbeid – ulike behov 20201
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos : Evaluering av tiltak mot sosial dumping Fafo-rapport 2011:09 media/com_netsukii/20200.pdf Evaluering av tiltak mot sosial dumping 20200
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen : Flere hender i pleie og omsorg Fafo-rapport 2011:08 media/com_netsukii/20199.pdf Flere hender i pleie og omsorg 20199
Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad : Innvandrere i praksis Fafo-rapport 2011:07 media/com_netsukii/20198.pdf Innvandrere i praksis 20198
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2010 Fafo-rapport 2011:06 media/com_netsukii/20197.pdf Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2010 20197
Mona Bråten og Kristine Nergaard : Heltid en rett – deltid en mulighet? Fafo-rapport 2011:05 media/com_netsukii/20196.pdf Heltid en rett – deltid en mulighet? 20196
Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet Fafo-rapport 2011:04 media/com_netsukii/20195.pdf Samarbeid mellom leger og arbeidsgivere i sykefraværsarbeidet 20195
Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten : No way in, no way out? Fafo-report 2011:03 Download 20194.pdf media/com_netsukii/20194.pdf No way in, no way out? 20194
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund : Kvinner i kvalifisering Fafo-rapport 2011:02 media/com_netsukii/20193.pdf Kvinner i kvalifisering 20193
Hilde Haualand : Straffet og isolert Fafo-rapport 2011:01 media/com_netsukii/20192.pdf Straffet og isolert 20192
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge Tiltnes : Stakeholders surveys in fragile countries Fafo-paper 2011:17 media/com_netsukii/10138.pdf   10138
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes : Polling for peace and security Fafo-paper 2011:15 media/com_netsukii/10136.pdf   10136
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Governance, Institutions and Political Leaders Fafo-paper 2011:09 media/com_netsukii/10130.pdf   10130
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Public Services Fafo-paper 2011:08 media/com_netsukii/10129.pdf   10129
Anne Britt Djuve : Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Fafo-notat 2011:25 media/com_netsukii/10146.pdf Erfaringer med Krafttak for norskopplæring 10146
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2011:24 media/com_netsukii/10145.pdf Tjenestepensjoner i endring 10145
Åsmund Arup Seip : Kompetanseutvikling i offentlig sektor Fafo-notat 2011:23 media/com_netsukii/10144.pdf   10144
Hanne Bogen : Privat drift av omsorgstjenester Fafo-notat 2011:22 media/com_netsukii/10143.pdf   10143
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Fafo-notat 2011:21 media/com_netsukii/10142.pdf   10142
Roy A. Nielsen : Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig Fafo-notat 2011:20 media/com_netsukii/10141.pdf Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig 10141
Bjørn R. Lescher-Nuland : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2010 Fafo-notat 2011:19 Nettutgave   10140
Miriam Latif Sandbæk og Kristian Rose Tronstad : Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada Fafo-notat 2011:18 media/com_netsukii/10139.pdf Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada 10139
Dag Olberg : Arbeidstidsdilemmaer Fafo-notat 2011:16 media/com_netsukii/10137.pdf Arbeidstidsdilemmaer 10137
Åsmund Hermansen : Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 media/com_netsukii/10135.pdf   10135
Åsmund Hermansen : Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:13 media/com_netsukii/10134.pdf   10134
Åsmund Hermansen : Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Fafo-notat 2011:12 media/com_netsukii/10133.pdf   10133
Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:11 media/com_netsukii/10132.pdf   10132
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Forsøk med langturnusordninger i Bergen kommune Fafo-notat 2011:07 media/com_netsukii/10128.pdf   10128
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad : Et etnisk perspektiv på likestilling Fafo-notat 2011:06 media/com_netsukii/10127.pdf Et etnisk perspektiv på likestilling 10127
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen : Pensjoner på børs – valg og risiko Fafo-notat 2011:05 media/com_netsukii/10126.pdf Pensjoner på børs – valg og risiko 10126
Roy Nielsen : Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 media/com_netsukii/10125.pdf   10125
Miriam Latif Sandbæk : Voksne innvandrere i norskopplæringen Fafo-notat 2011:03 media/com_netsukii/10124.pdf   10124
Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli : Lærere i Oslo voksenopplæring Fafo-notat 2011:02 media/com_netsukii/10123.pdf Lærere i Oslo voksenopplæring 10123
Øyvind Berge og Christer Hyggen : Privatskoler i Norden Fafo-notat 2011:01 media/com_netsukii/10122.pdf   10122
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009 Fafo-rapport 2010:47 media/com_netsukii/20191.pdf Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009 20191
Silje Sønsterudbråten : Veien videre Fafo-rapport 2010:46 media/com_netsukii/20190.pdf English Summary Veien videre 20190
Anette Brunovskis, May-Len Skilbrei og Marianne Tveit : Pusterom eller ny start? Fafo-rapport 2010:45 media/com_netsukii/20189.pdf Pusterom eller ny start? 20189
Henriette Lunde (ed.) : Haiti Youth Survey 2009. Volume II: Analytical Report Fafo-report 2010:44 media/com_netsukii/20188.pdf Haiti Youth Survey 2009. Volume II: Analytical Report 20188
Dagfinn Hertzberg og Svein Erik Moen : Deltakende innovasjon Fafo-rapport 2010:43 media/com_netsukii/20187.pdf Deltakende innovasjon 20187
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip : Arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven Fafo-rapport 2010:42 media/com_netsukii/20186.pdf Arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven 20186
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Yrkesrettet opplæring i Spekter-området Fafo-rapport 2010:41 media/com_netsukii/20185.pdf Yrkesrettet opplæring i Spekter-området 20185
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter : Nye velferdssignaler Fafo-rapport 2010:40 media/com_netsukii/20184.pdf Nye velferdssignaler 20184
Kristian Rose Tronstad : Mangfold og likestilling i arbeidslivet Fafo-rapport 2010:39 media/com_netsukii/20183.pdf Mangfold og likestilling i arbeidslivet 20183
Bjørn R. Lescher-Nuland og Heidi Gautun : Helse- og omsorgsbehov blant eldre lesbiske og homofile Fafo-rapport 2010:38 media/com_netsukii/20182.pdf Helse- og omsorgsbehov blant eldre lesbiske og homofile 20182
Inger Marie Hagen : Vold og trusler om vold i offentlig sektor II Fafo-rapport 2010:37 media/com_netsukii/20181.pdf Vold og trusler om vold i offentlig sektor II 20181
Jon M. Hippe og Pål Lillevold : Den gylne middelvei Fafo-rapport 2010:36 media/com_netsukii/20180.pdf Den gylne middelvei 20180
Dag Olberg : De utvidete arbeidstidene Fafo-rapport 2010:35 media/com_netsukii/20179.pdf De utvidete arbeidstidene 20179
Laura E. Mitchell : Coping, Closure, and Gendered Life Transitions Fafo-report 2010:34 media/com_netsukii/20178.pdf Coping, Closure, and Gendered Life Transitions 20178
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn R. Lescher-Nuland : Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen Fafo-rapport 2010:33 media/com_netsukii/20177.pdf Powerpoint-presentasjon Lesbiske, homofile og bifile arbeidstakere i storbyen 20177
Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk : Stønadsordningen for enslige forsørgere Fafo-rapport 2010:32 media/com_netsukii/20176.pdf Stønadsordningen for enslige forsørgere 20176
Svein Erik Moen og Leif E. Moland : BygningsInformasjonsModellering (BIM) Fafo-rapport 2010:31 media/com_netsukii/20175.pdf BygningsInformasjonsModellering (BIM) 20175
Torunn Kvinge and Anne Mette Ødegård : Protectionism or legitimate protection? Fafo-report 2010:30 media/com_netsukii/20174.pdf Protectionism or legitimate protection? 20174
Åsmund Arup Seip, Kaja Reegård og Anne Marte Skaland : Sirkulær migrasjon Fafo-rapport 2010:29 media/com_netsukii/20173.pdf Sirkulær migrasjon 20173
Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter, Elizabeth Mills : HIV/AIDS, the disability grant and ARV adherence Fafo-report 2010:28 media/com_netsukii/20172.pdf HIV/AIDS, the disability grant and ARV adherence 20172
Heidi Gautun : Det nye barnevernbyråkratiet II Fafo-rapport 2010:27 media/com_netsukii/20171.pdf Det nye barnevernbyråkratiet II 20171
Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen : HMS og IA: To sider av samme sak? Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11 media/com_netsukii/20170.pdf HMS og IA: To sider av samme sak? 20170
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald : Arbeidstakere i byggenæringen Fafo-rapport 2010:25 media/com_netsukii/20169.pdf Arbeidstakere i byggenæringen 20169
Henriette Lunde : Young Haitian Labour Migrants Fafo-report 2010:24 Web edition Young Haitian Labour Migrants 20168
Kaja Reegård og Roland Mandal : Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser Fafo-rapport 2010:23 media/com_netsukii/20167.pdf Direktoratenes trainee-program for personer med funksjonsnedsettelser 20167
Mona Bråten : Kontroll og overvåking i arbeidslivet Fafo-rapport 2010:22 media/com_netsukii/20166.pdf Kontroll og overvåking i arbeidslivet 20166
Mark B. Taylor, Robert C. Thompson and Anita Ramasastry : Overcoming Obstacles to Justice Fafo-report 2010:21 media/com_netsukii/20165.pdf Overcoming Obstacles to Justice 20165
Cecilie Øien : Underveis Fafo-rapport 2010:20 media/com_netsukii/20164.pdf Underveis 20164
Bjørn Richard Nuland, Kaja Reegård og Hans Christian Sandlie : Tiltak for fattige barn og unge Fafo-rapport 2010:19 media/com_netsukii/20163.pdf Tiltak for fattige barn og unge 20163
Sissel C. Trygstad : Med rett til å varsle Fafo-rapport 2010:18 media/com_netsukii/20162.pdf Med rett til å varsle 20162
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Behandling av grensetvister i LO og forbundene Fafo-rapport 2010:17 media/com_netsukii/20161.pdf Behandling av grensetvister i LO og forbundene 20161
Rolf K. Andersen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg og Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling gjennom hospitering Fafo-rapport 2010:16 media/com_netsukii/20160.pdf Kompetanseutvikling gjennom hospitering 20160
Sol Skinnarland : Lean Construction i Kruse Smith Fafo-rapport 2010:15 media/com_netsukii/20159.pdf Lean Construction i Kruse Smith 20159
Torgeir Aarvaag Stokke (red.) : Allmenngjøring i EU og Norge Fafo-rapport 2010:14 media/com_netsukii/20158.pdf Allmenngjøring i EU og Norge 20158
Øyvind M. Berge og Kristine Nergaard : Det er godt å ha noen i ryggen Fafo-rapport 2010:13 media/com_netsukii/20157.pdf Det er godt å ha noen i ryggen 20157
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen : Fagopplæring på nye felt Fafo-rapport 2010:12 media/com_netsukii/20156.pdf Fagopplæring på nye felt 20156
Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad : FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 media/com_netsukii/20155.pdf FO sett fra grasrota 20155
Svein Erik Moen : Konsulentbruk og midlertidige ansettelser i staten Fafo-rapport 2010:10 media/com_netsukii/20154.pdf Konsulentbruk og midlertidige ansettelser i staten 20154
Amsale K. Temesgen : Climate Change to Conflict? Fafo-report 2010:09 media/com_netsukii/20153.pdf Climate Change to Conflict? 20153
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård : Hvem kan seile sin egen sjø? Fafo-rapport 2010:08 media/com_netsukii/20152.pdf Hvem kan seile sin egen sjø? 20152
Sol Skinnarland og Svein Erik Moen : Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Fafo-rapport 2010:07 media/com_netsukii/20151.pdf Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith 20151
Åsmund Arup Seip : Evaluering av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i staten Fafo-rapport 2010:06 media/com_netsukii/20150.pdf Evaluering av ordningen med tariffavsatte kompetansemidler i staten 20150
Jacob Høigilt : Raising Extremists? Fafo-report 2010:05 media/com_netsukii/20149.pdf Raising Extremists? 20149
Henriette Lunde (dir.) : Enquête sur la Jeunesse d'Haïti 2009 Fafo-report 2010:04 media/com_netsukii/20148.pdf Enquête sur la Jeunesse d'Haïti 2009 20148
Gudmund Hernes : Gull av gråstein Fafo-rapport 2010:03 media/com_netsukii/20147.pdf Gull av gråstein 20147
Inger Marie Hagen : Det mektige mindretallet Fafo-rapport 2010:02 media/com_netsukii/20146.pdf Det mektige mindretallet 20146
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fafo-rapport 2010:01 media/com_netsukii/20145.pdf English Summary Kunnskapsløftet – fra ord til handling 20145
Odd Bjørn Ure : Formal education in an informal Norwegian culture of enterprise training Fafo-paper 2010:21 media/com_netsukii/10117.pdf   10117
Ole-Anders Stensen and Odd Bjørn Ure : Social inclusion in adult education is more than implementing mainstream public policy Fafo-paper 2010:16 media/com_netsukii/10112.pdf   10112
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank and the Gaza Strip February and May 2010 Fafo-paper 2010:15 images/pub/2010/10111.pdf   10111
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank February 2010 Fafo-paper 2010:14 images/pub/2010/10110.pdf   10110
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the Gaza Strip May 2010 Fafo-paper 2010:13 images/pub/2010/10109.pdf   10109
Laura E. Mitchell : Youth engagement in Syria: Fafo-paper 2010:01 media/com_netsukii/10097.pdf   10097
Kristine Nergaard : Fagorganisering i Norden Fafo-notat 2010:25 media/com_netsukii/10121.pdf   10121
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård : Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering Fafo-notat 2010:24 media/com_netsukii/10120.pdf Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering 10120
Marianne Dæhlen og Anna Hagen : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 2 Fafo-notat 2010:23 media/com_netsukii/10119.pdf   10119
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2010:22 media/com_netsukii/10118.pdf Tjenestepensjoner i endring 10118
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Kjedeskoler – internopplæring i varehandelen Fafo-notat 2010:20 media/com_netsukii/10116.pdf   10116
Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland : Kraft og kabler Fafo-notat 2010:19 media/com_netsukii/10115.pdf   10115
Dag Olberg : Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden Fafo-notat 2010:18 media/com_netsukii/10114.pdf   10114
Kristine Nergaard : Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Fafo-notat 2010:17 media/com_netsukii/10113.pdf   10113
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009 Fafo-notat 2010:12 media/com_netsukii/10108.pdf Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009 10108
Øyvind M. Berge og Christer Hyggen : Framveksten av private helseforsikringer i Norden Fafo-notat 2010:11 media/com_netsukii/10107.pdf Framveksten av private helseforsikringer i Norden 10107
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : Krafttak for norskopplæring – et første inntrykk Fafo-notat 2010:10 media/com_netsukii/10106.pdf   10106
Anne Britt Djuve og Marianne Dæhlen : Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS Fafo-notat 2010:09 media/com_netsukii/10105.pdf Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS 10105
Kristin Alsos : Bemanningsdirektivet Fafo-notat 2010:08 media/com_netsukii/10104.pdf   10104
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008 Fafo-notat 2010:07 media/com_netsukii/10103.pdf   10103
Hanne Cecilie Kavli : Hva er det med Oslo? Fafo-notat 2010:06 media/com_netsukii/10102.pdf Hva er det med Oslo? 10102
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge : Useriøsitet i bemanningsbransjen Fafo-notat 2010:05 media/com_netsukii/10101.pdf Useriøsitet i bemanningsbransjen 10101
Christer Hyggen : Pensjoner på børs – hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 media/com_netsukii/10100.pdf Pensjoner på børs – hvor risikofylt? 10100
Kristin Alsos : Bemanningsforetak Fafo-notat 2010:03 media/com_netsukii/10099.pdf   10099
Odd Bjørn Ure og Inger Marie Hagen : På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene Fafo-notat 2010:02 media/com_netsukii/10098.pdf   10098
Dag Olberg og Mona Bråten : Tradisjon og variasjon Fafo-rapport 2009:54 media/com_netsukii/20144.pdf Tradisjon og variasjon 20144
Henriette Lunde (ed.) : Haiti Youth Survey 2009. Volume I: Tabulation Report Fafo-report 2009:53 media/com_netsukii/20143.pdf Haiti Youth Survey 2009. Volume I: Tabulation Report 20143
Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad : Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter Fafo-rapport 2009:52 media/com_netsukii/20142.pdf Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter 20142
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Brita Gjerstad og Jorunn Tharaldsen : Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter Fafo-rapport 2009:51 media/com_netsukii/20141.pdf Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter 20141
Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen : Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge Fafo-rapport 2009:50 media/com_netsukii/20140.pdf Aktivitet og deltakelse for fattige barn og unge 20140
Bård Jordfald og Jørgen Svalund : Alle prater om klima, men ingen om folk Fafo-rapport 2009:49 media/com_netsukii/20139.pdf Alle prater om klima, men ingen om folk 20139
Laura E. Mitchell : Making Ends Meet: Gender and Household Coping Strategies in the West Bank Fafo-report 2009:48 media/com_netsukii/20138.pdf media/com_netsukii/20138-Summary.pdf Making Ends Meet: Gender and Household Coping Strategies in the West Bank 20138
Roland Mandal : Å komme hjem Fafo-rapport 2009:47 media/com_netsukii/20137.pdf English Summary Å komme hjem 20137
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård : Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft Fafo-rapport 2009:46 media/com_netsukii/20136.pdf Norske bedrifters bruk av østeuropeisk arbeidskraft 20136
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Barnefattigdom i Norge. Sammendrag Fafo-rapport 2009:45 media/com_netsukii/20135.pdf Barnefattigdom i Norge. Sammendrag 20135
Åsmund Arup Seip : Regulering av arbeidstid Fafo-rapport 2009:44 media/com_netsukii/20134.pdf Regulering av arbeidstid 20134
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug : Living with HIV in Norway – 2009 Fafo-report 2009:43 media/com_netsukii/20133.pdf Living with HIV in Norway – 2009 20133
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp : Cancer and living conditions Fafo-report 2009:42 media/com_netsukii/20132.pdf Cancer and living conditions 20132
Heidi Gautun : Det nye barnevernbyråkratiet Fafo-rapport 2009:41 media/com_netsukii/20131.pdf Det nye barnevernbyråkratiet 20131
Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland : Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Fafo-rapport 2009:40 Last ned nettutgave Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet 20130
Hanne C. Kavli og Marjan Nadim : Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier Fafo-rapport 2009:39 media/com_netsukii/20129.pdf Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier 20129
Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Barnefattigdom i Norge Fafo-rapport 2009:38 media/com_netsukii/20128.pdf Barnefattigdom i Norge 20128
Kaja Reegård, Inger Lise Skog Hansen og Roland Mandal : Sentralforvaltningens trainee-program for personer med redusert funksjonsevne Fafo-rapport 2009:37 media/com_netsukii/20127.pdf Sentralforvaltningens trainee-program for personer med redusert funksjonsevne 20127
Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip : Sykepleiernes kompetanse Fafo-rapport 2009:36 media/com_netsukii/20126.pdf Sykepleiernes kompetanse 20126
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokratiets tilstand Fafo-rapport 2009:35 media/com_netsukii/20125.pdf Bedriftsdemokratiets tilstand 20125
Gudmund Hernes : Arbeidsliv og privatliv – linjer og vyer Fafo-rapport 2009:34 media/com_netsukii/20124.pdf Arbeidsliv og privatliv – linjer og vyer 20124
Espen Løken and Torgeir Aarvaag Stokke : Labour relations in Norway Fafo-report 2009:33 media/com_netsukii/20123.pdf Labour relations in Norway 20123
