logo fafo 194x64
Allmenngjøring og minstelønn
Allmenngjøring og minstelønn

Kontakt

Aktive prosjekter

Fullførte prosjekter

Andre forskningstema

I Norge er det tradisjon for at lønn forhandles gjennom avtaler, og fastsettes ikke ved lov. Den store tilstrømningen av arbeidstakere fra østeuropeiske EU-land har endret dette bildet. Arbeidsinnvandrere er ofte ikke dekket av vanlige tariffavtaler, noe som har ført til en økende lavlønnskonkurranse i det norske arbeidsmarkedet. Dette er bakgrunnen for at det nå er innført allmenngjorte tariffavtaler i flere bransjer.

Publisering

 • Hyman, R., Dølvik, J. E., Marginson, P. et al., eds. (2018). European Journal of Industrial Relations, 24(3).

 • Svarstad, E. (2017). Lønn og lønnsforskjeller blant siviløkonomer og sivilingeniører i privat sektor. En empirisk analyse av norske lønnsdata for perioden 2004-2012. Masteroppgave i økonomi og administrasjon. Handelshøyskolen ved HiOA.

 • Alsos, K., Seip, Å. A. & Nygaard, P. (2016). I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag.

 • Eldring, L. (2015), Lovbasert minstelønnsregulering: Løsning eller forbannelse? Europarättslig tidsskrift 18(2):325-346.
 • Eldring, L. & K. Alsos (2015), Statutory minimum wage regulation in Europe. A necessary evil? In: Randolph, G. & K. Panknin (eds.), Global Wage Debates. Politics or Economics? New Dehli/Washington DC: JustJobs Network Inc, p.171-184.
 • Eldring, L. & Skjærvø, K. (2015). Allmenngjøring av tariffavtaler. Kapittel 4 i Fellesforbundets landsmøtehefte Lønn, kjøpekraft, fordeling og velferd 2000-2014 (s. 16-21).

 • Eldring, L. & Alsos, K. (2015). The Nordic Countries. In M. van Klaveren, D. Gregory,  & T. Schulten, T. (eds.), Minimum Wages Collective Bargaining and Economic Development in Asia and EuropeA Labour Perspective (p. 273-286). Palgrave MacMillan.

 • Arnholz, J. og L. Eldring (2015), Varying perceptions of social dumping in most similar countries. In: Bernaciek, M. (ed.), Market expansion and social dumping in Europe. Routledge, p. 80-96.
 • Schulten, T., T. Müller & L. Eldring (2015), Prospects and obstacles of a European minimum wage policy. In: Van Gyes, G. & T. Schulten (eds.), Wage bargaining under the new European Economic Governance Alternative strategies for inclusive growth. Brussels: European Trade Union Institute (ETUI), p. 327-359.
 • Schulten, T., L. Eldring & R. Naumann (2015), The role of extension for the strength and stability of collective bargaining in Europe. In: Van Gyes, G. & T. Schulten (eds.), Wage bargaining under the new European Economic Governance Alternative strategies for inclusive growth. Brussels: European Trade Union Institute (ETUI), p. 361-400.
 • Dølvik, J. E., Eldring, L. & Visser, L. (2014). Setting Wage Floors in Open Markets: The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance. Chapter 4 in S. Evju (ed.), Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance. Publications Series No. 196. Department of Private Law, University of Oslo.

 • Alsos, K. og L. Eldring (2014), Lovfestet minstelønn i Norge? Søkelys på arbeidslivet 31(3):249-266.

 • Eldring, L. & T. Schulten (2012), Migrant workers and wage-setting institutions: Experiences from Germany, Norway, Switzerland and the UK. In: Galgoczi, B. Leschke, J., Watt, A. (ed.), EU labour migration in troubled times. Surrey: Ashgate.

 • Alsos, K. og L. Eldring (2010), Migrant domestic workers – beyond regulation regimes? Paper presented at the European congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), 28 June-1 July 2010, University of Copenhagen
 • Alsos, K. & Eldring, L. (2008). Labour mobility and wage dumping: The case of Norway. European Journal of Industrial Relations 14(4), 441-459.

 • Alsos, K. & Eldring, L. (2006). Virker allmenngjøring? Kronikk i Magasinet for fagorganiserte nr. 8.

 • Eldring, L. (2001), The most vulnerable: Minimum wages for domestic workers. In: South African Labour Bulletin no 6 2001. Johannesburg

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B