Espen Løken : Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer Fafo-rapport 2009:32 media/com_netsukii/20122.pdf Ledelse av fagorganisasjoner med doble strukturer 20122
Hanne Bogen og Kaja Reegård : Gratis kjernetid i barnehage Fafo-rapport 2009:31 media/com_netsukii/20121.pdf Gratis kjernetid i barnehage 20121
Jørgen Svalund : Vold og trusler om vold i offentlig sektor Fafo-rapport 2009:30 media/com_netsukii/20120.pdf Vold og trusler om vold i offentlig sektor 20120
Cecilie Øien : On equal terms? Fafo-report 2009:29 media/com_netsukii/20119.pdf On equal terms? 20119
Øyvind Berge og Mona Bråten : Medlemmer i lederstillinger Fafo-rapport 2009:28 media/com_netsukii/20118.pdf Medlemmer i lederstillinger 20118
Anne Mette Ødegård og Sissel C. Trygstad : Ja, vi elsker... Fafo-rapport 2009:27 media/com_netsukii/20117.pdf Ja, vi elsker... 20117
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland : Lesbiske og homofile i Sápmi Fafo-rapport 2009:26 media/com_netsukii/20116.pdf Lesbiske og homofile i Sápmi 20116
Gudmund Hernes and Jon Erik Dølvik : From Financial Crisis towards a Coherent Agenda for Decent Work and Sustainable Globalization Fafo-report 2009:25 media/com_netsukii/20115.pdf From Financial Crisis towards a Coherent Agenda for Decent Work and Sustainable Globalization 20115
Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund : Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe Fafo-rapport 2009:24 media/com_netsukii/20114.pdf Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe 20114
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip : Tidstyvene Fafo-rapport 2009:23 media/com_netsukii/20113.pdf Tidstyvene 20113
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning Fafo-rapport 2009:22 media/com_netsukii/20112.pdf Fagorganisering blant arbeidstakere med høyere utdanning 20112
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Kompetanse – for hvem? Fafo-rapport 2009:21 media/com_netsukii/20111.pdf Kompetanse – for hvem? 20111
Jon Pedersen : Health and Conflict Fafo-report 2009:20 media/com_netsukii/20110.pdf Health and Conflict 20110
Marjan Nadim og Marianne Tveit : En fot innenfor? Fafo-rapport 2009:19 media/com_netsukii/20109.pdf En fot innenfor? 20109
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård : Jeg følte det var min dag Fafo-rapport 2009:18 media/com_netsukii/20108.pdf Jeg følte det var min dag 20108
Odd Bjørn Ure : Skandinavisk fagbevegelse og EUs nye medlemsland Fafo-rapport 2009:17 media/com_netsukii/20107.pdf Skandinavisk fagbevegelse og EUs nye medlemsland 20107
Tove Midtsundstad : Bedre helse, mindre slit og mer familie Fafo-rapport 2009:16 media/com_netsukii/20106.pdf Bedre helse, mindre slit og mer familie 20106
Leif E. Moland : Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud Fafo-rapport 2009:15 media/com_netsukii/20105.pdf Ønsket og uønsket deltid – konsekvenser for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbud 20105
Sissel C. Trygstad : Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte Fafo-rapport 2009:14 media/com_netsukii/20104.pdf Endringer i norske kommuner og konsekvenser for ansatte 20104
Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug : Fra holdninger til levekår Fafo-rapport 2009:13 media/com_netsukii/20103.pdf Fra holdninger til levekår 20103
Jørgen Svalund : Fakta om arbeidslivet Fafo-rapport 2009:12 media/com_netsukii/20102.pdf Fakta om arbeidslivet 20102
Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos : Sammen er vi sterke Fafo-rapport 2009:11 media/com_netsukii/20101.pdf Sammen er vi sterke 20101
Anna Hagen og Marjan Nadim : Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid? Fafo-rapport 2009:10 media/com_netsukii/20100.pdf Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid? 20100
Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip : Holdninger til offentlig sektor Fafo-rapport 2009:09 media/com_netsukii/20099.pdf Holdninger til offentlig sektor 20099
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip : Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025 Fafo-rapport 2009:08 media/com_netsukii/20098.pdf Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025 20098
Rolf K. Andersen, Helene Loe Colman og Leif E. Moland : Oppdragstakere i norske kommuner Fafo-rapport 2009:07 media/com_netsukii/20097.pdf Oppdragstakere i norske kommuner 20097
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp : Kreft og levekår Fafo-rapport 2009:06 media/com_netsukii/20096.pdf Kreft og levekår 20096
Hanne Bogen og Marjan Nadim : Et flerkulturelt ettervern? Fafo-rapport 2009:05 media/com_netsukii/20095.pdf Et flerkulturelt ettervern? 20095
Mona Bråten : Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Fafo-rapport 2009:03 media/com_netsukii/20093.pdf Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven 20093
Marianne Dæhlen and Torgeir Nyen : Lifelong learning in Norwegian working life. Results from The Learning Conditions Monitor 2003–2008 Fafo-report 2009:02 media/com_netsukii/20092.pdf Lifelong learning in Norwegian working life. Results from The Learning Conditions Monitor 2003–2008 20092
Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003–2008 Fafo-rapport 2009:01 media/com_netsukii/20091.pdf Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003–2008 20091
Åge A. Tiltnes : Living conditions in the Gaza Strip Fafo-paper 2009:18 media/com_netsukii/10092.pdf   10092
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli, Arne Backer Grønningsæter : CSSR Working Paper No. 252 Fafo-paper 2009:15 media/com_netsukii/WP252_0.pdf   10089
Marion Marmorat : Non-Judicial Remedies in Norway for Corporate Social Responsibility Abroad Fafo-paper 2009:14 media/com_netsukii/10088.pdf Non-Judicial Remedies in Norway for Corporate Social Responsibility Abroad 10088
Johan Christensen : The updating of social democratic tax policy Fafo-paper 2009:13 media/com_netsukii/10087.pdf The updating of social democratic tax policy 10087
Inger Lise Skog Hansen (ed.) : ICT and employment Fafo-paper 2009:02 media/com_netsukii/10076.pdf   10076
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter : Love in the Time of AIDS: The Relational Gender Dynamics of Prevention, Testing and Treatment Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252 2009:15 media/com_netsukii/WP252_0.pdf   10089
Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Fafo-notat 2009:22 media/com_netsukii/10096.pdf   10096
Bjørn Richard Nuland : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2008 Fafo-notat 2009:21 Nettutgave   10095
Kristine Nergaard : Hvem har ikke AFP? Fafo-notat 2009:20 media/com_netsukii/10094.pdf   10094
Kristin Alsos : Skadet på fritiden – hva så? Fafo-notat 2009:19 media/com_netsukii/10093.pdf Skadet på fritiden – hva så? 10093
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Fafo-notat 2009:17 media/com_netsukii/10091.pdf Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 10091
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge Fafo-notat 2009:16 media/com_netsukii/10090.pdf Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge 10090
Øyvind Berge : De nordiske modellene etter 2000 – tiltak for å dempe finanskrisa i Norden Fafo-notat 2009:12 images/pub/2009/10086.pdf   10086
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering Fafo-notat 2009:11 images/pub/2009/10085.pdf De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering 10085
Jon Kvist : De nordiske modellene etter 2000 – udviklingen i Danmark Fafo-notat 2009:10 images/pub/2009/10084.pdf De nordiske modellene etter 2000 – udviklingen i Danmark 10084
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – utviklinga i Norge Fafo-notat 2009:09 images/pub/2009/10083.pdf De nordiske modellene etter 2000 – utviklinga i Norge 10083
Espen Løken : De nordiske modellene etter 2000 – bakgrunn og fellestrekk Fafo-notat 2009:08 images/pub/2009/10082.pdf   10082
Bent Sofus Tranøy : Makt, interesser og legitimitet på veien fram mot nye regnskapsstandarder Fafo-notat 2009:07 media/com_netsukii/10081.pdf   10081
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007 Fafo-notat 2009:06 Nettutgave Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007 10080
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli : De ti største humanitære utfordringene i Norge Fafo-notat 2009:05 media/com_netsukii/10079.pdf De ti største humanitære utfordringene i Norge 10079
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2008 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2009:04 Nettugave   10078
Leif E. Moland : Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune Fafo-notat 2009:03 media/com_netsukii/10077.pdf   10077
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju : Tjenestedirektivet og arbeidsretten Fafo-notat 2009:01 media/com_netsukii/10075.pdf Tjenestedirektivet og arbeidsretten 10075
Anne Kielland and Furio Rosati : Broadening the approach to Education for All Fafo-report 2008:48 Web edition Broadening the approach to Education for All 20090
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen : Kreftrammedes levekår Fafo-rapport 2008:47 media/com_netsukii/20089.pdf Kreftrammedes levekår 20089
Christer Hyggen og Geir Veland : Tjenestepensjon, utdanning og lønn Fafo-rapport 2008:46 media/com_netsukii/20088.pdf Tjenestepensjon, utdanning og lønn 20088
Torunn Kvinge : Essays on foreign direct investments and host country effects Fafo-report 2008:45 media/com_netsukii/20087.pdf Essays on foreign direct investments and host country effects 20087
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland and Arne Backer Grønningsæter : HIV in Norway: Knowledge and Attitudes Fafo-report 2008:44 media/com_netsukii/20086.pdf HIV in Norway: Knowledge and Attitudes 20086
Marianne Tveit og May-Len Skilbrei : Mangfoldig marked Fafo-rapport 2008:43 media/com_netsukii/20085.pdf Mangfoldig marked 20085
Roland Mandal : De har jo uansett uførepensjon Fafo-rapport 2008:42 media/com_netsukii/20084.pdf De har jo uansett uførepensjon 20084
Inger Lise Skog Hansen og Kaja Reegård : Hvordan bryte igjennom? Fafo-rapport 2008:41 Download 20083.pdf Hvordan bryte igjennom? 20083
Heidi Gautun : Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma Fafo-rapport 2008:40 media/com_netsukii/20082.pdf Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma 20082
Gudmund Hernes : Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet Fafo-rapport 2008:39 media/com_netsukii/20081.pdf Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet 20081
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp : Barn og unge i kreftrammede familier Fafo-rapport 2008:38 media/com_netsukii/20080.pdf Barn og unge i kreftrammede familier 20080
Kathleen M. Jennings : Protecting whom? Fafo-report 2008:36 media/com_netsukii/20078.pdf Protecting whom? 20078
Inger Lise Skog Hansen, Jon Hippe, Bård Jordfald, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes, Marit Svensgaard : Ståstedet. Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen Fafo-rapport 2008:35 media/com_netsukii/20077.pdf Ståstedet. Informasjonsteknologiens betydning for samfunnsutviklingen 20077
Mona Bråten : Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet? Fafo-rapport 2008:34 media/com_netsukii/20076.pdf Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet? 20076
Espen Løken, Åsmund Arup Seip and Jon Erik Dølvik : Pathways to Decent Work in a Global Economy Fafo-report 2008:33 media/com_netsukii/20075.pdf Pathways to Decent Work in a Global Economy 20075
Espen Løken, Geir Falkenberg og Torunn Kvinge : Norsk arbeidslivsmodell – ikke for eksport? Fafo-rapport 2008:32 media/com_netsukii/20074.pdf English Abstract Norsk arbeidslivsmodell – ikke for eksport? 20074
Eivind Falkum : Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 2008:31 media/com_netsukii/20073.pdf Makt og opposisjon i norsk arbeidsliv 20073
Sissel Trygstad : Forretningsbasert regnskap i staten Fafo-rapport 2008:30 media/com_netsukii/20072.pdf   20072
Anna Hagen, Marjan Nadim og Torgeir Nyen : Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet Fafo-rapport 2008:29 media/com_netsukii/20071.pdf Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet 20071
Anna Skårberg og Tone Fløtten : Et trappetrinn opp i livet Fafo-rapport 2008:28 media/com_netsukii/20070.pdf Et trappetrinn opp i livet 20070
Marjan Nadim : Levekår i Groruddalen Fafo-rapport 2008:27 media/com_netsukii/20069.pdf Levekår i Groruddalen 20069
Guri Tyldum and Marianne Tveit : Someone who cares Fafo-report 2008:26 Web edition Someone who cares 20068
Kristine Nergaard og Bård Jordfald : Hvor blir studentmedlemmene av? Fafo-rapport 2008:25 media/com_netsukii/20067.pdf Hvor blir studentmedlemmene av? 20067
Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Modeller og dilemmaer Fafo-rapport 2008:24 media/com_netsukii/20066.pdf Modeller og dilemmaer 20066
Geir Veland : Tjenestepensjonsordningene i Norge Fafo-rapport 2008:23 media/com_netsukii/20065.pdf Tjenestepensjonsordningene i Norge 20065
Torunn Kvinge, Svein Erik Moen, Rolf Røtnes og Tobias Lindqvist : Hvor man ligger – der reder man? Fafo-rapport 2008:22 media/com_netsukii/20064.pdf Hvor man ligger – der reder man? 20064
Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter : Fortsatt farlig å kysse? Fafo-rapport 2008:21 media/com_netsukii/20063.pdf Fortsatt farlig å kysse? 20063
Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund : HMS-tilstanden i Norge 2007 Fafo-rapport 2008:20 media/com_netsukii/20062.pdf HMS-tilstanden i Norge 2007 20062
Rolf K. Andersen, Sol Skinnarland og Ragnar Tveterås : Fra bonde til butikk Fafo-rapport 2008:19 media/com_netsukii/20061.pdf Fra bonde til butikk 20061
Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll : Det er jo ingen som sulter her, men... Fafo-rapport 2008:18 media/com_netsukii/20060.pdf Det er jo ingen som sulter her, men... 20060
Jørgen Svalund : Norske lederlønninger 2006 Fafo-rapport 2008:17 media/com_netsukii/20059.pdf Norske lederlønninger 2006 20059
Christer Hyggen : Slitne kvinner og farlige menn Fafo-rapport 2008:16 media/com_netsukii/20058.pdf Slitne kvinner og farlige menn 20058
Mona Bråten og Kristine Nergaard : Kvinner i fagbevegelsen 2008 Fafo-rapport 2008:15 media/com_netsukii/20057.pdf Kvinner i fagbevegelsen 2008 20057
Thomas Lorentzen og Roy A. Nielsen : Går fattigdom i arv? Fafo-rapport 2008:14 media/com_netsukii/20056.pdf Går fattigdom i arv? 20056
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 Fafo-rapport 2008:13 media/com_netsukii/20055.pdf Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2007 20055
Geir Veland og Knut Bratland : Levealdersjustering i kommunal tjenestepensjon Fafo-rapport 2008:12 media/com_netsukii/20054.pdf Levealdersjustering i kommunal tjenestepensjon 20054
Bjørn Richard Nuland : Når nøden skaper overskrift Fafo-rapport 2008:11 media/com_netsukii/20053.pdf Når nøden skaper overskrift 20053
Marta Assumpção, José Álvaro Moisés, Teresa Sacchet and Sissel Trygstad : CSR in two countries: Brazil and Norway Fafo-report 2008:10 media/com_netsukii/20052.pdf CSR in two countries: Brazil and Norway 20052
Inger Marie Hagen : Ansatte i styret Fafo-rapport 2008:09 media/com_netsukii/20051.pdf Ansatte i styret 20051
Åsmund Arup Seip : Lederlønn i kommunal sektor Fafo-rapport 2008:08 media/com_netsukii/20050.pdf Vedlegg (spørreskjema) Lederlønn i kommunal sektor 20050
Anna Hagen og Sveinung Skule : Kompetansereformen og livslang læring Fafo-rapport 2008:07 media/com_netsukii/20049.pdf Kompetansereformen og livslang læring 20049
Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie og Inger Lise Skog Hansen : På rett vei Fafo-rapport 2008:06 media/com_netsukii/20048.pdf På rett vei 20048
Geir Veland og Jon M. Hippe : Når tjenestepensjon er obligatorisk – hva så? Fafo-rapport 2008:05 media/com_netsukii/20047.pdf Når tjenestepensjon er obligatorisk – hva så? 20047
Espen Løken and Alexandre de Freitas Barbosa : Industrial bacalao? Fafo-report 2008:04 media/com_netsukii/20046.pdf Industrial bacalao? 20046
Kathleen M. Jennings : Seeing DDR from Below Fafo-report 2008:03 media/com_netsukii/20045.pdf Seeing DDR from Below 20045
Tor Dølvik, Marjan Nadim og Roy A. Nielsen : Levekår og sosialhjelp Fafo-rapport 2008:02 media/com_netsukii/20044.pdf   20044
Geir Veland og Bjørn Andersen : Finansnæringen i Norge Fafo-rapport 2008:01 media/com_netsukii/20043.pdf Finansnæringen i Norge 20043
Henriette Lunde : Youth and Education in Haiti Fafo-paper 2008:26 media/com_netsukii/10070.pdf   10070
Åge A. Tiltnes : Characteristics of Displaced Palestinian Refugees from the Nahr El-Bared Refugee Camp Fafo-paper 2008:02 Web edition   10046
Pawel Kaczmarczyk og Marek Okólski : Economic impacts of migration on Poland and the Baltic states Fafo-paper 2008:01 Web edition   10045
Leif E. Moland : Reduksjon av uønsket deltid i Lørenskog kommune Fafo-notat 2008:30 Nettutgave   10074
Svein Erik Moen og Leif E. Moland : Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter Fafo-notat 2008:29 Nettutgave   10073
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Delrapport 2 Fafo-notat 2008:28 Nettutgave   10072
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 1 Fafo-notat 2008:27 media/com_netsukii/10071.pdf   10071
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Utleie av arbeidskraft 2008 Fafo-notat 2008:25 media/com_netsukii/10069.pdf   10069
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland : Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive Fafo-notat 2008:24 Nettutgave   10068
Hanne Bogen : Morgendagens eldreomsorg. Om bruk av IKT i kommunal eldreomsorg Fafo-notat 2008:23     10067
Åsmund Arup Seip : IKT i staten Fafo-notat 2008:22     10066
Inger Lise Skog Hansen : IKT og funksjonshemmede Fafo-notat 2008:21     10065
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006 Fafo-notat 2008:20 Nettutgave Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006 10064
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor Fafo-notat 2008:19 media/com_netsukii/10063.pdf   10063
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2007 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2008:18 media/com_netsukii/10062.pdf   10062
Dag Olberg : Ett år med sekstimersdag ved Tine Sentrallager Heimdal Fafo-notat 2008:17 Nettutgave   10061
Geir Veland : Det kommer an på Fafo-notat 2008:16 Nettutgave   10060
Anne Mette Ødegård : Europeiske reguleringer og partssamarbeid Fafo-notat 2008:15 Nettutgave   10059
Anna Hagen og Aris Kaloudis : Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen Fafo-notat 2008:14 Nettutgave   10058
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Marjan Nadim : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 3 Fafo-notat 2008:13 Nettutgave   10057
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe : Alternativ modell for AFP Fafo-notat 2008:12 Nettutgave   10056
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø : Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – en forstudie Fafo-notat 2008:11 Nettutgave   10055
Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer Fafo-notat 2008:10 Nettutgave   10054
Mona Bråten og Eivind Falkum : Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2008:09 Nettutgave Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv 10053
Kristin Alsos : Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Fafo-notat 2008:08 Nettutgave   10052
Dagfinn Hertzberg og Torunn Kvinge : Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri Fafo-notat 2008:07 Nettutgave Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri 10051
Anne Mette Ødegård : Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen Fafo-notat 2008:06 Nettutgave   10050
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping Fafo-notat 2008:05 Nettutgave   10049
Sissel Trygstad og Håvard Lismoen : Fagbevegelsen og CSR Fafo-notat 2008:04 Nettutgave   10048
Sigmund Aslesen : Den maritime klynga i bevegelse Fafo-notat 2008:03 Nettutgave   10047
Gudmund Hernes (red.) : Arkitekten Andre utgivelser 2008 Nettutgave   00945
Knut Fossestøl, red. : Stairway to heaven? Fafo-report 2007:42 Web edition Stairway to heaven? 20042
Gro Hasselknippe and Marianne Tveit : Against the Odds Fafo-report 2007:41 Web edition Against the Odds 20041
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees : Leaving the past behind? Fafo-report 2007:40 Web edition Leaving the past behind? 20040
Christer Hyggen : Tidligpensjonering og AFP Fafo-rapport 2007:39 media/com_netsukii/20039.pdf Tidligpensjonering og AFP 20039
Inger Lise Skog Hansen, Heidi Gautun, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie : Ikke bare bare å bo Fafo-rapport 2007:38 media/com_netsukii/20038.pdf Ikke bare bare å bo 20038
Tove Midtsundstad : Fra utstøting til inkludering? Fafo-rapport 2007:37 media/com_netsukii/20037.pdf Fra utstøting til inkludering? 20037
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund : Varsel om vekst? Fafo-rapport 2007:36 media/com_netsukii/20036.pdf Varsel om vekst? 20036
Marjan Nadim og Anna Hagen : Lærlingordningen i Spekter Fafo-rapport 2007:35 media/com_netsukii/20035.pdf Lærlingordningen i Spekter 20035
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen : Med rett til å lære og plikt til å delta Fafo-rapport 2007:34 media/com_netsukii/20034.pdf English summary Med rett til å lære og plikt til å delta 20034
Thomas Lorentzen : Kunnskapsstatus for sosialhjelpsforskningen Fafo-rapport 2007:33 media/com_netsukii/20033.pdf Kunnskapsstatus for sosialhjelpsforskningen 20033
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård : Sikrer Norges framtid på minstelønn Fafo-rapport 2007:32 media/com_netsukii/20032.pdf Sikrer Norges framtid på minstelønn 20032
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp : Vanvittig mye å finne ut av Fafo-rapport 2007:31 media/com_netsukii/20031.pdf Vanvittig mye å finne ut av 20031
Odd Bjørn Ure : Lifelong Learning in Norway Fafo-report 2007:30 Web edition Lifelong Learning in Norway 20030
Bård Jordfald : NTL og lokale lønnsforhandlinger Fafo-rapport 2007:29 media/com_netsukii/20029.pdf NTL og lokale lønnsforhandlinger 20029
Hanne Bogen og Tove Midtsundstad : Noen år til? Fafo-rapport 2007:28 media/com_netsukii/20028.pdf Noen år til? 20028
Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum, red. : Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet Fafo-rapport 2007:27 media/com_netsukii/20027.pdf Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet 20027
Anne Britt Djuve : Vi får jo to ekstra hender Fafo-rapport 2007:26 media/com_netsukii/20026.pdf Vi får jo to ekstra hender 20026
Leif E. Moland og Rolf K. Andersen : Hva gjør norske kommuner med deltid? Fafo-rapport 2007:25 media/com_netsukii/20025.pdf Hva gjør norske kommuner med deltid? 20025
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen : Ledere i den norske modellen Fafo-rapport 2007:24 media/com_netsukii/20024.pdf Ledere i den norske modellen 20024
Siri Ytrehus, Inger Lise Skog Hansen, Åsmund Langsether og Hans Christian Sandlie og Anna Skårberg : Tjenester til bostedsløse i ti kommuner Fafo-rapport 2007:23 media/com_netsukii/20023.pdf Tjenester til bostedsløse i ti kommuner 20023
Hanne C. Kavli : En felles fritid? Fafo-rapport 2007:22 media/com_netsukii/20022.pdf En felles fritid? 20022
Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland : Gull eller gråstein Fafo-rapport 2007:21 media/com_netsukii/20021.pdf Gull eller gråstein 20021
Bent Sofus Tranøy, Bård Jordfald, Espen Løken : Krevende eierskap Fafo-rapport 2007:20 media/com_netsukii/20020.pdf Krevende eierskap 20020
Mona Bråten : Bruk av sivil og militær kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon Fafo-rapport 2007:19 media/com_netsukii/20019.pdf Bruk av sivil og militær kompetanse i Forsvarets logistikkorganisasjon 20019
Bjørn Richard Nuland : Ansikt til ansikt med fattigdommen Fafo-rapport 2007:18 media/com_netsukii/20018.pdf Ansikt til ansikt med fattigdommen 20018
Leif E. Moland : Flink med folk i norske kommuner Fafo-rapport 2007:17 Download 20017.pdf Flink med folk i norske kommuner 20017
Jon Horgen Friberg og Heidi Gautun : Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo Fafo-rapport 2007:16 media/com_netsukii/20016.pdf Inkludering av etniske minoriteter i frivillige organisasjoner og fotballag for barn og ungdom i Oslo 20016
Inger Marie Hagen og Sissel Trygstad : Ledelse og samarbeid i staten Fafo-rapport 2007:15 media/com_netsukii/20015.pdf Ledelse og samarbeid i staten 20015
Leenco Lata, ed. : The Search for Peace: The Conflict between Ethiopia and Eritrea Fafo-report 2007:14 Web edition The Search for Peace: The Conflict between Ethiopia and Eritrea 20014
Åge A. Tiltnes : Keeping Up Fafo-report 2007:13 Web edition Keeping Up 20013
Åsmund Arup Seip : Jakten på kompetanse Fafo-rapport 2007:12 media/com_netsukii/20012.pdf Jakten på kompetanse 20012
Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen : Barnevernet i Oslo og Bergen Fafo-rapport 2007:11 media/com_netsukii/20011.pdf Barnevernet i Oslo og Bergen 20011
Rolf K. Andersen : Reaktivisering av uførepensjonister Fafo-rapport 2007:10 media/com_netsukii/20010.pdf Reaktivisering av uførepensjonister 20010
Gudmund Hernes : Med på laget Fafo-rapport 2007:09 media/com_netsukii/20009.pdf Med på laget 20009
Kathleen M. Jennings : The War Zone as Social Space: Fafo-report 2007:08 media/com_netsukii/20008.pdf The War Zone as Social Space: 20008
Siri Ytrehus, Hans Christian Sandlie, Anna Skårberg : Fra bostedsløs til egen bolig Fafo-rapport 2007:07 media/com_netsukii/20007.pdf Fra bostedsløs til egen bolig 20007
Dagfinn Hertzberg og Sol Skinnarland : Too old to rock’n roll? Fafo-rapport 2007:06 media/com_netsukii/20006.pdf Too old to rock’n roll? 20006
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen : Levekår på vandring Fafo-rapport 2007:05 media/com_netsukii/20005.pdf Levekår på vandring 20005
Magne Bråthen, Torgeir Nyen og Anna Hagen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2006 Fafo-rapport 2007:04 media/com_netsukii/20004.pdf Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2006 20004
Anne Mette Ødegård, Sigmund Aslesen, Mona Bråten og Line Eldring : Fra øst uten sikring? Fafo-rapport 2007:03 media/com_netsukii/20003.pdf Fra øst uten sikring? 20003
Geir Øvensen and Pål Sletten : The Syrian Labour Market Fafo-report 2007:02 Web edition The Syrian Labour Market 20002
May-Len Skilbrei and Marianne Tveit : Facing Return Fafo-report 2007:01 Web edition Facing Return 20001
Odd Bjørn Ure : Learning is too important to be left to… Fafo-paper 2007:21 Web edition   10041
Åge A. Tiltnes : A Socio-economic Profile of the Nahr El-Bared and Beddawi Refugee Camps of Lebanon Fafo-paper 2007:16 media/com_netsukii/10036.pdf   10036
Jon Erik Dølvik : The Nordic regimes of labour market governance: From crisis to success-story? Fafo-paper 2007:07 media/com_netsukii/10027.pdf   10027
Dag Olberg : Flexicurity – nordiske arbeidslivsmodeller i nye kontekster? Fafo-notat 2007:24 media/com_netsukii/10044.pdf   10044
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fafo-notat 2007:23 media/com_netsukii/10043.pdf Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling 10043
Tone Alm Andreassen, Hilde Haualand og Steinar Widding : Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer. Sysselsettingsmuligheter og funksjonshemmende barrierer i byggebransjen, IKT-bransjen og helsesektoren Fafo-notat 2007:22 Publikasjonen er utgitt hos AFI   10042
Hanne Bogen : "Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00." Fafo-notat 2007:20 media/com_netsukii/10040.pdf   10040
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund : Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge Fafo-notat 2007:19 media/com_netsukii/10039.pdf   10039
Sissel Trygstad og Marit Skivenes : Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat 2007:18 media/com_netsukii/10038.pdf   10038
Heidi Gautun : Hjemmebarna Fafo-notat 2007:17 media/com_netsukii/10037.pdf   10037
Dagfinn Hertzberg : Samarbeid mellom næringsliv og skoler på Sunnmøre Fafo-notat 2007:15 media/com_netsukii/10035.pdf   10035
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Analyse av aktivitetsrapportering 2006 - kompetanse for utvikling Fafo-notat 2007:14 media/com_netsukii/10034.pdf   10034
Kristin Alsos : HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning Fafo-notat 2007:13 media/com_netsukii/10033.pdf   10033
Bård Jordfald : Hvor er det blitt av alle sammen? Fafo-notat 2007:12 media/com_netsukii/10032.pdf   10032
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 2 Fafo-notat 2007:11 media/com_netsukii/10031.pdf   10031
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Organisering av arbeidsmarkedet i norsk luftfart Fafo-notat 2007:10 media/com_netsukii/10030.pdf   10030
Per Kleppe : Hva betyr Corporate Social Responsibility i praksis? Fafo-notat 2007:09 media/com_netsukii/10029.pdf   10029
Geir Falkenberg : Verdier og sosiale normer i store norske virksomheter. Viktige kulturbærere eller fordekt PR? Fafo-notat 2007:08 media/com_netsukii/10028.pdf Verdier og sosiale normer i store norske virksomheter. Viktige kulturbærere eller fordekt PR? 10028
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 2005 Fafo-notat 2007:06 media/com_netsukii/10026.pdf   10026
Line Eldring og Paulina Trevena : Polsk byggenæring i bevegelse Fafo-notat 2007:05 media/com_netsukii/10025.pdf Polsk byggenæring i bevegelse 10025
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund : Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Fafo-notat 2007:04 media/com_netsukii/10024.pdf   10024
Inger Lise Skog Hansen : Møte med en likemann Fafo-notat 2007:03 media/com_netsukii/10023.pdf   10023
Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Fafo-notat 2007:02 media/com_netsukii/10022.pdf Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet 10022
Leif E. Moland : Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune Fafo-notat 2007:01 media/com_netsukii/10020.pdf   10020
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Dagfinn Hertzberg : Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006 Fafo-rapport 551 media/com_netsukii/551.pdf   551
Mary Wareham : What if No one's Watching Fafo-report 550 media/com_netsukii/550.pdf What if No one's Watching 550
Henriette Lunde : Night commuting in Gulu, Northern Uganda Fafo-report 549 media/com_netsukii/549.pdf Night commuting in Gulu, Northern Uganda 549
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård : Grenseløst arbeidsliv? Fafo-rapport 548 media/com_netsukii/548.pdf Grenseløst arbeidsliv? 548
Thomas Lorentzen : Social assistance dynamics in Norway Fafo-report 546 media/com_netsukii/546.pdf Social assistance dynamics in Norway 546
Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg : Bare fantasien setter grenser? Fafo-rapport 545 media/com_netsukii/545.pdf Bare fantasien setter grenser? 545
Jon Horgen Friberg og Monica Lund : Mot en raskere og mer stabil bosetting? Fafo-rapport 544 media/com_netsukii/544.pdf Mot en raskere og mer stabil bosetting? 544
Sissel Trygstad : Sykefravær og sosialt ansvar Fafo-rapport 542 media/com_netsukii/542.pdf Sykefravær og sosialt ansvar 542
Mona Bråten og Jørgen Svalund : HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 media/com_netsukii/541.pdf HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet 541
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Læreplasser i kommunesektoren – omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 media/com_netsukii/540.pdf Læreplasser i kommunesektoren – omfang og utfordringer 540
Bjørne Grimsrud og Torunn Kvinge : Har aluminiumsindustrien en framtid i Norge? Fafo-rapport 539 media/com_netsukii/539.pdf Har aluminiumsindustrien en framtid i Norge? 539
Håvard Lismoen og Espen Løken : Virksomhet under trykk Fafo-rapport 538 media/com_netsukii/538.pdf Virksomhet under trykk 538
Sissel Trygstad og Espen Løken : Den nye staten. Kortversjon Fafo-rapport 537 Download 537.pdf Den nye staten. Kortversjon 537
Anita Ramasastry and Robert C. Thompson : Commerce, Crime and Conflict Fafo-report 536 media/com_netsukii/536.pdf Commerce, Crime and Conflict 536
Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad : Når struktur presser kultur Fafo-rapport 535 media/com_netsukii/535.pdf Når struktur presser kultur 535
Anders B. Fyhn : Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar Fafo-rapport 533 media/com_netsukii/533.pdf Fra kunnskapsoppbygging til mobilisering av ansvar 533
Kathleen M. Jennings : Armed Services Fafo-report 532 media/com_netsukii/532.pdf Armed Services 532
Dr. Joanna Spear : Market Forces Fafo-report 531 media/com_netsukii/531.pdf Market Forces 531
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle : Den nye staten. Hovedrapport Fafo-rapport 530 Download 530.pdf Den nye staten. Hovedrapport 530
Geir Veland, Jon M. Hippe og Rolf K. Andersen : De nye tjenestepensjonene Fafo-rapport 529 media/com_netsukii/529.pdf De nye tjenestepensjonene 529
Monica Lund : De frivillige og de fattige Fafo-rapport 528 media/com_netsukii/528.pdf De frivillige og de fattige 528
Feliciana Rajevska, ed. : Insiders’ views about Social Inclusion and Social Security in Latvia Fafo-report 527 Web edition Insiders’ views about Social Inclusion and Social Security in Latvia 527
Geir Veland og Tove Midtsundstad : Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning Fafo-rapport 526 media/com_netsukii/526.pdf Tjenestepensjonenes inntektsmessige betydning 526
May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis : Afrikanske drømmer på europeiske gater Fafo-rapport 525 media/com_netsukii/525.pdf Afrikanske drømmer på europeiske gater 525
Monica Lund : Satsingen på arbeid og kvalifisering Fafo-rapport 524 media/com_netsukii/524.pdf Satsingen på arbeid og kvalifisering 524
Morten Bøås and Anne Hatløy : After the ‘Storm’ Fafo-report 523 media/com_netsukii/523.pdf After the ‘Storm’ 523
Morten Bøås and Anne Huser : Child labour and cocoa production in West Africa Fafo-report 522 Web edition Child labour and cocoa production in West Africa 522
Siv Øverås og Anders B. Fyhn : Fra døråpner til alibi? Fafo-rapport 521 media/com_netsukii/521.pdf Fra døråpner til alibi? 521
Åsmund Arup Seip : NITO i lokale lønnsforhandlinger Fafo-rapport 520 media/com_netsukii/520.pdf NITO i lokale lønnsforhandlinger 520
Inger Lise Skog Hansen : Bo- og tjenestebehov hos personer med psykiske lidelser Fafo-rapport 519 media/com_netsukii/519.pdf Bo- og tjenestebehov hos personer med psykiske lidelser 519
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Fafo-rapport 518 media/com_netsukii/518.pdf Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 518
Torunn Kvinge og Anne Britt Djuve : Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere Fafo-rapport 517 media/com_netsukii/517.pdf Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere 517
Hilde Haualand, Jon Emil Natvig og Atle Ørsnes : Tolk i lomma Fafo-rapport 516 media/com_netsukii/516.pdf Tolk i lomma 516
Morten Bøås and Anne Hatløy : Living in a material world Fafo-report 515 Web edition Living in a material world 515
Åge A. Tiltnes (ed.) : Palestinian Refugees in Syria: Human Capital, Economic Resources and Living Conditions Fafo-report 514 Web edition Palestinian Refugees in Syria: Human Capital, Economic Resources and Living Conditions 514
Bård Jordfald og Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsdannelsen i staten Fafo-rapport 513 media/com_netsukii/513.pdf Lønnsdannelsen i staten 513
Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn : Her vil jeg bo! Fafo-rapport 512 media/com_netsukii/512.pdf Her vil jeg bo! 512
Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn : Bufast, Bjørvika og Benidorm Fafo-rapport 511 media/com_netsukii/511.pdf Bufast, Bjørvika og Benidorm 511
Heidi Gautun : De gjemte og glemte barna Fafo-rapport 510 media/com_netsukii/510.pdf De gjemte og glemte barna 510
: Pensjonering før fylte 67 år Fafo-rapport 509 media/com_netsukii/509.pdf Vedlegg 2 og 3 Pensjonering før fylte 67 år 509
Tone Fløtten : Poverty and Social Exclusion – Two Sides of the Same Coin? Fafo-report 487 Web edition Poverty and Social Exclusion – Two Sides of the Same Coin? 487
Tove Midtsundstad : Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer? Fafo-rapport 2006 media/com_netsukii/534.pdf Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer? 534
Inger Lise Skog Hansen : «The pathway to a permanent home» Fafo-paper 2006:22 Web edition «The pathway to a permanent home» 10012
Tatjana Doroshko and Dagmar Kutsar : Social Indicators between Research and Policy-making in Estonia Fafo-paper 2006:15 media/com_netsukii/10005.pdf   10005
Gro Hasselknippe : Palestinian Opinions on Peace and Conflict, Internal Affairs and Parliament Elections 2006 Fafo-paper 2006:09 media/com_netsukii/797.pdf   797
Geir Øvensen : An asset index for the Syrian 2003 Unemployment Survey Fafo-paper 2006:01 media/com_netsukii/792.pdf   792
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Roller, kommunikasjon og ytringsklima Fafo-notat 2006:30 media/com_netsukii/10021.pdf   10021
Jon Horgen Friberg : Integrering av arbeidsinnvandrere Fafo-notat 2006:29 media/com_netsukii/10019.pdf   10019
Micheline van Riemsdijk : Rekruttering av polske sykepleiere til Norge Fafo-notat 2006:27 media/com_netsukii/10017.pdf Rekruttering av polske sykepleiere til Norge 10017
Jon M. Hippe, Torgeir Aarvaag Stokke og Geir Veland : Hvor kollektivt? Fafo-notat 2006:26 media/com_netsukii/10016.pdf   10016
Gudmund Hernes : Den norske mikromodellen Fafo-notat 2006:25 media/com_netsukii/10015.pdf   10015
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe : Rikdom på nye veier II Fafo-notat 2006:24 media/com_netsukii/10014.pdf Rikdom på nye veier II 10014
Dag Olberg : Forsøk med 6-timersdag – ordninger og erfaringer Fafo-notat 2006:23 media/com_netsukii/10013.pdf   10013
Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland : Etats- eller høgskoleutdanning i norsk kriminalomsorg Fafo-notat 2006:21 media/com_netsukii/10011.pdf   10011
Geir Veland : Skattefavorisert pensjonssparing Fafo-notat 2006:20 media/com_netsukii/10010.pdf   10010
Monica Lund : Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere Fafo-notat 2006:2 media/com_netsukii/791.pdf   791
Kristine Nergaard : Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2006:19 media/com_netsukii/10009.pdf   10009
Geir Veland og Jon M. Hippe : Individuell og kollektiv fleksibilitet i tjenestepensjonsordninger Fafo-notat 2006:18 media/com_netsukii/10008.pdf   10008
Sol Skinnarland og Leif Moland : Lokale arbeids- og velferdskontor Fafo-notat 2006:17 media/com_netsukii/10007.pdf   10007
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård : EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier? Fafo-notat 2006:14     10004
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland : Virker verktøyet? Fafo-notat 2006:13 media/com_netsukii/10003.pdf   10003
Anna Hagen og Odd Bjørn Ure : Evaluering av KIM – Program for kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12 media/com_netsukii/10002.pdf Evaluering av KIM – Program for kompetanseutvikling i matsektoren 10002
Leif E. Moland : Erfaringer med «Fleksibel arbeidstid» ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter Fafo-notat 2006:11 media/com_netsukii/10001.pdf   10001
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 1 Fafo-notat 2006:10 media/com_netsukii/799.pdf Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 1 799
Bård Jordfald : Aktivitetsrapportering for Utdanningsdirektoratet Fafo-notat 2006:08 media/com_netsukii/798.pdf   798
Jon Horgen Friberg : Individuell arbeidsinnvandring Fafo-notat 2006:07 media/com_netsukii/796.pdf Individuell arbeidsinnvandring 796
Hanne Bogen : Samhandlingsrutiner mellom bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten Fafo-notat 2006:06 media/com_netsukii/795.pdf Samhandlingsrutiner mellom bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten 795
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvor lang er ferien? Fafo-notat 2006:05 media/com_netsukii/794.pdf   794
Lise Bjerkan og Linda Dyrlid : Handel med mennesker. Et undervisningsopplegg   Modul 1 Modul 2   943
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 1998–2004 Fafo-notat 2006:04 media/com_netsukii/793.pdf   793
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg : Lærernes arbeidstid Fafo-rapport 508 media/com_netsukii/508.pdf Lærernes arbeidstid 508
Åsmund Arup Seip : Kompetanse, lønn og arbeidstid Fafo-rapport 507 media/com_netsukii/507.pdf Kompetanse, lønn og arbeidstid 507
Heidi Gautun : Endring av barnevernets tiltaksprofil Fafo-rapport 504 media/com_netsukii/504.pdf Endring av barnevernets tiltaksprofil 504
Ilze Trapenciere : Poverty in Latvia Fafo-report 503 Web edition Poverty in Latvia 503
Inger Marie Hagen : Ansattes styrerepresentanter Fafo-rapport 502 media/com_netsukii/502.pdf Ansattes styrerepresentanter 502
Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2005 Fafo-rapport 501 media/com_netsukii/501.pdf Livslang læring i norsk arbeidsliv II. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2005 501
Geir Veland og Hanne Bogen : Modeller for driftstilskudd i barnehagesektoren Fafo-rapport 500 media/com_netsukii/500.pdf Modeller for driftstilskudd i barnehagesektoren 500
Eivind Falkum : Evne til endring Fafo-rapport 499 media/com_netsukii/499.pdf Evne til endring 499
Feliciana Rajevska : Social policy in Latvia Fafo-report 498 Web edition Social policy in Latvia 498
Avo Trumm : Poverty in Estonia Fafo-report 497 Web edition Poverty in Estonia 497
Morten Bøås and Anne Hatløy : Alcohol and Drug Consumption in Post War Sierra Leone – an Exploration Fafo-report 496 Web edition Alcohol and Drug Consumption in Post War Sierra Leone – an Exploration 496
Monica Lund og Jon Horgen Friberg : Én mann – én stemme? Fafo-rapport 495 media/com_netsukii/495.pdf Én mann – én stemme? 495
Inger Lise Skog Hansen og Siri Ytrehus : Alle skal bo, det er tjenestene det kommer an på Fafo-rapport 494 media/com_netsukii/494.pdf Alle skal bo, det er tjenestene det kommer an på 494
Guri Tyldum, Marianne Tveit, Anette Brunovskis : Taking Stock Fafo-report 493 Web edition Taking Stock 493
Geir Veland, Tove Midtsundstad, Jon M. Hippe : Utviklingen av offentlig tjenestepensjon Fafo-rapport 492 media/com_netsukii/492.pdf Utviklingen av offentlig tjenestepensjon 492
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : De vil nok det samme Fafo-rapport 491 media/com_netsukii/491.pdf De vil nok det samme 491
Bjørne Grimsrud, Leif E. Moland og Sol Skinnarland : Evaluering av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak i perioden 1998 til 2004 Fafo-rapport 490 media/com_netsukii/490.pdf Evaluering av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak i perioden 1998 til 2004 490
Bjørne Grimsrud, Torild Bugge og Anne Marit Skulberg : Endring av kultur og roller for mellomledere og operatører Fafo-rapport 489 media/com_netsukii/489.pdf Endring av kultur og roller for mellomledere og operatører 489
Christine Friestad : Tilbudet til volds- og sedelighetsdømte Fafo-rapport 488 media/com_netsukii/488.pdf Tilbudet til volds- og sedelighetsdømte 488
Bård Jordfald : Lokale forhandlinger i staten Fafo-rapport 486 media/com_netsukii/486.pdf Lokale forhandlinger i staten 486
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård : Lavlønnskonkurranse og sosial dumping Fafo-rapport 485 media/com_netsukii/485.pdf Lavlønnskonkurranse og sosial dumping 485
Hanne Bogen og Anne Huser : Evaluering av finansieringsordningen i barnevernet i Oslo kommune Fafo-rapport 483 media/com_netsukii/483.pdf Evaluering av finansieringsordningen i barnevernet i Oslo kommune 483
Tove Midtsundstad : Ikke nødvendigvis sliten… Fafo-rapport 482 media/com_netsukii/482.pdf Ikke nødvendigvis sliten… 482
Ivar Solheim og Siri Ytrehus : Lese- og skriveopplæring som nytter Fafo-rapport 481 media/com_netsukii/481.pdf Lese- og skriveopplæring som nytter 481
Mark B. Taylor and Kathleen M. Jennings : In Search of Strategy Fafo-report 480 media/com_netsukii/480.pdf In Search of Strategy 480
Arild Hervik, Sigmund Aslesen og Oddmund Oterhals : Maritime næringer i Norge Fafo-rapport 479 media/com_netsukii/479.pdf Maritime næringer i Norge 479
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter Fafo-rapport 478 media/com_netsukii/478.pdf Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter 478
Lise Bjerkan (ed.) : A Life of One’s Own. Rehabilitation of victims of trafficking for sexual exploitation Fafo-report 477 Web edition A Life of One’s Own. Rehabilitation of victims of trafficking for sexual exploitation 477
Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten : Når nøden er størst Fafo-rapport 476 media/com_netsukii/476.pdf Når nøden er størst 476
Geir Veland og Tove Midtsundstad : Tjenestepensjonenes lønnsmessige betydning Fafo-rapport 475 media/com_netsukii/475.pdf Tjenestepensjonenes lønnsmessige betydning 475
Anne Hatløy og Anne Huser : Identification of street children Fafo-report 474 Web edition Identification of street children 474
Sissel Trygstad og Nina M. Kristiansen Skalle : Organisasjonsundersøkelsen 2004. Forbundet for Ledelse og Teknikk Fafo-rapport 473 media/com_netsukii/473.pdf Organisasjonsundersøkelsen 2004. Forbundet for Ledelse og Teknikk 473
Bård Jordfald : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 Fafo-rapport 472 media/com_netsukii/472.pdf Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004 472
Bård Jordfald : Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004. Kortversjon Fafo-rapport 471 Download 471.pdf Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2004. Kortversjon 471
Jon M. Hippe, Roar Bergan, Geir Veland og Tove Midtsundstad : Obligatorisk tjenestepensjon Fafo-rapport 470 media/com_netsukii/470.pdf Obligatorisk tjenestepensjon 470
Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie : Trenger du hjelp? Fafo-rapport 469 media/com_netsukii/469.pdf Trenger du hjelp? 469
New Security Programme. Economic Agendas and Civil Wars : Business and International Crimes Fafo-report 467 Web edition Business and International Crimes 467
Åge A. Tiltnes : Falling Behind Fafo-report 464 Web edition Falling Behind 464
Sanita Kudrjavceva : Social Services as Actors of Social Inclusion Policy Fafo-paper 2005:27 Web edition   786
Agita Kaupuza : Family policy in Estonia and Latvia Fafo-paper 2005:26 Web edition   785
: Palestine refugees: Information for policy Fafo-paper 2005:22 Web edition Palestine refugees: Information for policy 781
Pål Sletten and Louay H. Rashid : Comparison of Iraqi labour force statistics Fafo-paper 2005:17 Web edition   776
Anna Hagen : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – kartlegging av kunnskapsstatus Fafo-notat 2005:31 Last ned nettutgaven   790
Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser – mot universelle løsninger? Fafo-notat 2005:30 media/com_netsukii/789.pdf   789
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2005:29 media/com_netsukii/788.pdf   788
Anne Mette Ødegård, red. : Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land Fafo-notat 2005:28 media/com_netsukii/787.pdf Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land 787
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Monica Lund : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2005 Fafo-notat 2005:25 media/com_netsukii/784.pdf   784
Leif E. Moland og Sol Skinnarland : To skritt fram, og ett til .. ? Fafo-notat 2005:24 media/com_netsukii/783.pdf   783
Anna Hagen : Kompetanseutvikling i rusomsorgen Fafo-notat 2005:23 media/com_netsukii/782.pdf   782
Leif E. Moland : Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Fafo-notat 2005:21 media/com_netsukii/780.pdf   780
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen og Espen Løken : Den nye staten. Et underveisnotat Fafo-notat 2005:20 media/com_netsukii/779.pdf   779
Jon Anders Drøpping : Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Fafo-notat 2005:19 media/com_netsukii/778.pdf   778
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Alternative modeller for fremtidens folketrygd Fafo-notat 2005:18 media/com_netsukii/777.pdf   777
Jon Horgen Friberg : Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 media/com_netsukii/775.pdf   775
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Nye arbeidstidsordninger Fafo-notat 2005:15 media/com_netsukii/774.pdf   774
Hanne Bogen og Torunn Kvinge : Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt? Fafo-notat 2005:14 media/com_netsukii/773.pdf   773
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo-notat 2005:13 media/com_netsukii/772.pdf   772
Geir Veland og Tove Midtsundstad : En gjennomgang av forslag til ny tjenestepensjonsordning for Posten Fafo-notat 2005:12 media/com_netsukii/771.pdf   771
Hanne Bogen : Vi kan alltids rope på han Per Fafo-notat 2005:11 media/com_netsukii/770.pdf   770
Hanne Bogen og Christine Friestad : Nasjonale helseplaner i et ulikhetsperspektiv Fafo-notat 2005:10 media/com_netsukii/769.pdf   769
Torunn Kvinge : Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo-notat 2005:09 media/com_netsukii/768.pdf Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa 768
Dag Olberg : Callsenter – kundeservice under omorganisering? Fafo-notat 2005:08 media/com_netsukii/767.pdf   767
Sigmund Aslesen : EU-utvidelsen. Mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft Fafo-notat 2005:07 media/com_netsukii/766.pdf EU-utvidelsen. Mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft 766
Leif E. Moland : Med legene på laget Fafo-notat 2005:06 media/com_netsukii/765.pdf   765
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg : Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2005:05 media/com_netsukii/764.pdf   764
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Når arbeidstakere ytrer seg kritisk Fafo-notat 2005:04 media/com_netsukii/763.pdf   763
Dag Olberg : Avtalt tid? Lokale arbeidstidsordninger og avtaler Fafo-notat 2005:03 media/com_netsukii/762.pdf   762
Odd Bjørn Ure : Høgskolen i Telemark som regional utviklingsaktør Fafo-notat 2005:02 media/com_netsukii/760.pdf   760
Anne Mette Ødegård : Arbeidstakere som går tjenestevei Fafo-notat 2005:01 media/com_netsukii/759.pdf   759
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping : Den vanskelige fortsettelsen. Kortversjon Fafo-rapport 465 media/com_netsukii/465.pdf Den vanskelige fortsettelsen. Kortversjon 465
Winfried Ellingsen, Kari Folkenborg og Stig-Erik Jakobsen : Kompetansekrav i norsk landbruk Fafo-rapport 463 media/com_netsukii/463.pdf Kompetansekrav i norsk landbruk 463
Bjørne Grimsrud : Verdiskaping, sameksistens og miljø Fafo-rapport 462 media/com_netsukii/462.pdf Verdiskaping, sameksistens og miljø 462
Anna Hagen og Sveinung Skule : Det norske kompetansemarkedet - en oversikt og analyse Fafo-rapport 461 media/com_netsukii/461.pdf Det norske kompetansemarkedet - en oversikt og analyse 461
Siv Øverås : Nattergalen Fafo-rapport 460 media/com_netsukii/460.pdf Nattergalen 460
Heidi Nicolaisen og Håvard Lismoen : Permittering Fafo-rapport 459 media/com_netsukii/459.pdf Permittering 459
Torgeir Nyen : Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004 Fafo-rapport 458 media/com_netsukii/458.pdf Utvikling av lærevilkår i norsk arbeidsliv fra 2003 til 2004 458
Geir Veland : Fornyelse av folketrygden Fafo-rapport 457 media/com_netsukii/457.pdf Fornyelse av folketrygden 457
Peace Implementation Network : Policy or Process? Fafo-report 456 Web edition Policy or Process? 456
Jon Erik Dølvik og Anne Mette Ødegård : Ti år med EØS-avtalen Fafo-rapport 455 media/com_netsukii/455.pdf Ti år med EØS-avtalen 455
Rolf Utgård : Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter Fafo-rapport 454 media/com_netsukii/454.pdf Fagbevegelsens frontsoldater eller ledelsens løpegutter 454
Sissel C. Trygstad og Inger Marie Hagen : Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen Fafo-rapport 453 media/com_netsukii/453.pdf Nye samarbeidsordninger etter sykehusreformen 453
Bård Jordfald : Alt til noen eller noe til alle. Kortversjon Fafo-rapport 452 media/com_netsukii/452.pdf Alt til noen eller noe til alle. Kortversjon 452
Arne Grønningsæter (ed.) : Living Conditions and Quality of life among People Living with HIV in Norway Fafo-report 451 Web edition Living Conditions and Quality of life among People Living with HIV in Norway 451
Dag Olberg : Fleksibilitet og byråkrati Fafo-rapport 450   Fleksibilitet og byråkrati 450
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping : Den vanskelige fortsettelsen Fafo-rapport 448 media/com_netsukii/448.pdf Den vanskelige fortsettelsen 448
Bård Jordfald : Alt til noen eller noe til alle Fafo-rapport 447 media/com_netsukii/447.pdf Alt til noen eller noe til alle 447
Monica Lund og Jon Horgen Friberg : En inkluderende fagbevegelse? Fafo-rapport 446 media/com_netsukii/446.pdf En inkluderende fagbevegelse? 446
Siri Ytrehus : Fattige barn i Norge. Hovedrapport Fafo-rapport 445 media/com_netsukii/445.pdf Fattige barn i Norge. Hovedrapport 445
Bjørn Andersen og Eivor B. Nebben : Flyteknisk vedlikeholdskompetanse i et deregulert luftfartsmarked Fafo-rapport 444 media/com_netsukii/444.pdf Flyteknisk vedlikeholdskompetanse i et deregulert luftfartsmarked 444
Torgeir Nyen, Anna Hagen, Sveinung Skule : Lifelong learning in Norwegian working life. Results from The Learning Conditions Monitor 2003 Fafo-report 443 Web edition Lifelong learning in Norwegian working life. Results from The Learning Conditions Monitor 2003 443
Siri Ytrehus : Fattige barn i Norge. Sammendragsrapport Fafo-rapport 442 media/com_netsukii/442.pdf Fattige barn i Norge. Sammendragsrapport 442
Kristine Nergaard og Kari Folkenborg : Kvinner i fagbevegelsen 2004 Fafo-rapport 441 media/com_netsukii/441.pdf Kvinner i fagbevegelsen 2004 441
Kari Hauge Riisøen, Anne Hatløy, Lise Bjerkan : Travel to Uncertainty Fafo-report 440 Web edition Travel to Uncertainty 440
Lise Bjerkan and Christophe Gironde : Achievements and setbacks in the fights against child labour Fafo-report 439 Web edition Achievements and setbacks in the fights against child labour 439
Inger Lise Skog Hansen og Espen Løken : Utfordringer for LO i offentlig sektor. Debatthefte Fafo-rapport 438 Download 438.pdf Utfordringer for LO i offentlig sektor. Debatthefte 438
Espen Løken og Arne Pape : LO i offentlig sektor Fafo-rapport 437 Download 437.pdf LO i offentlig sektor 437
Mark Taylor (ed.), Josefine Aaser, Anne Huser, Kathleen Jennings : Economies of Conflict Fafo-report 436 media/com_netsukii/436.pdf Economies of Conflict 436
Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Grunnlagsrapport Fafo-rapport 435 Nettutgave Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Grunnlagsrapport 435
Torgeir Nyen, Anna Hagen, Sveinung Skule : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003. Sammendragsrapport Fafo-rapport 434 Nettutgave   434
Kristin Dalen and Jon Pedersen : The Future Size of the Palestinian Population of the West Bank and Gaza Strip Fafo-report 433 Web edition The Future Size of the Palestinian Population of the West Bank and Gaza Strip 433
Anette Brunovskis, Anne Britt Djuve and Hilde Maria Haualand : Facing a Baltic Invasion? Fafo-report 432 Web edition Facing a Baltic Invasion? 432
Kristine Nergaard : Atypisk arbeid Fafo-rapport 430 media/com_netsukii/430.pdf Atypisk arbeid 430
Christine Friestad og Inger Lise Skog Hansen : Levekår blant innsatte Fafo-rapport 429 media/com_netsukii/429.pdf Levekår blant innsatte 429
Bjørn Andersen : Restrukturering, medbestemmelse og faglig innflytelse i entreprenørbransjen Fafo-rapport 428 media/com_netsukii/428.pdf Restrukturering, medbestemmelse og faglig innflytelse i entreprenørbransjen 428
Anette Brunovskis and Guri Tyldum : Crossing Borders Fafo-report 426 Web edition Crossing Borders 426
Laurie Blome Jacobsen : Educated Housewives Fafo-report 425 Web edition Educated Housewives 425
Pål Sletten and Willy Egset : Poverty in Haiti Fafo-paper 2004:31 Web edition   755
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve : Lifelong learning - Norwegian experiences 3 Fafo-paper 2004:22 Download 746.pdf   746
Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure : Lifelong learning - Norwegian experiences 2 Fafo-paper 2004:21 Download 745.pdf   745
Sveinung Skule : Lifelong learning - Norwegian experiences 1 Fafo-paper 2004:20 Download 744.pdf   744
Lise Bjerkan and Anniken Huitfeldt : Roma Minorities in the Czech and Slovak Republics: Fafo-paper 2004:18 Web edition   742
Håvard Lismoen : En framtid for LO i Forsvaret Fafo-notat 2004:9 Download 733.pdf   733
Eivind Falkum : På vei mot fellesskap? Fafo-notat 2004:35 media/com_netsukii/761.pdf   761
Torgeir Nyen : Lærevilkår for eldre arbeidstakere i staten Fafo-notat 2004:34 media/com_netsukii/758.pdf Lærevilkår for eldre arbeidstakere i staten 758
Jon Horgen Friberg : Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Fafo-notat 2004:33 media/com_netsukii/757.pdf   757
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg : Innvandring og det flerkulturelle samfunn Fafo-notat 2004:32 media/com_netsukii/756.pdf   756
: Tiltak for barn og unge i større bysamfunn Fafo-notat 2004:30 media/com_netsukii/753.pdf Tiltak for barn og unge i større bysamfunn 753
Odd Bjørn Ure : Bortfall av betalt etatsutdanning og opparbeidelse av studiepoeng? Fafo-notat 2004:30 media/com_netsukii/754.pdf   754
Erik Døving, Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004 Fafo-notat 2004:27 Nettutgave Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004 751
Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv – inkluderende arbeidsgivere? Fafo-notat 2004:26 media/com_netsukii/750.pdf   750
Inger Lise Skog Hansen : Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal Fafo-notat 2004:25 media/com_netsukii/749.pdf   749
Hanne Cecilie Kavli : Hvordan gikk det etterpå? Fafo-notat 2004:24 media/com_netsukii/748.pdf   748
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli : Det globale ekteskapsmarkedet Fafo-notat 2004:23 media/com_netsukii/747.pdf   747
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvorfor varierer organisasjonsgraden Fafo-notat 2004:19 media/com_netsukii/741.pdf   741
Tove Midtsundstad : En beskrivelse av sykepleiernes pensjoneringsmønster i 2003 med utgangspunkt i registerdata fra KLP Fafo-notat 2004:17 media/com_netsukii/743.pdf   743
Bård Jordfald : Fra traust etat til Oslo Børs Fafo-notat 2004:15 Download 739.pdf   739
Sigmund Aslesen : Fra monopolist til markedsaktør Fafo-notat 2004:14 Download 738.pdf   738
Stein Gunnes : LO og bussektoren Fafo-notat 2004:13 Download 737.pdf   737
Inger Lise Skog Hansen : Fra forvaltning til helseforetak Fafo-notat 2004:12 Download 736.pdf   736
Leif Moland : Når katta vokser og musene blir mange Fafo-notat 2004:11 Download 735.pdf   735
Marit Skivenes : Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren Fafo-notat 2004:10 Download 734.pdf   734
Nina Kristiansen Skalle : En sterk aktør i et skrumpende marked Fafo-notat 2004:08 Download 732.pdf   732
Åsmund Arup Seip : Med ekspedisjonssjefen som motpart Fafo-notat 2004:07 Download 731.pdf   731
Tove Midtsundstad : Hvor mange har rett til AFP? Fafo-notat 2004:04 media/com_netsukii/728.pdf   728
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg : Etter- og videreutdanning i grunnopplæringen i 2003 Fafo-notat 2004:03 media/com_netsukii/722.pdf   722
John Wrench : Breakthroughs and blind spots Andre Fafo-utgivelser Web edition Breakthroughs and blind spots 939
Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige : Når næringslivet omstiller seg Fafo-notat 2004:01 media/com_netsukii/726.pdf   726
Erik Døving, Kari Folkenborg, Stig-Erik Jakobsen, Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket Fafo-rapport 411/SNF-rapport nr. 7 2003 Nettutgave hos NHH Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket 411
Pete Lewis with Anne-Grete Larsen and Arne Groenningsaeter and Moses Galeboe and Spambaniso Taneka : Crossing borders to fight HIV/AIDS Fafo-report 431 Web edition Crossing borders to fight HIV/AIDS 431
Laurie Blome Jacobsen et al. : Finding Means. UNRWA’s Financial Crisis and Refugee Living Conditions Fafo-report 427   Finding Means. UNRWA’s Financial Crisis and Refugee Living Conditions 427
Leiv Lunde and Mark Taylor, with Anne Huser : Commerce or Crime? Fafo-rapport 424 Web edition Commerce or Crime? 424
Mona Bråten og Ove Langeland : Lønner det seg? Fafo-rapport 423 media/com_netsukii/423.pdf Lønner det seg? 423
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip : Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning Fafo-rapport 422 media/com_netsukii/422.pdf Lokal lønnsdannelse og tvisteløsning 422
Kari Folkenborg og Bård Jordfald : Frisørundersøkelsen 2003 Fafo-rapport 421 media/com_netsukii/421.pdf Frisørundersøkelsen 2003 421
Heidi Gautun : Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien Fafo-rapport 420 media/com_netsukii/420.pdf Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien 420
Leif E. Moland : Gamle og nye produksjonssystemer – nye krav til ledere og operatører Fafo-rapport 419 media/com_netsukii/419.pdf Gamle og nye produksjonssystemer – nye krav til ledere og operatører 419
Fafo AIS in cooperation with Palestinian Center Bureau of Statistics and Natural Resources in Damascus : Living Conditions in the Palestinian Refugee Camps and Gatherings in Syria 2001 Fafo-report 418 Download 418.pdf   418
Jon Anders Drøpping og Tove Midtsundstad : Forskning og utredning med relevans for Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-rapport 417 media/com_netsukii/417.pdf Forskning og utredning med relevans for Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 417
Nina-M Kristiansen Skalle : Vi streiker for å slippe å streike Fafo-rapport 416 media/com_netsukii/416.pdf Vi streiker for å slippe å streike 416
Laurie Blome Jacobsen : Finding Means. Summary Report Fafo-report 415 Web edition Finding Means. Summary Report 415
Monica Lund : Kvalifisering for alle Fafo-rapport 414 Download 414.pdf Kvalifisering for alle 414
Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen : Uniting divided worlds Fafo-report 412 Web edition Uniting divided worlds 412
Guri Tyldum, Larissa Riabova, Vigdis Nygård : Trying to be strong Fafo-report 407 Web edition Trying to be strong 407
Leif E. Moland : Innsats for arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren Fafo-rapport 405 media/com_netsukii/405.pdf Innsats for arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgssektoren 405
Jorun Andreassen : Må vi ta den jobben? Fafo-rapport 404 media/com_netsukii/404.pdf Må vi ta den jobben? 404
Stein Gunnes : Anbudstap i rutebilsektoren Fafo-rapport 406 media/com_netsukii/406.pdf Anbudstap i rutebilsektoren 406
Pål Sletten and Jon Pedersen : Coping with Conflict Fafo-report 408 Web edition Coping with Conflict 408
Ole Fr. Ugland, ed. : Difficult Past, Uncertain Future Fafo-report 409 English web edition Arabic web edition Difficult Past, Uncertain Future 409
Arne Grønningsæter : Great Expectations Fafo-report 410 Web edition Great Expectations 410
Kristine Nergaard i samarbeid med Nina M. Krisitansen Skalle og Bård Jordfald : Gravid og i jobb Fafo-rapport 413 media/com_netsukii/413.pdf Gravid og i jobb 413
Mark Taylor, Anne Huser : Security, Development and Economies of Conflict: Problems and Responses Fafo-paper 2003:17 Web edition   715
Line Eldring : Child Labour in the Tea Sector in Malawi Fafo-paper 2003:16 Web edition   714
Jonathan M. Winer : Globalizing Transparency: Fafo-paper 2003:07 Web edition   705
Anette Brunovskis, Trygve Ugland : Alcohol Consumption in the Baltic States Fafo-paper 2003:04 Web edition   702
Dagmar Kutsar and Avo Trumm : Provision of social assistance Fafo-paper 2003:01 Web edition   699
Hanne Bogen og Leif E. Moland : Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede Fafo-notat 2003:27 media/com_netsukii/725.pdf   725
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Berit Teige og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003 Fafo-notat 2003:26 media/com_netsukii/724.pdf   724
Torunn Kvinge : Borte best? Kartlegging av store selskapers lokaliseringsstrategier Fafo-notat 2003:25 media/com_netsukii/723.pdf   723
Kari Folkenborg og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo-notat 2003:23 media/com_netsukii/721.pdf   721
Siv Øverås : Fra portvakt til døråpner. En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Fafo-notat 2003:22 media/com_netsukii/720.pdf   720
Hanne Bogen : Evaluering av Trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:20 media/com_netsukii/718.pdf   718
Eivind Falkum : Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:19 media/com_netsukii/717.pdf   717
Eivind Falkum : Inkluderende organisasjonsformer Fafo-notat 2003:18 media/com_netsukii/716.pdf   716
Sigmund Aslesen : Dra til sjøs Fafo-notat 2003:15 Download 713.pdf Dra til sjøs 713
: Seniorpolitikk i staten Fafo-notat 2003:14 media/com_netsukii/712.pdf   712
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv på norsk Fafo-notat 2003:13 media/com_netsukii/711.pdf Inkluderende arbeidsliv på norsk 711
Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve : Ja, vi får mye kjeft Fafo-notat 2003:12 media/com_netsukii/710.pdf   710
Kari Folkenborg og Bård Jordfald : Kommmunale lederes vurdering av sykepleier- og ingeniørutdanningen Fafo-notat 2003:11 media/com_netsukii/709.pdf   709
Stein Gunnes og Martin Byrkjeland : Næringspolitiske utfordringer i ÅLAV-regionen Fafo-notat 2003:10 media/com_netsukii/708.pdf   708
Kari Folkenborg : Realkompetanse og tilpasset utdanning Fafo-notat 2003:09 media/com_netsukii/707.pdf   707
Sigmund Aslesen og Arild H. Steen : Riksvei 1 som maritim karrierevei Fafo-notat 2003:08 media/com_netsukii/706.pdf   706
Heidi Nicolaisen : Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker Fafo-notat 2003:06 media/com_netsukii/704.pdf   704
Arne Pape : På høy tid Fafo-notat 2003:03 media/com_netsukii/701.pdf   701
Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring? Fafo-notat 2003:02 media/com_netsukii/700.pdf   700
Heidi Gautun : Når pasienten kommer først Andre Fafo-utgivelser media/com_netsukii/936.pdf   936
Eivind Falkum : HRM and IR perspectives - antagonistic or compatible? 2003 Nettutgave   937
Bjørne Grimsrud (ed.) : The Next Steps Other Fafo-publications Web edition The Next Steps 932
Thabo Sephiri : Hiv/aids and workers' right Other Fafo-publications Web edition   935
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter : Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid? Fafo-rapport 403 media/com_netsukii/403.pdf Kompetanseheving – en vei til bedre samarbeid? 403
Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås : Levekår og livskvalitet blant hivpositive Fafo-rapport 402 media/com_netsukii/402.pdf Levekår og livskvalitet blant hivpositive 402
Tove Midtsundstad : Sosiale ordninger under press Fafo-rapport 401 media/com_netsukii/401.pdf Sosiale ordninger under press 401
Heidi Nicolaisen, Nina Kristiansen Skalle, Inger Marie Hagen : Tillitsvalgt i omstillingenes tid Fafo-rapport 400 media/com_netsukii/400.pdf Tillitsvalgt i omstillingenes tid 400
Heidi Gautun : Når fleksibilitet fremmer fellesskap Fafo-rapport 399 media/com_netsukii/399.pdf Når fleksibilitet fremmer fellesskap 399
Åsmund Arup Seip og Torgeir Aarvaag Stokke : Aspekter ved arbeidskamp Fafo-rapport 398 media/com_netsukii/398.pdf Aspekter ved arbeidskamp 398
Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger i Staten Fafo-rapport 397 media/com_netsukii/397.pdf Lokale lønnsforhandlinger i Staten 397
Mona Bråten : Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO Fafo-rapport 396 media/com_netsukii/396.pdf Lokal lønnsdannelse i stat og NAVO 396
Leif E. Moland og Heidi Gautun : Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren? Fafo-rapport 395 media/com_netsukii/395.pdf Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie- og omsorgssektoren? 395
Anna Hagen og Elin Svensen : Billett til yrkeslivet Fafo-rapport 394 media/com_netsukii/394.pdf Billett til yrkeslivet 394
Elin Svensen og Barbro Svensson : Innvandrere i fagbevegelsen Fafo-rapport 392 media/com_netsukii/392.pdf Innvandrere i fagbevegelsen 392
Bård Jordfald og Dag Olberg : IKT-sektoren – perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering Fafo-rapport 391 media/com_netsukii/391.pdf IKT-sektoren – perspektiver på sysselsetting, arbeidsmiljø og interesseorganisering 391
Leif E. Moland og Halvor Holmli : Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren Fafo-rapport 390 media/com_netsukii/390.pdf Sammendrag Nærværende lederskap og tverrfaglighet i pleie- og omsorgssektoren 390
Anders B. Fyhn : Sykefravær i butikker innenfor COOP Fafo-rapport 389 Download 389.pdf Sykefravær i butikker innenfor COOP 389
Anna Hagen, Elin Svensen og Kari Folkenborg : Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving Fafo-rapport 388 media/com_netsukii/388.pdf Dokumentasjon av realkompetanse gjennom yrkesprøving 388
Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli : Kurs for arbeid Fafo-rapport 387 media/com_netsukii/387.pdf Kurs for arbeid 387
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland : Norsk finansnæring i nettverksøkonomien Fafo-rapport 386 Download 386.pdf Norsk finansnæring i nettverksøkonomien 386
Tove Midtsundstad : AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør? Fafo-rapport 385 media/com_netsukii/385.pdf AFP-pensjonisten: sliten – eller frisk og arbeidsfør? 385
Jorun Andreassen og Thomas Lorentzen : Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem Fafo-rapport 384 media/com_netsukii/384.pdf Vi går et stykke vei sammen med dem, ikke for dem 384
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland : Undervisningssykehjemsprosjektet Fafo-rapport 383 media/com_netsukii/383.pdf Undervisningssykehjemsprosjektet 383
Kari Folkenborg og Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling blant håndverksmestere Fafo-rapport 382 media/com_netsukii/382.pdf Kompetanseutvikling blant håndverksmestere 382
Jonathan M. Winer : Illicit Finance and Global Conflict Fafo-report 380 Download 380.pdf Illicit Finance and Global Conflict 380
Global Witness : Logs of War Fafo-report 379 Download 379.pdf Logs of War 379
Philip Swanson : Fuelling Conflict Fafo-report 378 Download 378.pdf Fuelling Conflict 378
Ian Smillie : Dirty Diamonds Fafo-report 377 Download 377.pdf Dirty Diamonds 377
Torgeir Nyen og Elin Svensen : Lærer ved å lære andre Fafo-rapport 376 Download 376.pdf Lærer ved å lære andre 376
Marwan Khawaja : Internal migration in Syria: Findings from a national survey Fafo-report 375 Web edition Internal migration in Syria: Findings from a national survey 375
Bjørne Grimsrud (red.) : Barnearbeid og næringslivets ansvar Fafo-rapport 374 Nettutgave Barnearbeid og næringslivets ansvar 374
Katrine Fangen : Tvangsekteskap Fafo-rapport 373 media/com_netsukii/373.pdf Tvangsekteskap 373
Jon Pedersen, Mona Christophersen, Pål Sletten : Paying a Price. Coping with Closure in Gaza City Fafo-report 371 Web edition Paying a Price. Coping with Closure in Gaza City 371
Willy Egset and Lena C. Endresen : Paying a Price. Coping with Closure in Jericho Fafo-report 368 Web edition Paying a Price. Coping with Closure in Jericho 368
Jon Pedersen, Mona Christophersen, Lena C. Endresen and Pål Sletten : Paying a Price. Coping with Closure in Two Palestinian Villages Fafo-report 365 Web edition Paying a Price. Coping with Closure in Two Palestinian Villages 365
Marwan Khawaja and Åge A. Tiltnes (eds.) : On the Margins: Migration and Living Conditions of Palestinian Camp Refugees in Jordan Fafo-report 357 Web edition On the Margins: Migration and Living Conditions of Palestinian Camp Refugees in Jordan 357
Jorun Andreassen og Kari Folkenborg : Vi vil! Slipp oss til! Fafo-rapport 318 media/com_netsukii/381.pdf Vi vil! Slipp oss til! 381
Sveinung Skule, Anders N. Reichborn : A survey of learning conditions in Norwegian workplaces Fafo-report Download web edition A survey of learning conditions in Norwegian workplaces 333
Ivar Lødemel (red.) : Workfare in Six European Nations Fafo-paper 2002:24 Web edition Workfare in Six European Nations 698
Anette Brunovskis : Opportunities and Choices Fafo-paper 2002:05 Web edition   680
Sabata Nakanyane : Co-operative Housing in Johannesburg Fafo-paper 2002:04 Web edition   673
Zane Loza and Aadne Aasland : From a Local Perspective: Fafo-paper 2002:02 Web edition   677
Avo Trumm : Structural shifts in providing social assistance: Fafo-paper 2002:01 Web edition   674
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Nyere levekårsforskning og kriteriesystemet i Oslo Fafo-notat 2002:23 media/com_netsukii/697.pdf   697
Tina Østberg og Anne Britt Djuve : Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Fafo-notat 2002:22 media/com_netsukii/696.pdf   696
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering og seniorpolitiske utfordringer blant mellomledere og teknikere i privat sektor Fafo-notat 2002:21 media/com_netsukii/695.pdf   695
Torgeir Aarvaag Stokke : Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Fafo-notat 2002:20 media/com_netsukii/694.pdf   694
Stein Gunnes og Arild H. Steen : Konsulenttjenester og eksterne tjenester i kommunesektoren Fafo-notat 2002:19 media/com_netsukii/693.pdf   693
Mona Bråten : Standardoverenskomsten og lokal lønnsdannelse Fafo-notat 2002:18 media/com_netsukii/692.pdf   692
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen : Utleie av arbeidskraft Fafo-notat 2002:17 media/com_netsukii/691.pdf   691
Bård Jordfald : Internasjonale handels- og investeringsstrømmer: Nordiske og norske utviklingstrekk 1970–2000 Fafo-notat 2002:16 media/com_netsukii/690.pdf   690
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Avtalt tid? Fafo-notat 2002:15 images/pub/2002/689.pdf   689
Torgeir Nyen : NHOs kostnader til fagopplæring Fafo-notat 2002:14 media/com_netsukii/688.pdf   688
Tove Midtsundstad : Vi har ikke bruk for deg lenger… Fafo-notat 2002:13 media/com_netsukii/687.pdf   687
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2002:12 media/com_netsukii/686.pdf   686
Anne Britt Djuve og Katrine Fangen : Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger Fafo-notat 2002:11 media/com_netsukii/685.pdf   685
Erik Døving og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2002 Fafo-notat 2002:10 images/pub/2002/684.pdf   684
Frode Longva og Arne Pape : Medlemmene i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund Fafo-notat 2002:09 media/com_netsukii/683.pdf   683
Anne Britt Djuve : Overføringsflyktninger: Bosettingskommuner og integrering. Forprosjekt Fafo-notat 2002:08 media/com_netsukii/682.pdf   682
Siv Øverås : Mer FRIGO! Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Fafo-notat 2002:07 media/com_netsukii/679.pdf   679
Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn : Omsorgsteknologi i smarthus Fafo-notat 2002:06 media/com_netsukii/681.pdf   681
Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland : Samarbeid FNPR – LO; styrke og utfordringer Fafo-notat 2002:03 media/com_netsukii/678.pdf   678
: Sammendrag av tre rapporter: Tillitsvalgte i en ny tid Andre Fafo-utgivelser images/pub/2002/933.pdf Sammendrag av tre rapporter: Tillitsvalgte i en ny tid 933
Anna Hagen og Sveinung Skule : Yrke, opplæringsbehov og interesse for etter- og videreutdanning Fafo-rapport 372 media/com_netsukii/372.pdf Yrke, opplæringsbehov og interesse for etter- og videreutdanning 372
Tone Sommerfelt (ed.) : Domestic Child Labour in Morocco Fafo-report 370 Web edition Domestic Child Labour in Morocco 370
Mary Dupont og Jon Are Lian : Evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt Fafo-rapport 369 media/com_netsukii/369.pdf Evaluering av Norsk Folkehjelps Nettverkskredittprosjekt 369
Kari Folkenborg : Likningskontoret som læringsarena Fafo-rapport 367 media/com_netsukii/367.pdf Likningskontoret som læringsarena 367
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg : Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering Fafo-rapport 364 media/com_netsukii/364.pdf Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering 364
Sveinung Skule og Bjørn Andersen : Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien Fafo-rapport 363 media/com_netsukii/363.pdf Dokumentasjon av realkompetanse i teknologiindustrien 363
Heidi Nicolaisen : Normalarbeidsdagen: I utvikling eller avvikling? Fafo-rapport 362 media/com_netsukii/362.pdf Normalarbeidsdagen: I utvikling eller avvikling? 362
Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor Fafo-rapport 361 media/com_netsukii/361.pdf Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor 361
Liv Tørres (ed.), David Drury, Line Eldring, Pete Lewis and Jocelyn Vass : The Mesebetsi labour force survey Fafo-report 360 Web edition The Mesebetsi labour force survey 360
Dirk Salomons and Dennis Dijkzeul : The Conjurers' Hat Fafo-report 359 Web edition The Conjurers' Hat 359
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor i Norden Fafo-rapport 358 media/com_netsukii/358.pdf Lønnsdannelse og avtalestruktur i kommunal sektor i Norden 358
David Drury and Marie W. Arneberg (eds.) : No More Forevers Fafo-report 356 Web edition No More Forevers 356
Marie W. Arneberg and Jon Pedersen : Urban Households and Urban Economy in Eritrea Fafo-report 355 Web edition Urban Households and Urban Economy in Eritrea 355
Kari Folkenborg og Kristine Nergaard : På vei mot et nytt forsvar Fafo-rapport 354 media/com_netsukii/354.pdf På vei mot et nytt forsvar 354
Jon Pedersen, Sara Randall and Marwan Khawaja (eds.) : Growing Fast Fafo-report 353 Web edition Growing Fast 353
: Gendering Human Security Fafo-report 352 Web edition Gendering Human Security 352
Leif E. Moland og Hanne Bogen : Konkurranseutsetting og nye organisasjonsformer i norske kommuner Fafo-rapport 351 media/com_netsukii/351.pdf Konkurranseutsetting og nye organisasjonsformer i norske kommuner 351
Mona Bråten : Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse Fafo-rapport 350 media/com_netsukii/350.pdf Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse 350
Hanne Cecilie Kavli : En dråpe, men i hvilket hav? Fafo-rapport 349 media/com_netsukii/349.pdf En dråpe, men i hvilket hav? 349
Bjørn Andersen og Martin Byrkjeland : Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer Fafo-rapport 348 media/com_netsukii/348.pdf Industrielle endringsprosesser og organisasjonsutfordringer 348
Torunn Kvinge : Internasjonalt eierskap i norske regioner Fafo-rapport 347 media/com_netsukii/347.pdf Internasjonalt eierskap i norske regioner 347
Marit Egge og Annelise Jackbo : Forlatt eller ivaretatt Fafo-rapport 346 media/com_netsukii/346.pdf Forlatt eller ivaretatt 346
Jon Erik Dølvik : European Trade Unions: Coping with Globalisation? Fafo-paper 2001:18 Web edition   675
Lena C. Endresen : Contact and Cooperation: The Israeli-Palestinian People-to-People Program Fafo-paper 2001:03 Web edition   659
Jon Erik Dølvik : Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting Fafo-notat 2001:19 images/pub/2001/676.pdf   676
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter : Den norske fattigdommen: Fafo-notat 2001:16 media/com_netsukii/672.pdf   672
Bård Jordfald og Dag Olberg : Avtaleendringer og endringer i arbeidsgiverorganisering – noen illustrasjoner og mekanismer Fafo-notat 2001:15 images/pub/2001/671.pdf   671
Dag Olberg : Nye driftsformer i varehandelen Fafo-notat 2001:14 images/pub/2001/670.pdf   670
Dag Olberg : Medlemmer uten tariffavtale Fafo-notat 2001:13 media/com_netsukii/669.pdf   669
Barbro Svensson : Fra avtale til endring? Fafo-notat 2001:12 images/pub/2001/668.pdf   668
Bård Jordfald : Organisasjoner og tariffavtaler i IKT-sektoren Fafo-notat 2001:11 images/pub/2001/667.pdf   667
Sigmund Aslesen : Skipsbyggingsindustrien på Møre – felles utfordringer Fafo-notat 2001:10 images/pub/2001/666.pdf   666
Arne Grønningsæter, Aadne Aasland, Zane Loza : We all agree, but no one is grateful Fafo-notat 2001:09 Web edition   665
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen : Overføringsflyktninger – uttak og integrering Fafo-notat 2001:08 media/com_netsukii/664.pdf   664
Marit Egge og Christine Friestad : "I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig" Fafo-notat 2001:07 images/pub/2001/663.pdf   663
Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule : Ressursbruk til etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2001:06 images/pub/2001/662.pdf   662
Dag Olberg : To datasett om motivasjon for etter- og videreutdanning Fafo-notat 2001:05 images/pub/2001/661.pdf   661
Bjørn Andersen : Tariffavtaler i skandinavisk luftfart Fafo-notat 2001:04 media/com_netsukii/660.pdf   660
Siv Øverås : STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo Fafo-notat 2001:02 images/pub/2001/658.pdf   658
Tove Midtsundstad : Pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2001:01 media/com_netsukii/657.pdf   657
Anne Britt Djuve : Obligatory programmes for newcomers – empowerment or intrusion? Andre utgivelser 2001     00003
Anne Britt Djuve and Hanne Cecilie Kavli : From social benefits to paid qualification Andre utgivelser 2001     00002
Mona Bråten, Inger Marie Hagen, Nina-M. Kristiansen Skalle : Tillitsvalgte i en ny tid Rapport for LO Stat 2000     00004
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : Styring over eget liv Fafo-rapport 345 media/com_netsukii/344.pdf Styring over eget liv 344
Lena C. Endresen, Arild Schou and Per Stadig : Norwegian Support to Palestinian Civil Society and the Rule of Law: A review Fafo-report 345 Web edition Norwegian Support to Palestinian Civil Society and the Rule of Law: A review 345
Kristine Nergaard og Arne Pape : Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor Fafo-rapport 343 media/com_netsukii/343.pdf Tillitsvalgtopplæring i statlig sektor 343
Elin Svensen : Multietniske redaksjoner? Fafo-rapport 342 media/com_netsukii/342.pdf Multietniske redaksjoner? 342
Eifred Markussen : Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående – hjelper det? Fafo-rapport 341 media/com_netsukii/341.pdf Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående – hjelper det? 341
Elin Svensen : En voksen krysser sitt spor Fafo-rapport 340 media/com_netsukii/340.pdf En voksen krysser sitt spor 340
Liv Tørres (ed.) : The Smoking Business Fafo-report 339 Web edition The Smoking Business 339
Axel W. Pedersen : Konkurranseutsetting og pensjon Fafo-rapport 338 Download 338.pdf Konkurranseutsetting og pensjon 338
Leif Moland og Marit Egge : Kommunal sektor - bedre enn sitt rykte? Fafo-rapport 337 media/com_netsukii/337.pdf Kommunal sektor - bedre enn sitt rykte? 337
Liv Tørres (ed.) : "We are emerging; emerging slowly and painfully!" Fafo-report 336 Web edition "We are emerging; emerging slowly and painfully!" 336
Lars-Henrik Johansen : Transferable training and the collective action problem for employers Fafo-report 335 Web edition Transferable training and the collective action problem for employers 335
Aadne Aasland and Guri Tyldum : Better or Worse? Fafo-report 334 Web edition Better or Worse? 334
Sveinung Skule og Anders N. Reichborn : Lærende arbeid Fafo-rapport 333 media/com_netsukii/333.pdf Lærende arbeid 333
Peace Implementation Network : Swords for Ploughshares Fafo-report 332 Web edition Swords for Ploughshares 332
Anders B. Fyhn : Evaluering av aktiviteter i grunnskolen under Handlingsprogram Oslo indre øst Fafo-rapport 330 media/com_netsukii/330.pdf Evaluering av aktiviteter i grunnskolen under Handlingsprogram Oslo indre øst 330
Martin Byrkjeland : Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern Fafo-rapport 329 media/com_netsukii/329.pdf Medbestemmelse og faglig innflytelse i overnasjonale nordiske finanskonsern 329
Liv Tørres : Amandla. Ngawethu? Fafo-report 328 Web edition Amandla. Ngawethu? 328
Dag Olberg og Bård Jordfald : Det nye arbeidsmarkedet i varehandelen Fafo-rapport 327 media/com_netsukii/327.pdf Det nye arbeidsmarkedet i varehandelen 327
Tina Østberg : Mobil og omskiftelig Fafo-rapport 326 media/com_netsukii/326.pdf Mobil og omskiftelig 326
Axel West Pedersen : The coverage with occupational pensions in Norway Fafo-paper 2000:23 Web edition   656
Line Eldring, Sabata Nakanyane and Malehoko Tshoaedi : Child Labour in the Tobacco Growing Sector in Africa Fafo-paper 2000:21 Web edition   654
Ove Langeland and Bård Jordfald : Financing Small Conventional and Knowledge-based Enterprises Fafo-paper 2000:09 images/pub/2000/642.pdf   642
Lena C. Endresen and Bjørne Grimsrud : Building the Union and the Nation Fafo-paper 2000:05 Web edition   638
Martin Byrkjeland og Ove Langeland : Statlig eierskap i Norge 1945–2000 Fafo-notat 2000:22 media/com_netsukii/655.pdf   655
Tove Midtsundstad og Espen Dahl : Yrke og forventet levealder Fafo-notat 2000:20 media/com_netsukii/653.pdf   653
Siv Øverås : Særskilte kostnadsforhold i Oslo- og Finnmarkspsykiatrien Fafo-notat 2000:19 images/pub/2000/652.pdf   652
Sigmund Aslesen og Ove Langeland : Det regionale kompetansegapet Fafo-notat 2000:18 media/com_netsukii/651.pdf   651
Eli Feiring : Helseopplysninger og privat forsikring Fafo-notat 2000:17 images/pub/2000/650.pdf   650
Leif E. Moland : Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2000:16 media/com_netsukii/649.pdf   649
Martin Byrkjeland : Utviklinga av arbeidarhovudavtalen 1935 til 1998 Fafo-notat 2000:15 images/pub/2000/648.pdf   648
Tove Midtsundstad : Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis? Fafo-notat 2000:14 images/pub/2000/647.pdf   647
Dag Olberg : Funksjonæravtalene i industrien Fafo-notat 2000:13 images/pub/2000/646.pdf   646
Katrine Fangen og Anne Britt Djuve : Først til Mølla? Fafo-notat 2000:12 images/pub/2000/645.pdf   645
Sigmund Aslesen : Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Fafo-notat 2000:11 images/pub/2000/644.pdf   644
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 1945–1998 Fafo-notat 2000:10 media/com_netsukii/643.pdf   643
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule : Dokumentasjon av realkompetanse Fafo-notat 2000:08 images/pub/2000/641.pdf   641
Siv Øverås : Hva vet vi om psykiatriske pasienters levekår? Fafo-notat 2000:07 images/pub/2000/640.pdf   640
Arne Pape : §20 – Fagbrev gjennom dokumentasjon av realkompetanse i Norge Fafo-notat 2000:06 images/pub/2000/639.pdf   639
Jens B. Grøgaard : Organisatoriske løsninger i videregående opplæring: Fungerer integrering bedre enn segregering? Fafo-notat 2000:04 images/pub/2000/637.pdf   637
Nina-M. Kristiansen Skalle : Lokale lønnsforhandlinger og likelønnsutvikling i kommunal sektor Fafo-notat 2000:03 images/pub/2000/636.pdf   636
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger og forhandlingsstrategier Fafo-notat 2000:02 images/pub/2000/635.pdf   635
Anders Brede Fyhn og Espen Dahl : Mot tredje generasjons levekårsforskning: livsløp, inntekt og levekår Fafo-notat 2000:01 images/pub/2000/634.pdf   634
Liv Tørres, Amandla. Ngawethu? : The Trade Union Movement in South Africa and Political Change Doctoral Dissertation media/com_netsukii/328.pdf The Trade Union Movement in South Africa and Political Change 328
Willy Egset : Poverty in the Middle East and North Africa Delstudie 12 2000     00005
Stein Ringen (red.) : Hva skjer med demokratiet? Andre Fafo-utgivelser     928
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard : Industrial relations in Norway Other Fafo-publications Web edition   925
Jon Pedersen and Marie Arneberg : Social and Economic Conditions in East Timor Other Fafo-publications Web edition   929
Rune André Fjelly : Barrierer mot fleksibilisering i en familiebedrift Fafo-rapport 325 media/com_netsukii/325.pdf Barrierer mot fleksibilisering i en familiebedrift 325
Eivind Falkum, Line Eldring og Tom Colbjørnsen (red.) : Medbestemmelse og medvirkning Fafo-rapport 324 media/com_netsukii/324.pdf Medbestemmelse og medvirkning 324
Anne Hatløy : Methodological aspects of assessing nutrition security Fafo-report 323 Web edition Methodological aspects of assessing nutrition security 323
Elin Svensen : Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse Fafo-rapport 322 media/com_netsukii/322.pdf Opplæringstilbud for voksne med svak kompetanse 322
Mona Bråten : Utfordringer og kompetansebehov Fafo-rapport 321 media/com_netsukii/321.pdf Utfordringer og kompetansebehov 321
Åge Eknes and Lena C. Endresen : Local Media Support Fafo-report 320 Web edition Local Media Support 320
Tove Midtsundstad, Espen Dahl og Anne Britt Djuve : Jakten på storbyfaktoren Fafo-rapport 319 media/com_netsukii/319.pdf Jakten på storbyfaktoren 319
Lene Gezelius : Å tjene to herrer... Fafo-rapport 318 media/com_netsukii/318.pdf Å tjene to herrer... 318
Axel West Pedersen : The taming of inequality in retirement Fafo-report 317 Web edition The taming of inequality in retirement 317
Ove Langeland : Kompensasjon og motivasjon Fafo-report 315 media/com_netsukii/315.pdf Kompensasjon og motivasjon 315
Bernard Enjolras : Welfare state and disincentives effects Fafo-rapport 314 Download 314.pdf Welfare state and disincentives effects 314
Bernard Enjolras : The impact of labour market regulation on economic performance Fafo-rapport 313 Download 313.pdf The impact of labour market regulation on economic performance 313
Neil Gilbert : The Enabling State Fafo-rapport 312 Download 312.pdf The Enabling State 312
Gerhard Bosch : Differenzierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit: Die schwierige Suche nach einem neuen Arbeitszeitparadigma Fafo-rapport 311 Download 311.pdf Differenzierung und Flexibilisierung der Arbeitszeit: Die schwierige Suche nach einem neuen Arbeitszeitparadigma 311
Jean-Louis Laville : Le futur du travail Fafo-rapport 310 Download 310.pdf Le futur du travail 310
Jean-Louis Laville : The future of work Fafo-rapport 309 Download 309.pdf The future of work 309
Gunn Elisabeth Birkelund : Part-time work in a welfare state Fafo-rapport 308 Download 308.pdf Part-time work in a welfare state 308
Keith Smith : Economic growth and "low-tech" industries Fafo-rapport 307 Download 307.pdf Economic growth and "low-tech" industries 307
Jon Erik Dølvik og Torgeir Stokke : Den norske forhandlingsmodellen Fafo-rapport 306 Download 306.pdf Den norske forhandlingsmodellen 306
Jardar E. Flaa og Axel W Pedersen : Holdninger til ulikhet, pensjon og trygd Fafo-rapport 305 Download 305.pdf Holdninger til ulikhet, pensjon og trygd 305
Anne Britt Djuve : Etniske minoriteter og de nordiske velferdsstatene Fafo-rapport 304 Download 304.pdf Etniske minoriteter og de nordiske velferdsstatene 304
Tone Fløtten : Fattigdom i Norge Fafo-rapport 303 Download 303.pdf Fattigdom i Norge 303
Aksel Hatland : Nordisk alderspensjon under ombygging Fafo-rapport 302 Download 302.pdf Nordisk alderspensjon under ombygging 302
Gunn Elisabeth Birkelund : Marginalisering i en velferdsstat Fafo-rapport 301 Download 301.pdf Marginalisering i en velferdsstat 301
Torkel Bjørnskau og Reid J. Stene : Holdninger til helse- og omsorgstjenester Fafo-rapport 300 Download 300.pdf Holdninger til helse- og omsorgstjenester 300
Neil Gilbert : Selvhjelpsstaten Fafo-rapport 299 Download 299.pdf Selvhjelpsstaten 299
Heidi Gautun : Endringer i familieomsorgen til eldre? Fafo-rapport 298 Download 298.pdf Endringer i familieomsorgen til eldre? 298
Per Kleppe : Bedre tjenesteyting i kommunene? Fafo-rapport 297 Download 297.pdf Bedre tjenesteyting i kommunene? 297
Espen Dahl og Gunn Elisabeth Birkelund : Sysselsetting, klasse og helse 1980-1995 Fafo-rapport 294 Download 294.pdf Sysselsetting, klasse og helse 1980-1995 294
Espen Dahl : Hvor går helsevesenet? Fafo-rapport 293 Download 293.pdf Hvor går helsevesenet? 293
Espen Dahl : Solidaritet og velferd Fafo-rapport 292 Download 292.pdf Solidaritet og velferd 292
Hilde Lorentzen og Reid J. Stene : Holdninger og deltakelse i nærmiljø og organisasjonsliv Fafo-rapport 291 Download 291.pdf Holdninger og deltakelse i nærmiljø og organisasjonsliv 291
Kristin Taraldsrud Hoff : Rettferdighet og effektivitet i det norske skattesystemet Fafo-rapport 290 Download 290.pdf Rettferdighet og effektivitet i det norske skattesystemet 290
Kristin Taraldsrud Hoff : Rettferdig skattlegging Fafo-rapport 289 Download 289.pdf Rettferdig skattlegging 289
Lars Fjell Hansson : «Man skal ikke plage andre… » Fafo-rapport 288 Download 288.pdf «Man skal ikke plage andre… » 288
Eli Feiring : Beskrive for å vurdere? Fafo-rapport 287 Download 287.pdf Beskrive for å vurdere? 287
Eli Feiring : Er noen fordelingsprinsipper mer rettferdige enn andre? Fafo-rapport 286 Download 286.pdf Er noen fordelingsprinsipper mer rettferdige enn andre? 286
Ove Langeland og Reid J. Stene : Holdninger til arbeid, lønn og fagbevegelse Fafo-rapport 285 Download 285.pdf Holdninger til arbeid, lønn og fagbevegelse 285
Gerhard Bosch : Differensiering og fleksibilisering av arbeidstiden Fafo-rapport 284 Download 284.pdf Differensiering og fleksibilisering av arbeidstiden 284
Jean-Louis Laville : Arbeidets framtid Fafo-rapport 283 Download 283.pdf Arbeidets framtid 283
Gunn Elisabeth Birkelund : Deltidsarbeid Fafo-rapport 282 Download 282.pdf Deltidsarbeid 282
Trond Petersen : Kjønnsspørsmålet Fafo-rapport 281 Download 281.pdf Kjønnsspørsmålet 281
Per Kleppe : Arbeidslinjen og de svake gruppene på arbeidsmarkedet Fafo-rapport 280 Download 280.pdf Arbeidslinjen og de svake gruppene på arbeidsmarkedet 280
Per Kleppe : Solidaritetsalternativet - fortid og framtid Fafo-rapport 279 Download 279.pdf Solidaritetsalternativet - fortid og framtid 279
Lars-Henrik Johansen : Bak de store ord Fafo-rapport 278 Download 278.pdf Bak de store ord 278
Knut Arild Larsen : Utdanningsbasert kompetanse i dagens og morgendagens arbeidsmarked Fafo-rapport 277 Download 277.pdf Utdanningsbasert kompetanse i dagens og morgendagens arbeidsmarked 277
Keith Smith : Økonomisk vekst og «lavteknologi» Fafo-rapport 276 Download 276.pdf Økonomisk vekst og «lavteknologi» 276
Morten Bøås : Norsk miljø- og ressurspolitikk mot tusenårsskiftet Fafo-rapport 275 Download 275.pdf Norsk miljø- og ressurspolitikk mot tusenårsskiftet 275
Alexander Wright Cappelen : Globalisering: Utfordringer for norsk skatte- og fordelingspolitikk Fafo-rapport 274 Download 274.pdf Globalisering: Utfordringer for norsk skatte- og fordelingspolitikk 274
Steinar Holden : Frie kapitalkrefter Fafo-rapport 273 Download 273.pdf Frie kapitalkrefter 273
Victor D. Norman : Globalisering: Betingelser for lønnsom næringsdrift og sysselsetting i Norge Fafo-rapport 272 Download 272.pdf Globalisering: Betingelser for lønnsom næringsdrift og sysselsetting i Norge 272
Jon Erik Dølvik : Farvel solidaritet? Fafo-rapport 271 Download 271.pdf Farvel solidaritet? 271
Ove Langeland (red.), Torkel Bjørnskau, Hilde Lorentzen og Axel West Pedersen : Mellom frihet og fellesskap Fafo-rapport 270   Mellom frihet og fellesskap 270
Leif E. Moland : Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene Fafo-rapport 269 media/com_netsukii/269.pdf Suksess og nederlag i pleie- og omsorgstjenestene 269
Lisbet Berg, Eivor Bremer Nebben og Åsmund Arup Seip : Etter- og videreutdanning i staten Fafo-rapport 268 media/com_netsukii/268.pdf Etter- og videreutdanning i staten 268
Dag Olberg : Omstillingene i industrien og Industrifunksjonærene i Handel og Kontor Fafo-rapport 267 media/com_netsukii/267.pdf Omstillingene i industrien og Industrifunksjonærene i Handel og Kontor 267
: Command from the Saddle: Managing United Nations peace-building missions Fafo-report 266 Web edition Command from the Saddle: Managing United Nations peace-building missions 266
Tina Østberg : Utdanningsambisjoner og utferdstrang Fafo-rapport 265 media/com_netsukii/265.pdf Utdanningsambisjoner og utferdstrang 265
Tina Østberg : Europeisk standardisering og nasjonal arbeidslivsregulering Fafo-rapport 264 media/com_netsukii/264.pdf Europeisk standardisering og nasjonal arbeidslivsregulering 264
Jens B. Grøgaard, Tove Midtsundstad og Marit Egge : Følge opp – eller forfølge? Fafo-rapport 263 Download 263.pdf Følge opp – eller forfølge? 263
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Må de være ute om vinteren? Fafo-rapport 262 media/com_netsukii/262.pdf Må de være ute om vinteren? 262
Arne Grønningsæter : Social Policy in Transition – Income maintenance in Estonia, compared with Norway Fafo-paper 1999:21 Web edition   633
Marit Egge : Innovation in Education – What Works? Fafo-paper 1999:14 Web edition   626
Jon Erik Dølvik : The globalisation challenge: Convergence or divergence of national labour market institutions? Fafo-paper 1999:10 Web edition   622
Willy Egset and Suzanne Hammad : Landmine Victims in Jordan Fafo-paper 1999:03 Web edition   615
Bjørne Grimsrud : Evaluation of Education Activities at the Workers Education Institute in Cairo Fafo-paper 1999:02     614
Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl : Behovskartlegging i Oslopsykiatrien Fafo-notat 1999:20 images/pub/1999/632.pdf   632
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk servicesektor Fafo-notat 1999:19 images/pub/1999/631.pdf   631
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk industri Fafo-notat 1999:18 images/pub/1999/630.pdf   630
Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn : Levekår for barn og unge i indre by, Oslo Fafo-notat 1999:17 images/pub/1999/629.pdf   629
Line Eldring og Sveinung Skule : Kompetansedokumentasjon for ingeniører Fafo-notat 1999:16 images/pub/1999/628.pdf   628
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjons- og tarifforhold ved konkurranseutsetting, selskapsdannelser og privatisering i Danmark og Sverige Fafo-notat 1999:15 images/pub/1999/627.pdf   627
Christine Friestad : Å leve med kronisk sykdom Fafo-notat 1999:13 images/pub/1999/625.pdf   625
Martin Byrkjeland : Arbeidstidstida ved Aker Base Fafo-notat 1999:12 images/pub/1999/624.pdf   624
Jon Erik Dølvik : Fleksibilitet og arbeidslivsregulering Fafo-notat 1999:11 images/pub/1999/623.pdf   623
Karstein Haarberg og Stein Hansen : Evaluering av satsingen under strategiplanen for Asia i perioden 1994-98 Fafo-notat 1999:09 images/pub/1999/621.pdf   621
Bård Jordfald : Struktur og utviklingstrekk i handels- og servicenæringen Fafo-notat 1999:08 images/pub/1999/620.pdf   620
Tori Grytli : Arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen Fafo-notat 1999:07 media/com_netsukii/619.pdf   619
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Fafo-notat 1999:06 media/com_netsukii/618.pdf   618
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrad og tariffavtaledekning målt ved AKU 2. kvartal 1998 Fafo-notat 1999:05 images/pub/1999/617.pdf   617
Tove Midtsundstad : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant kommunalt ansatte seniorer Fafo-notat 1999:04 media/com_netsukii/616.pdf   616
Thore K. Karlsen : Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov? Fafo-notat 1999:01 images/pub/1999/613.pdf   613
Leif E. Moland : Arbeidsmiljø og HMS-arbeid i kommunesektoren Andre Fafo-utgivelser images/pub/1999/927.pdf   927
Liv Jorun Stokke (ed.) : Gender Equality in Tunisia and Norway/Egalité des sexes en Tunisie et Norvège Other Fafo-publications     922
Martin Byrkjeland : Det gode arbeid Fafo-rapport 261 media/com_netsukii/261.pdf Det gode arbeid 261
Erik Hansen and Arnfinn Tønnessen : Environment and Living Conditions on the Kola Peninsula Fafo-report 260 Web edition Environment and Living Conditions on the Kola Peninsula 260
Marit Egge : Ungdomsgarantien Fafo-rapport 259 Download 259.pdf Ungdomsgarantien 259
Lisbet Berg : Utdanningssuget Fafo-rapport 258 media/com_netsukii/258.pdf Utdanningssuget 258
Liv Tørres : Labour Markets Southern Africa Fafo-report 257 Download 257.pdf Labour Markets Southern Africa 257
Torgeir Aarvaag Stokke : Utmeldinger i LO-forbundene på 1990-tallet Fafo-rapport 256 media/com_netsukii/256.pdf Utmeldinger i LO-forbundene på 1990-tallet 256
Jens B. Grøgaard : Ordinær skolegang for yrkeshemmede Fafo-rapport 255 media/com_netsukii/255.pdf Ordinær skolegang for yrkeshemmede 255
Hanne Bogen og Torgeir Nyen : Privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner Fafo-rapport 254 media/com_netsukii/254.pdf Privatisering og konkurranseutsetting i norske kommuner 254
Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes (eds) : Jordanian Society Fafo-report 253 Web edition Jordanian Society 253
Dag Olberg : Kompetanse og kontroll Fafo-rapport 252 media/com_netsukii/252.pdf Kompetanse og kontroll 252
Jens B. Grøgaard : Forsvaret mot arbeidsledighet 1997 Fafo-rapport 251 media/com_netsukii/251.pdf Forsvaret mot arbeidsledighet 1997 251
Siv Øverås og Åsmund Arup Seip : Rigid og fleksibel Fafo-rapport 250 media/com_netsukii/250.pdf Rigid og fleksibel 250
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten : Nye tjenester på postkontorene? Fafo-rapport 249 media/com_netsukii/249.pdf Nye tjenester på postkontorene? 249
Thore K. Karlsen : Arbeid, helse og læring Fafo-rapport 248 media/com_netsukii/248.pdf Arbeid, helse og læring 248
Axel West Pedersen : Inntektsfordelingen blant alderspensjonister i ni OECD-land Fafo-rapport 247 Download 247.pdf Inntektsfordelingen blant alderspensjonister i ni OECD-land 247
Torgeir Aarvaag Stokke : Lønnsforhandlinger og konfliktløsning Fafo-rapport 246 media/com_netsukii/246.pdf Lønnsforhandlinger og konfliktløsning 246
Anders N. Reichborn, Arne Pape og Kjersti Kleven : Papir på egen dyktighet Fafo-rapport 245 media/com_netsukii/245.pdf Papir på egen dyktighet 245
Jens Chr. Andvig, Bjørne Grimsrud og Arne Melchior : Handelspolitikk og arbeidstakernes rettigheter Fafo-rapport 244 media/com_netsukii/244.pdf Handelspolitikk og arbeidstakernes rettigheter 244
Åsmund Arup Seip : Rett til å forhandle Fafo-rapport 243 Last ned nettutgave Rett til å forhandle 243
Jon Pedersen and Rick Hooper (ed.) : Developing Palestinian Society Fafo-report 242 Web edition Developing Palestinian Society 242
Marit Egge : Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten Fafo-rapport 241 Last ned nettutgave Hadde det ikke vært for Oppfølgningstjenesten 241
Jørgen Lund : Partsroller i bedriftsutvikling Fafo-rapport 240 Download 240.pdf Partsroller i bedriftsutvikling 240
Åge Arild Tiltnes : Ability and Willingness to Pay for Water and Sewage Services in Two Palestinian Cities Fafo-paper 1998:17 Web edition   612
Jon Erik Dølvik : Norwegian trade unionism between traditionalism and modernisation Fafo-paper 1998:09 Web edition   604
Jens B. Grøgaard : Person Profil Analyse (PPA) Fafo-notat 1998:15 images/pub/1998/610.pdf   610
Eifred Markussen : Segregerings-saksa Fafo-notat 1998:14 images/pub/1998/609.pdf   609
Martin Byrkjeland : Atypisk arbeidstid Fafo-notat 1998:13 images/pub/1998/608.pdf   608
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Syk og misforstått? Fafo-notat 1998:12 media/com_netsukii/607.pdf   607
Anne Britt Djuve : Evaluering av prosjektet "Ressurssenter for pakistanske barn" Fafo-notat 1998:11 media/com_netsukii/606.pdf   606
Dag Olberg : Organisasjonsendringer i industrien Fafo-notat 1998:07 images/pub/1998/602.pdf   602
Dag Olberg : Industrifunksjonærene i FLT og organisasjonsendringene i industrien Fafo-notat 1998:06 images/pub/1998/601.pdf   601
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Nasjonale intensjoner – lokal virkelighet Fafo-notat 1998:05 media/com_netsukii/600.pdf   600
Kristine Nergaard : Tariffavtaledekning målt ved surveyundersøkelse: Levekårsundersøkelsen 1996 Fafo-notat 1998:04 images/pub/1998/899.pdf   899
Tori Grytli og Torgeir Aarvaag Stokke : Norges største tariffavtaler: Omfang, lønnsdannelse og arbeidstidsordninger Fafo-notat 1998:03 images/pub/1998/898.pdf   898
Bjørne Grimsrud : Arbeidsstandarder i internasjonal handel Fafo-notat 1998:02     896
Aadne Aasland og Knut Magne Sundal (red.) : Norsk Baltikum-politikk: Utfordringer, muligheter og perspektiver Fafo-notat 1998:01     895
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten : Sammendrag av Nye tjenester på postkontorene Andre utgivelser 1998     921
Martin Byrkjeland : Det gode arbeid. Kort versjon Andre Fafo-utgivelser media/com_netsukii/924.pdf   924
Liv Jorun Stokke (red.) : Tyskland, Norge og Europa Andre Fafo-utgivelser images/pub/1998/923.pdf   923
Siv Øverås og Kristine Nergaard : Kvinner i fagbevegelsen Fafo-rapport 239 Nettutgave Kvinner i fagbevegelsen 239
Jon Erik Dølvik : Redrawing Boundaries of Solidarity? Fafo-report 238   Redrawing Boundaries of Solidarity? 238
Marie Arneberg : Living Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in Jordan Fafo-report 237 Web edition Living Conditions Among Palestinian Refugees and Displaced in Jordan 237
Are Hovdenak, Jon Pedersen, Dag H. Tuastad, Elia Zureik : Constructing Order: Palestinian Adaptations to Refugee Life Fafo-report 236 Web edition Constructing Order: Palestinian Adaptations to Refugee Life 236
Mona Bråten : Når kompetanse skal belønnes Fafo-rapport 235 Nettutgave Når kompetanse skal belønnes 235
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Virker tvang? Fafo-rapport 234 Nettutgave Virker tvang? 234
Bjørne Grimsrud and Liv Jorunn Stokke : Child labour in Africa: Poverty or institutional failures? Fafo-report 233 Web edition Child labour in Africa: Poverty or institutional failures? 233
Torkel Bjørnskau : Seks timers dag i omsorgsyrker Fafo-rapport 232 Nettutgave Seks timers dag i omsorgsyrker 232
Espen Dahl : Den som har, ham skal gis Fafo-rapport 231 Nettutgave Den som har, ham skal gis 231
Aadne Aasland, Knud Knudsen, Dagmar Kutsar, Ilze Trapenciere (eds.) : The Baltic Countries Revisited: Living Conditions and Comparative Challenges Fafo-report 230 Web edition The Baltic Countries Revisited: Living Conditions and Comparative Challenges 230
Åsmund Arup Seip : Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 Fafo-rapport 229 Nettutgave Medlemsendringer i Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet under streiken våren 1996 229
Jon M. Hippe : Bargaining, Politics, and Solidarity: A Different Story? Fafo-report 228 Web edition Bargaining, Politics, and Solidarity: A Different Story? 228
Inger Marie Hagen og Arne Pape : Medspillere eller motspillere? Fafo-rapport 227 Nettutgave Medspillere eller motspillere? 227
Ivar Lødemel : Pisken i arbeidslinja Fafo-rapport 226 Nettutgave Pisken i arbeidslinja 226
Bjørne Grimsrud : Wage and Working Conditions in the Gaza Strip Fafo-report 225 Download web edition Wage and Working Conditions in the Gaza Strip 225
Marit Egge : Gjør meg en tjeneste Fafo-rapport 224 Nettutgave Gjør meg en tjeneste 224
Axel West Pedersen : Mellom arbeid og pensjon Fafo-rapport 223 Nettutgave Mellom arbeid og pensjon 223
Jens B. Grøgaard : Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser Fafo-rapport 222 Nettutgave Skolekontroversen. Belyst ved to norske utvalgsundersøkelser 222
Leif E. Moland : Ingen grenser? Fafo-rapport 221 Last ned nettutgave Ingen grenser? 221
Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule : Identitet, mangfold og utvikling Fafo-rapport 220 Nettutgave Identitet, mangfold og utvikling 220
Heidi Gautun : Hjelp til rett? Fafo-rapport 219 Nettutgave Hjelp til rett? 219
Axel West Pedersen : Fravær i arbeid Fafo-rapport 218 Last ned nettutgave Fravær i arbeid 218
Sveinung Skule og Tori Grytli : Teknologisk utvikling og samfunnsendring Fafo-rapport 217 Nettutgave Teknologisk utvikling og samfunnsendring 217
Eli Feiring : Tilsattes trivsel i endringsprosessen Fafo-rapport 216 Nettutgave Tilsattes trivsel i endringsprosessen 216
Terje Vassdal, Kjersti Kleven og Lára Konráðsdóttir : Den norske havfiskeflåten Fafo-rapport 215 Nettutgave Den norske havfiskeflåten 215
Lars Lindholt : Nyetableringer i norsk industri Fafo-rapport 214 Nettutgave Nyetableringer i norsk industri 214
Thore K. Karlsen : Når tid er pølser Fafo-rapport 213 Nettutgave Når tid er pølser 213
Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn : Bedriften som lærested Fafo-rapport 212 Nettutgave Bedriften som lærested 212
Torunn Olsen : Destinasjon Brussel Fafo-rapport 211 Nettutgave Destinasjon Brussel 211
Hanne Bogen : Fagopplæring i kommunesektoren Fafo-rapport 209 Nettutgave Fagopplæring i kommunesektoren 209
Nina Berg, Knut Grove, Tori Grytli og Torunn Olsen : Håndbok for tillitsvalgte i konsern Fafo-rapport 1997 Nettutgave Håndbok for tillitsvalgte i konsern 208
Bjørne Grimsrud and Torgeir Aarvaag Stokke : Collective bargaining and labour market flexibility in Norway Fafo-paper 1997:23 Download 897.pdf   897
Jon Pedersen : West Bank and Gaza Living conditions: Are refugees different? Fafo-paper 1997:22     894
Lena Endresen, Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen : Availability of public health data about Palestinian refugees Fafo-paper 1997:17     889
Aadne Aasland and Vida Cesnuityte : Living Conditions in the Baltic Countries Compared Fafo-paper 1997:16     888
Erik Hansen (ed.) : Cooperation in the Baltic Sea Region, the Barents Region and the Black Sea Region Fafo-paper 1997:04     875
Line Eldring : Barrierer mot fagorganisering i maskinentreprenørbedrifter Fafo-notat 1997:21     893
Bernard Enjolras og Axel West Pedersen : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant seniorene i staten Fafo-notat 1997:20 Download 892.pdf   892
Liv Tørres : Nye tider for sørafrikanske arbeidere Fafo-notat 1997:19     891
Siv Øverås : Kjønnsforskjeller i sykefravær Fafo-notat 1997:18 Download 890.pdf   890
Bjørne Grimsrud : Hvordan kan fagbevegelsen møte endringene i norsk luftfart? Fafo-notat 1997:15 Download 887.pdf   887
Jens B. Grøgaard : Sosial bakgrunn - et mangehodet troll Fafo-notat 1997:14 Download 886.pdf   886
Ove Bjørnson : Norsk attføringsforskning Fafo-notat 1997:13     885
Kristine Nergaard og Arne Pape : Dagens system for lønnsfastsettelse Fafo-notat 1997:12 Nettutgave   884
Åsmund Arup Seip : Utvikling av lønnssystemer Fafo-notat 1997:11 Download 883.pdf   883
Espen Dahl : Sysselsetting, sykefravær og sykelighet Fafo-notat 1997:10 Download 878.pdf   878
Torunn Kvinge : Finansiering av investeringer i små industriforetak Fafo-notat 1997:09 Nettutgave   882
Torunn Kvinge : Næringslivets tilpasninger ved økt internasjonalisering Fafo-notat 1997:08     881
Kåre Hagen : Innvandrere og sosialhjelp Fafo-notat 1997:07 Nettutgave   880
Nina C. Berg : Konsernfaglig samarbeid i nordiske konsern Fafo-notat 1997:06     879
Eifred Markussen : Inn og ut, tvers gjennom, eller helt på sida Fafo-notat 1997:05     877
Hanne Bogen : Mediebransjens kompetansebehov Fafo-notat 1997:03 media/com_netsukii/874.pdf   874
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Fra lokal kunnskap til sentrale beslutninger Fafo-notat 1997:01 Download 871.pdf   871
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.) : Evaluering av oppfølgingstjenesten i Reform 94 Fafo-notat 1997:02   Evaluering av oppfølgingstjenesten i Reform 94 873
: Institutional Development in an Indigenous Context Andre utgivelser 1997     919
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo : Norge og Baltikum Andre utgivelser 1997     00006
Bjørne Grimsrud and Arne Melchior (eds.) : Child Labour and International Trade Policy Andre Fafo-utgivelser     920
Torunn Olsen : Sammendrag av Destinasjon Brussel Andre Fafo-utgivelser     918
Jan Dietz : Putting the Past behind Other Fafo-publications     915
Anne Britt Djuve, Torkel Bjørnskau og Kåre Hagen : Fra behov til budsjett Fafo-rapport 210 Nettutgave Fra behov til budsjett 210
Tone Fløtten og Axel West Pedersen : Sikkerhetsordninger i det norske arbeidsmarkedet Fafo-rapport 207 Nettutgave Sikkerhetsordninger i det norske arbeidsmarkedet 207
Kristine Nergaard : Næringslivets favorittkommuner 1996 Fafo-rapport 206 Nettutgave Næringslivets favorittkommuner 1996 206
Jan Dietz, Børge Klemmensen, Poul Kragh, Aadne Aasland (eds.) : Baltic-Nordic Rendezvous Fafo-report 204 Web edition Baltic-Nordic Rendezvous 204
Line Eldring og Jens B. Grøgaard : Evaluering av hospiteringstiltaket for yrkeshemmede Fafo-rapport 205 Nettutgave Evaluering av hospiteringstiltaket for yrkeshemmede 205
Åsmund Arup Seip : 13 dager i streik Fafo-rapport 203 Nettutgave 13 dager i streik 203
Kristine Nergaard og Arne Pape : Norsk Tjenestemannslag, organisasjonsmodell og praktisk fagforeningsarbeid Fafo-rapport 202 Nettutgave Norsk Tjenestemannslag, organisasjonsmodell og praktisk fagforeningsarbeid 202
Erik Hansen : Coping with it: St. Petersburg and Kaliningrad Facing Reform Fafo-report 201 Web edition Coping with it: St. Petersburg and Kaliningrad Facing Reform 201
Tonje Houg : Takk, bare bra ...? Fafo-rapport 200 Nettutgave Takk, bare bra ...? 200
Eivor Bremer Nebben : Hva skjer med lønnspolitikken? Fafo-rapport 199 Nettutgave Hva skjer med lønnspolitikken? 199
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv Fafo-rapport 198 Download 198.pdf Midlertidige ansettelser i norsk arbeidsliv 198
Kjersti Kleven og Arild H. Steen : Kjedemakt mot industrimakt Fafo-rapport 197 Nettutgave Kjedemakt mot industrimakt 197
Hanne Bogen, Espen Dahl og Thore K. Karlsen : Privatisering av helsetjenester Fafo-rapport 196 Nettutgave Privatisering av helsetjenester 196
Torunn Olsen (ed.) : Industrial Relations Systems in the Public Sector in Europe Fafo-report 195 Web edition Industrial Relations Systems in the Public Sector in Europe 195
Line Eldring og Jens B. Grøgaard : Evaluering av Næringslivets fadderordning og praksisplasstiltaket Fafo-rapport 194 Nettutgave Evaluering av Næringslivets fadderordning og praksisplasstiltaket 194
Eivind Falkum, Eli Feiring og Heidi Gautun : Hva med dobbeltklientene? Fafo-rapport 193 Nettutgave Hva med dobbeltklientene? 193
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe : Som du sår skal du høste Fafo-rapport 192 Nettutgave Som du sår skal du høste 192
Torunn Kvinge, Lars Lindholt og Linda Støle : Nyskaping i norsk næringsliv Fafo-rapport 191 Nettutgave Nyskaping i norsk næringsliv 191
Jens B. Grøgaard (ed.) : Estonia in the Grip of Change Fafo-report 190 Web edition Estonia in the Grip of Change 190
Heidi Gautun : Voldens ansikt Fafo-rapport 189 Nettutgave Voldens ansikt 189
Aadne Aasland (ed.) : Latvia: The Impact of the Transformation Fafo-report 188 Web edition Latvia: The Impact of the Transformation 188
Bjørne Grimsrud og Arne Melchior (red.) : Barnearbeid i internasjonal handel og norsk import Fafo-rapport 187 Nettutgave Barnearbeid i internasjonal handel og norsk import 187
Knud Knudsen : Lithuania in a Period of Transition Fafo-report 186 Web edition Lithuania in a Period of Transition 186
Espen Dahl og Pernille Vogt : Ensom og ulykkelig? Fafo-rapport 185 Nettutgave Ensom og ulykkelig? 185
Dag Olberg : Defining the Role of the Middle Manager Fafo-paper 1996:01     859
Kristine Nergaard : Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995 Fafo-notat 1996:15 Download 876.pdf   876
Dag Olberg : Arbeidslederne og arbeidslivsforskningen – en litteraturstudie Fafo-notat 1996:14     872
Åsmund Arup Seip : Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO Fafo-notat 1996:13 Download 870.pdf   870
Torgeir Aarvaag Stokke : NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler Fafo-notat 1996:11     869
Axel West Pedersen : Sykefravær: Hva koster det og hvor mange er de? Fafo-notat 1996:10     868
Torunn Kvinge : Norske foretaks investeringer i utlandet Fafo-notat 1996:09     867
Torgeir Aarvaag Stokke : Estimering av tariffavtaledekningen i Norge – strategier og foreløpige makrotall Fafo-notat 1996:08     866
Else Ragni Yttredal : Bruk av midler i særforbundene Fafo-notat 1996:07     865
Tone Fløtten : Overganger mellom arbeid og pensjon i staten Fafo-notat 1996:06     864
Eli Feiring : Lek og lær! Fafo-notat 1996:05     863
Axel West Pedersen : Sykefraværet og arbeidslinja Fafo-notat 1996:04     862
Espen Dahl : Nytter det å følge opp sykemeldte? Fafo-notat 1996:03     861
Dag Olberg : Arbeidsledere og tekniske funksjonærer – trender i NHOs funksjonærstatistikk Fafo-notat 1996:02     860
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo : Norges engasjement i fredsprosessen i Midt-Østen: En oversikt Andre utgivelser 1996     00007
Åke Uhlin : Kunskapens många språk Andre Fafo-utgivelser     916
Espen Dahl : Sammendrag av Ensom og ulykkelig Andre Fafo-utgivelser     914
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Skaff meg en jobb! Fafo-rapport 184 Nettutgave Skaff meg en jobb! 184
Dag Olberg (red.) : Endringer i arbeidslivets organisering Fafo-rapport 183 Nettutgave Endringer i arbeidslivets organisering 183
Liv Tørres : South African Workers Speak Fafo-report 182 Web edition South African Workers Speak 182
Kristen Knudsen og Arild H. Steen : Sjø og land - hand i hand Fafo-rapport 181 Nettutgave Sjø og land - hand i hand 181
Line Eldring og Eivind Falkum : Framtidens ingeniørarbeid Fafo-rapport 180 Nettutgave Framtidens ingeniørarbeid 180
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Regnskapsstatistikk 1983–1992 Små industriforetak Fafo-rapport 179 Nettutgave Regnskapsstatistikk 1983–1992 Små industriforetak 179
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Smått, men ikke bare godt Fafo-rapport 178 Download 178.pdf Smått, men ikke bare godt 178
Jon Pedersen : The Demography of Palestinians: Fafo-paper 1995:08     852
Eifred Markussen : Fra første til andre Fafo-notat 1995:14     858
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden 1956-1994 Fafo-notat 1995:13 Download 857.pdf   857
Eli Feiring : Evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekter Fafo-notat 1995:12     856
Jon Erik Dølvik : Striden ved SAS-hotellet Fafo-notat 1995:11     855
Dag Olberg : Nye former for bedrifts- og arbeidsorganisering: utfordringer og svar innen internasjonal fagbevegelse Fafo-notat 1995:10     854
Dag Olberg : Organisering av mellomledere Fafo-notat 1995:09     853
Tove Midtsundstad : Underveis – men mot hva? Fafo-notat 1995:07     851
Espen Dahl : Forsøk med integrering av yrkeshemmede: En evaluering Fafo-notat 1995:06     850
Anne Britt Djuve : Grenseløst arbeid Fafo-notat 1995:05     849
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Livselskapenes rammevilkår for kapitalforvaltning Fafo-notat 1995:04     848
Jardar E. Flaa : Spørreundersøkelse – Små og mellomstore industriforetak Fafo-notat 1995:03     847
Tove Midtsundstad : Miljøarbeid eller saksbehandling? Fafo-notat 1995:02     846
Kåre Hagen : Adresse eller karakterer? Fafo-notat 1995:01 Nettutgave   845
Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen and Ole Fredrik Ugland : Perspectives on participation. Competence, Willingness and Possibilities: Reserve officers in the Norwegian Mobilization Force Other Fafo-publications     911
Signe Gilen et al. : Finding Ways Fafo-report 177 Web edition Finding Ways 177
Lena C. Endresen and Geir Øvensen : The Potential of UNRWA-Data for Research on Palestinian Refugees Fafo-report 176 Download Web edition The Potential of UNRWA-Data for Research on Palestinian Refugees 176
Per Egil Hødnebø og Jørgen Lund : Næringslivets favorittkommuner Fafo-rapport 175 Nettutgave Næringslivets favorittkommuner 175
Espen Dahl m.fl. : Velferdssignaler Fafo-rapport 174 Nettutgave Velferdssignaler 174
Per Egil Hødnebø og Dag Stokland : Hvor attraktivt? Fafo-rapport 167 Nettutgave Hvor attraktivt? 167
Per Heum og Dag Stokland (red.) : Internasjonalisering og nasjonal næringspolitikk Fafo-rapport 173 Nettutgave Internasjonalisering og nasjonal næringspolitikk 173
Tove Midtsundstad : Yrke, utdanning og fagorganisering Fafo-rapport 172 Nettutgave Yrke, utdanning og fagorganisering 172
Leif E. Moland : De små grå Fafo-rapport 171 Nettutgave De små grå 171
Espen Dahl : Sosial ulikhet i helse: Artefakter eller seleksjon Fafo-rapport 170 Nettutgave Sosial ulikhet i helse: Artefakter eller seleksjon 170
Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen og Ole Fredrik Ugland : Kyndighet - Villighet - Mulighet Fafo-rapport 169 Nettutgave Kyndighet - Villighet - Mulighet 169
Jon Erik Dølvik (red.) : Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union Fafo-rapport 168 Nettutgave Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union 168
Geir Øvensen : Responding to change Fafo-report 166 Web edition Responding to change 166
Torunn Olsen : Den sosiale dialogen og staten som arbeidsgiver Fafo-rapport 164 Download 164.pdf Den sosiale dialogen og staten som arbeidsgiver 164
Kristine Nergaard : Evaluering av bonusordninger i Statoil Norge AS Fafo-rapport 165 Nettutgave Evaluering av bonusordninger i Statoil Norge AS 165
Siri Gloppen : Korttidsansettelser i elektrobransjen Fafo-rapport 163 Download 163.pdf Nettutgave Korttidsansettelser i elektrobransjen 163
Torunn Kvinge : Utenlandske oppkjøp og etableringer i norsk industri Fafo-rapport 162 Download 162.pdf Nettutgave Utenlandske oppkjøp og etableringer i norsk industri 162
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt : Oslo: den delte byen? Fafo-rapport 161 Nettutgave Oslo: den delte byen? 161
Line Eldring : Arbeidsmiljø i vegsektoren Fafo-rapport 160 Download 160.pdf Arbeidsmiljø i vegsektoren 160
Hanne Bogen : På rett vei? Evaluering av oppfølgningstjenesten i sju fylker høsten 1994 Fafo-notat 1994:13     844
Eifred Markussen : Reell rett? Fafo-notat 1994:12     843
Jon M. Hippe og Kristine Nergaard : Tilleggsordninger i arbeidslivet Fafo-notat 1994:11     842
Tone Fløtten : Attføring i norske bedrifter Fafo-notat 1994:10     841
Thore K. Karlsen og Hanne Bogen : Fagopplæring i fylker og kommuner Fafo-notat 1994:09     840
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen : Arbeidslivspolitikk og fagorganisering i EØS og EU Fafo-notat 1994:08     839
Eivind Falkum : Evaluering av Beredskapsprogrammet Fafo-notat 1994:07     838
Bjørn Olsen : Evaluering av forsøk med daghøyskole i Sarpsborg Fafo-notat 1994:06     837
Jørgen Lund : Voksenopplæringen som alle ville ha Fafo-notat 1994:05     836
Line Eldring : Næringslivets fadderordning: Evaluering av iverksettelsen Fafo-notat 1994:04     835
Espen Dahl : Hva vet norske journalister om pressesenteret i regjeringskvartalet? Fafo-notat 1994:03     834
Espen Dahl og Tove Midtsundstad : AFP-pensjonistenes alternative muligheter: Er det forskjeller mellom sektorene? Fafo-notat 1994:02     833
Espen Dahl og Tove Midtsundstad : Kommer avtalefestet pensjon i stedet for uførepensjon og ledighetstrygd? Fafo-notat 1994:01     832
Kristine Nergaard og Arne Pape : Debattopplegg om nye lønnssystemer for grafisk industri og kartonasjeindustrien Andre utgivelser     00008
Kristine Nergaard : Arbeidsmiljø blant pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole Andre Fafo-utgivelser     912
Kåre Hagen and Jon M. Hippe : The Norwegian welfare state: from post-war consensus to future conflicts? Other Fafo-publications     908
Thore K. Karlsen og Anne-Cathrine Hjertaas : Norsk barnepolitikk og EF Fafo-rapport 159 Download 159.pdf Norsk barnepolitikk og EF 159
Hanne Bogen, Erik Hansen og Liv Jorunn Stokke : Frisørbransjen - en tilstandsrapport Fafo-rapport 158 Download 158.pdf Frisørbransjen - en tilstandsrapport 158
Kristine Nergaard : Samarbeid og selvstendighet Fafo-rapport 157 Download 157.pdf Samarbeid og selvstendighet 157
Ivar Lødemel og Jardar E. Flaa : Sosial puls Fafo-rapport 156 Download 156.pdf Sosial puls 156
Erik Hansen : Living Conditions on the Kola Peninsula Fafo-report 155 Download 155.pdf Living Conditions on the Kola Peninsula 155
Mary Visher og Tove Midtsundstad : Utgang fra arbeidslivet Fafo-rapport 154 Download 154.pdf Utgang fra arbeidslivet 154
Liv Jorunn Stokke : Uførepensjonistar i offentleg sektor Fafo-rapport 153 Download 153.pdf Uførepensjonistar i offentleg sektor 153
Leif E. Moland : Tidsfordriv og kompetanse Fafo-rapport 152 Download 152.pdf Tidsfordriv og kompetanse 152
Marianne Heiberg and Geir Øvensen et al. : Palestinian Society in Gaza, West Bank and Arab Jerusalem Fafo-report 151 Web edition Palestinian Society in Gaza, West Bank and Arab Jerusalem 151
Espen Dahl : Bedre føre var ... Fafo-rapport 150 Download 150.pdf Bedre føre var ... 150
Tom Christian Pape : Arbeidsmiljø i Norge Fafo-rapport 149 Download 149.pdf Arbeidsmiljø i Norge 149
Arne Pape : Kampen om kompetansen Fafo-rapport 148 Download 148.pdf Kampen om kompetansen 148
Svein Ole Borgen, Tori Grytli og Dag Stokland : Velferd og produksjon Fafo-rapport 147 Download 147.pdf Velferd og produksjon 147
Jens B. Grøgaard : Skomaker bli ved din lest? Fafo-rapport 146 Download 146.pdf Skomaker bli ved din lest? 146
Elisabeth Melander Stene : Funksjonshemmede i norsk EF-tilpasning Fafo-rapport 145 Download 145.pdf Funksjonshemmede i norsk EF-tilpasning 145
Jon Erik Dølvik : Nordic trade unions and the social dimension of European integration Fafo-paper 828     828
Liv Jorunn Stokke : Endringar i offentlege velferdsordningar 1990-93. Positivt eller negativt for yrkeskvinnar? Fafo-notat 827     827
Tori Grytli, Arild H. Steen og Dag Stokland : Offentlige støtteordninger og offshore fabrikasjonsindustri Storbritannia og Nederland Fafo-notat 826     826
Torunn Kvinge : ELKEM – The Broken Hill Proprietary Company Limited Fafo-notat 825     825
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen : Merking av næringsmidler i EF og EØS Fafo-notat 824     824
Tove Midtsundstad : EØS-avtalen og fri bevegelse av varer – norske tilsynsmyndigheters markedsovervåkning og kontroll Fafo-notat 823     823
Anne Britt Djuve : Arbeidstidsordninger i nærings- og nytelsesmiddelindiustrien i Europa Fafo-notat 822     822
Thore K. Karlsen : AKAN – mellom idealisme og organisasjon Fafo-notat 821     821
Mary Visher : Bedriftsintern attføring Fafo-notat 820   Bedriftsintern attføring 820
Liv Eli Halsa : Analyse av kassettavgifter og bruk av kassetter Fafo-notat 1993:11   Analyse av kassettavgifter og bruk av kassetter 831
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen : Barnevernpedagogutdanningen – nye krav og utfordringer Fafo-notat 1993:10 Download 830.pdf Barnevernpedagogutdanningen – nye krav og utfordringer 830
Anne Britt Djuve : Kjøttsamvirket som markedsregulator Fafo-notat 1993:09   Kjøttsamvirket som markedsregulator 829
Marianne Depraetere og Arild H. Steen : First Expert Symposium of Termination of employment and the costs of dismissal 10.-11. Juni 1993 Andre Fafo-utgivelser     910
Jon Erik Dølvik : Towards Europeanisation or Renationalisation of Trade Union Strategies 1993     828
LIv Tørres : Summary: European standards Other Fafo-publications     902
Thore K. Karlsen : Barn og arbeidsløshet Fafo-rapport 144 Download 144.pdf Barn og arbeidsløshet 144
Anne Britt Djuve og Arild H. Steen : Norsk fisk - dansk produkt Fafo-rapport 143 Download 143.pdf Norsk fisk - dansk produkt 143
Leif Moland og Ole Roger Sandstad : Kunnskap som virkemiddel Fafo-rapport 142 Download 142.pdf Kunnskap som virkemiddel 142
Elisabeth Melander Stene : Bank i bordet Fafo-rapport 141 Download 141.pdf Bank i bordet 141
Arne Pape : Deltakelse og oppslutning Fafo-rapport 140 Nettutgave Deltakelse og oppslutning 140
Tone Fløtten : Funksjonshemmede i Europa Fafo-rapport 139 Nettutgave Funksjonshemmede i Europa 139
Torunn Kvinge, Ove Langeland og Dag Stokland : Kampen om kapitalen Fafo-rapport 138 Download 138.pdf Nettutgave Kampen om kapitalen 138
Torunn Olsen : Staten som arbeidsgiver Fafo-rapport 137 Download 137.pdf Staten som arbeidsgiver 137
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Når jobben betaler Fafo-rapport 136 Nettutgave Når jobben betaler 136
Espen Paus og Arild H. Steen : I samme båt? Fafo-rapport 135 Download 135.pdf I samme båt? 135
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug : Kvinners Europa? Fafo-rapport 134 Nettutgave Kvinners Europa? 134
Anne K. Waldrop : Før vi vet ordet av det Fafo-rapport 133 Download 133.pdf Før vi vet ordet av det 133
Jens B. Grøgaard og Ole Fredrik Ugland : Én for alle Fafo-rapport 132 Nettutgave Én for alle 132
Liv Tørres : Er det europeisk standard over norske myndigheter? Fafo-rapport 131 Nettutgave Er det europeisk standard over norske myndigheter? 131
Tove Midtsundstad : Norsk produktkontroll i EØS – noen aktuelle problemområder Fafo-notat 819   Norsk produktkontroll i EØS – noen aktuelle problemområder 819
Jon M. Hippe : Når demningen brister Fafo-notat 818   Når demningen brister 818
Jon Erik Dølvik : Lov eller avtale Fafo-notat 816   Lov eller avtale 816
Torgeir Aarvaag Stokke : Holdninger til offentlig sektor. Oppdatering og drøfting Fafo-notat 817 Download 817.pdf Holdninger til offentlig sektor. Oppdatering og drøfting 817
Ove Langeland : Ansatte som eiere Fafo-notat 815   Ansatte som eiere 815
Arne Pape : Videreopplæring og utdanningsforskjeller Andre Fafo-utgivelser media/com_netsukii/906.pdf   906
: Lietuvos Gyvenimo Salygos Fafo-rapport 1991 Download 129_lit.pdf Lietuvos Gyvenimo Salygos 129-b
Jon Erik Dølvik, Dag Odnes, Elisabeth M. Stene, Dag Stokland : Norsk økonomi og europeisk integrasjon Fafo-rapport 130 Nettutgave Norsk økonomi og europeisk integrasjon 130
Gudmund Hernes and Knud Knudsen : Lithuania Fafo-rapport 129 Web edition Lithuania 129
Jon Erik Dølvik, Jon M. Hippe, Axel W. Pedersen og Dag Stokland : Fagbevegelsen og Europa. Debattopplegg Fafo-rapport 128 Nettutgave Fagbevegelsen og Europa. Debattopplegg 128
Torunn Olsen : Bedriftsstrategier i nærings- og nytelsesmiddelindustrien Fafo-rapport 127 Nettutgave Bedriftsstrategier i nærings- og nytelsesmiddelindustrien 127
Arild H. Steen : Ingen over - ingen ved siden? Fafo-rapport 126 Nettutgave Ingen over - ingen ved siden? 126
Arild H. Steen : Nye vilkår Fafo-rapport 125 Nettutgave Nye vilkår 125
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 4 Fafo-rapport 124 Nettutgave Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 4 124
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 3 Fafo-rapport 123 Nettutgave Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 3 123
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 2 Fafo-rapport 122 Nettutgave Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 2 122
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen (red) : Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 1 Fafo-rapport 121 Nettutgave Fagforeningsstrategier for bedriftsutvikling 1 121
Leif E. Moland : Kompetanse eller tidsfordriv? Fafo-rapport 120 Nettutgave Kompetanse eller tidsfordriv? 120
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red) : Alle vet jo at ... Fafo-rapport 119   Alle vet jo at ... 119
Halvor Fauske : Profesjonene - bremsekloss eller syndebukk? Fafo-rapport 118 Nettutgave Profesjonene - bremsekloss eller syndebukk? 118
Hanne Bogen : Ansattes medbestemmelse - en trussel mot offentlig fornyelse? Fafo-rapport 117 Nettutgave Ansattes medbestemmelse - en trussel mot offentlig fornyelse? 117
Tone Fløtten : Godt sikret? Fafo-rapport 116 Nettutgave Godt sikret? 116
Thore K. Karlsen : Fagopplæring i arbeidslivet Fafo-rapport 115 Nettutgave Fagopplæring i arbeidslivet 115
Espen Paus : Høyt skattet? Fafo-rapport 114 Nettutgave Høyt skattet? 114
Dag Stokland : Fortsatt på gyngende grunn Fafo-rapport 113 Nettutgave Fortsatt på gyngende grunn 113
Torgeir Aarvaag Stokke : Medlemsbevegelser i LO Fafo-rapport 112 Nettutgave Medlemsbevegelser i LO 112
Ivar Lødemel : Sosialpolitikken i EF Fafo-rapport 111 Nettutgave Sosialpolitikken i EF 111
Axel West Pedersen : Fagbevegelsen og folketrygden Fafo-rapport 110 Nettutgave Fagbevegelsen og folketrygden 110
Liv Tørres, Jon Erik Dølvik og Dag Olberg : Ny norsk standard? Fafo-rapport 107 Nettutgave Ny norsk standard? 107
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar Fafo-notat 814   Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar 814
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Førtidspensjon i private bedrifter Fafo-notat 813   Førtidspensjon i private bedrifter 813
Kåre Hansen : Europeiske selskap Fafo-notat 812   Europeiske selskap 812
Terje Rød Larsen (red) : Kompetanse og kontrovers Andre Fafo-utgivelser     900
Thore K. Karlsen : Drug and alcohol abuse prevention and assistance programmes in the workplace Andre Fafo-utgivelser     909
Jon M. Hippe : Eksperimentet som feilet? Andre Fafo-utgivelser     905
Gudmund Hernes og Knud Knudsen : Svart på hvitt Fafo-rapport 109 Nettutgave Svart på hvitt 109
Åsmund Arup Seip : Lektorene Fafo-rapport 108 Nettutgave Lektorene 108
Andreas Gaarder : 1992 og harmonisering av indirekte skatter Fafo-rapport 106 Nettutgave 1992 og harmonisering av indirekte skatter 106
Knut N. Kjær : Fagbevegelsen og offentlig innkjøpspolitikk i Europa Fafo-rapport 105 Nettutgave Fagbevegelsen og offentlig innkjøpspolitikk i Europa 105
Kåre Hagen : Nasjonalstat, velferdspolitikk og europeisk integrasjon Fafo-rapport 104 Nettutgave Nasjonalstat, velferdspolitikk og europeisk integrasjon 104
Ivar Hippe : Det nye markedet i bedrifter Fafo-rapport 103 Nettutgave Det nye markedet i bedrifter 103
Jon Erik Dølvik, Dag Olberg og Dag Stokland : Fagbevegelsen og Europa Fafo-rapport 102 Nettutgave Fagbevegelsen og Europa 102
Jon M. Hippe : Mye vil ha mer Fafo-rapport 101 Nettutgave Mye vil ha mer 101
Espen Paus : Statlige tiltak i bygg- og anleggsbransjen Fafo-rapport 100     100
Jon Erik Dølvik : Idrett, fritid og organisering Fafo-rapport 099 Nettutgave Idrett, fritid og organisering 099
Dag Odnes, Andreas Hompland, Arne Pape og Terje Rød Larsen (red.) : Kampen om framtiden Fafo-rapport 098 Nettutgave Kampen om framtiden 098
Dag Olberg : Fleksibilitet og fagorganisering Fafo-rapport 097   Fleksibilitet og fagorganisering 097
Hanne Bogen og Thore K. Karlsen : Arbeidsmarkedspolitikken i en brytningstid Fafo-rapport 096 Nettutgave   096
Torunn Olsen : Det kom som et sjokk ... Fafo-rapport 095 Nettutgave Det kom som et sjokk ... 095
Nils Arne Bakke og Svein Ole Borgen : Vinn - vinn! 2. utg. Fafo-rapport 079 Nettutgave Vinn - vinn! 2. utg. 079
Arvid Fennefoss : Rekruttering, verdigrunnlag og organisasjonsstruktur Fafo-notat 811   Rekruttering, verdigrunnlag og organisasjonsstruktur 811
Arvid Fennefoss : Kollektive goder, medlemsfordeler og service Fafo-notat 810     810
Anne Rogstad : Oppsigelsesvern i Norge og EF Fafo-notat 809     809
Åsmund Arup Seip : Personalpolitikk for eldre arbeidstakere Fafo-notat 808     808
Andreas Gaarder : En økonomisk og monetær union i Europa Fafo-notat 807     807
Ivar Lødemel : Citizenship in the social division of welfare Fafo-notat 806     806
Torunn Olsen : Vedlegg til "Det kom som et sjokk" Andre Fafo-utgivelser     903
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : The labour movement, social policy and occupational welfare in Norway Fafo-notat 805     805
Arild H. Steen : En næring i nytelse? Fafo-rapport 094 Nettutgave En næring i nytelse? 094
Leif Moland : Samarbeid gjør sterk? Fafo-rapport 093 Nettutgave Samarbeid gjør sterk? 093
Kåre Hagen og Jon M. Hippe (red) : Svar skyldig Fafo-rapport 092 Nettutgave Svar skyldig 092
Dag Stokland : Over stokk og stein Fafo-rapport 091 Nettutgave Over stokk og stein 091
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard : Oss i mellom Fafo-rapport 090 Nettutgave Oss i mellom 090
Thore K. Karlsen : Arbeidstid og fleksibilitet i arbeidslivet Fafo-rapport 089 Nettutgave Arbeidstid og fleksibilitet i arbeidslivet 089
Øivind Danielsen : Den nye breddeidretten Fafo-rapport 088 Nettutgave Den nye breddeidretten 088
Hanne Bogen og Ove Langeland : Privatisering eller fornyelse? Fafo-rapport 087 Download 087.pdf Privatisering eller fornyelse? 087
Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard : Inntekt og levekår blant kunstnere 1986 Fafo-rapport 086 Nettutgave Inntekt og levekår blant kunstnere 1986 086
Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik : Fysisk aktivitet på arbeidsplassen Fafo-rapport 085 Nettutgave Fysisk aktivitet på arbeidsplassen 085
Gudmund Hernes : The logic of the protestant ethic Andre Fafo-utgivelser   The logic of the protestant ethic 009
Leif Moland og Dag Olberg : Man må jo prøve å være litt elastisk Fafo-notat 804   Man må jo prøve å være litt elastisk 804
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : For lang og tro tjeneste? Fafo-rapport 084 Nettutgave For lang og tro tjeneste? 084
Jon M. Hippe : Spillet om velferdsstaten Fafo-rapport 083 Nettutgave Spillet om velferdsstaten 083
Jon M. Hippe : Sosialpolitisk kalender 2. utg. Fafo-rapport 082 Nettutgave Sosialpolitisk kalender 2. utg. 082
Arvid Fennefoss : Lønnstakerorganisering Fafo-rapport 081 Nettutgave Lønnstakerorganisering 081
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes : Kluss i vekslinga Fafo-rapport 080 Nettutgave Kluss i vekslinga 080
Hanne Bogen og Ove Langeland (red) : Offentlig eller privat? Fafo-rapport 078 Nettutgave Offentlig eller privat? 078
Inger Johanne Sand og Tone Haraldsen : Forskningsrådene Fafo-rapport 077   Forskningsrådene 077
Jens B. Grøgaard : Voksenopplæring i forsvaret Fafo-rapport 075 Nettutgave Voksenopplæring i forsvaret 075
Hanne Bogen og Jens B. Grøgaard : Forsvaret mot arbeidsledighet Fafo-rapport 074 Nettutgave Forsvaret mot arbeidsledighet 074
Martin Eide og Gudmund Hernes : Død og pine! Fafo-rapport 073 Nettutgave Død og pine! 073
Ole Jan Hauge og Jon Arve Nervik : Arbeidsmarked og sosiale forhold i Østfold Fafo-rapport 071   Arbeidsmarked og sosiale forhold i Østfold 071
Hanne Bogen : Barnepass - drøm og virkelighet Fafo-rapport 069 Nettutgave Barnepass - drøm og virkelighet 069
Dag Olberg : Bank hjemme? Fafo-rapport 066   Bank hjemme? 066
Ove Langeland : Lønnstakerinnflytelse og kollektiv kapitaldannelse Fafo-notat 803   Lønnstakerinnflytelse og kollektiv kapitaldannelse 803
Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik : Den organiserte idretten på terskelen til 90-åras samfunn Fafo-notat 802   Den organiserte idretten på terskelen til 90-åras samfunn 802
Hilde Lorentzen : Eldre i velferds-Norge Fafo-notat 801   Eldre i velferds-Norge 801
: Mobbing på arbeidsplassen Andre Fafo-utgivelser   Mobbing på arbeidsplassen 904
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : Velferd til salgs Fafo-rapport 065   Velferd til salgs 065
Hanne Bogen : Arbeidsmuligheter for psykisk utviklingshemmede Fafo-rapport 064 Nettutgave Arbeidsmuligheter for psykisk utviklingshemmede 064
David Hansen : Lett på tråden? Fafo-rapport 063   Lett på tråden? 063
Halvor Fauske : Når tid ikke er penger? Fafo-rapport 062   Når tid ikke er penger? 062
Inger-Lise Eilertsen og Carl-Erik Schulz : Økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika. Fafo-rapport 061   Økonomiske sanksjoner mot Sør-Afrika. 061
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen : Nye norske muligheter innen sjømatindustri Fafo-rapport 060 Nettutgave Nye norske muligheter innen sjømatindustri 060
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen : Fast i fisken? Fafo-rapport 059 Nettutgave Fast i fisken? 059
Lars Sørgard m.fl. : Tekstilmaskiner til Nicaragua? Fafo-rapport 058 Nettutgave Tekstilmaskiner til Nicaragua? 058
Dag Odnes : Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån Fafo-rapport 057 Nettutgave Inntektsavhengig tilbakebetaling av utdanningslån 057
Svein Ole Borgen og Jens B. Grøgaard : Rana i arbeid (II) Fafo-rapport 055 Nettutgave Rana i arbeid (II) 055
Petter Holm : Handelshindringer på norske fiskeprodukter i EF Fafo-rapport 054   Handelshindringer på norske fiskeprodukter i EF 054
Thorbjørn Overholdt (red) : Arbeidsledighet og sysselsetting Fafo-rapport 053 Nettutgave Arbeidsledighet og sysselsetting 053
Svein Ole Borgen, Jens B. Grøgaard og Roger Jøsevold : Arbeidsledighet og levekår i Rana-samfunnet Fafo-rapport 052   Arbeidsledighet og levekår i Rana-samfunnet 052
Hanne Bogen : Jobbskaping som tiltak mot ungdomsarbeidsløshet - evaluering av et jobbskapingsprosjekt Fafo-rapport 051   Jobbskaping som tiltak mot ungdomsarbeidsløshet - evaluering av et jobbskapingsprosjekt 051
Nils Arne Bakke og Arvid Fennefoss : Prosjektgrupper: deltakelse, innflytelse og muligheter Fafo-rapport 050   Prosjektgrupper: deltakelse, innflytelse og muligheter 050
Tron Petersen : Specifying the earnings function in sociological studies of earning determination Fafo-report 049   Specifying the earnings function in sociological studies of earning determination 049
Jon M. Hippe (red) : Ny kurs for velferdsstaten? Fafo-rapport 048   Ny kurs for velferdsstaten? 048
Dag Olberg : Kultur og sysselsetting Fafo-rapport 047   Kultur og sysselsetting 047
Jon Erik Dølvik : Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid Fafo-rapport 045   Utdannelse, kvalifikasjoner og arbeid 045
Jorunn Fryjordet : Natta til 1. Mai Fafo-rapport 044 Nettutgave Natta til 1. Mai 044
Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss, Gudmund Hernes : Så samles vi på valen … ? Fafo-rapport 043 Nettutgave Så samles vi på valen … ? 043
Gudmund Hernes og Atle Marøen : Fagbevegelsen og arbeidslivet Fafo-rapport 042 Download 042.pdf Fagbevegelsen og arbeidslivet 042
Halvor Fauske : Det nye ungdomsopprøret Fafo-rapport 041 Download 041.pdf Det nye ungdomsopprøret 041
Arne Krokan : Ungdomsguiden for Oslo Fafo-rapport 040   Ungdomsguiden for Oslo 040
Dag Olberg (red) : Kultur mot arbeidsløshet Fafo-rapport 039   Kultur mot arbeidsløshet 039
Jens B. Grøgaard : Politicas y mecanismos de cooperacion internacional Fafo-rapport 030 Nettutgave Politicas y mecanismos de cooperacion internacional 030
Arvid Fennefoss, Tom Colbjørnsen og Olav Korsnes : Streikende, politi, opinion Fafo-rapport 029   Streikende, politi, opinion 029
Jørn Teigstad : Håndbok for lokal-tv Fafo-rapport 027   Håndbok for lokal-tv 027
Arvid Fennefoss og Halvor Fauske : En leseundersøkelse av tre fagblad Fafo-rapport 024 Nettutgave En leseundersøkelse av tre fagblad 024
Svein Ole Borgen : Rana i arbeid - ny giv og ny sats Fafo-rapport 022 Nettutgave Rana i arbeid - ny giv og ny sats 022
Hanne Bogen og Audun Gleinsvik : Offentlige ytelser og sosialt fellesskap Fafo-rapport 016   Offentlige ytelser og sosialt fellesskap 016
Siv Aksnes og Håkon Gundersen : På gyngende grunn Fafo-rapport 015   På gyngende grunn 015
Håkon Gundersen : TV 2 - Den nye mediesituasjonen i Norge Fafo-rapport 014   TV 2 - Den nye mediesituasjonen i Norge 014
Audun Gleinsvik og Gudmund Hernes : Fordelingsvirkninger av offentlige tiltak Fafo-rapport 011   Fordelingsvirkninger av offentlige tiltak 011
Ole Berrefjord og Per Heum : Oljepolitikken og leveransespørsmålet Fafo-rapport 010   Oljepolitikken og leveransespørsmålet 010
Tom Colbjørnsen og Gudmund Hernes : I ditt ansikts sved Fafo-rapport 009   I ditt ansikts sved 009

Redigeringsmeny