Ansettelsesformer
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ansettelsesformer

Kontakt

Faste ansettelser er en hovedregel i norsk arbeidsliv. Men det finnes alternative tilknytninger. Ved Fafo er det gjennomført en rekke prosjekter om unntakene. Det dreier seg om midlertidige (tidsavgrensede) ansettelser, innleie av arbeidskraft og arbeidstakere som kun tilkalles etter behov.

Fafo følger utviklingen i tilknytningsformene til arbeidslivet og hvordan disse endrer seg over tid. Hva er omfanget av midlertidige ansettelser? Hva kjennetegner veksten i bemanningsbransjen, og hvordan henger denne sammen med de store endringene i norsk arbeidsliv de senere årene? Hvorfor benytter arbeidsgiver andre tilknytningsformer enn fast ansettelse, og hva er konsekvenser for arbeidstakerne? Vi er også opptatt av hvordan lovgivning og tariffavtaler påvirker bruken av ulike typer tilknytningsformer.

Øistad, B. S., Svalund, J., Dølvik , J. E. & Jesnes, K. (2019). Liberalisering av reglene for midlertidige ansettelser: Hvorfor har virkningene uteblitt? Søkelys på arbeidslivet, 03 / 2019 (Volum 36)

Beate Sletvold Øistad, Jørgen Svalund, Jon Erik Dølvik og Kristin Jesnes

Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Jensen, R. S. (2019). Introduction. Chapter 1 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Kavli, H. C., Nicolaisen, H. & Trygstad, S. (2019). Dualist employer responses to national regulations – the case of the Norwegian health care industry, Chapter 4 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Sissel Trygstad

Kavli, H. C. & Nilsen, R. A. (2019). Stepping in or stepping out? Immigrant women at work in Norway. Chapter 12 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli & Roy Nilsen

Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2019). The dualization of part-time work. Conclusions and further perspectives. Chapter 13 in Dualization of part-time work – The Development of Labour Market Insiders and Outsiders. Policy Press.

Hanne C. Kavli & Heidi Nicolaisen

Svalund, J., Peixoto, A., Dølvik, J. & Jesnes, K. (2018). Hiring of Flexible and Fixed-term Workers in Five Norwegian and Swedish Industries. Nordic Journal of Working Life Studies, 8(3).

Jørgen Svalund, Anna Peixoto, Jon Erik Dølvik & Kristin Jesnes

Hyman, R., Dølvik, J. E., Marginson, P. et al., eds. (2018). European Journal of Industrial Relations, 24(3).

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Alsos, K., & Evans, C. (2018). Temporary work agencies: Triangular disorganization or multilevel regulation? European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0959680118790819

Kristin Alsos & Claire Evans

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Søkelys på arbeidslivet, 01-02(34).

Jørgen Svalund & Roy A. Nielsen

Svalund, S. & Berglund, T. (2017). Fixed-term employment in Norway and Sweden: A pathway to labour market marginalization? European Journal of Industrial Relations, 1 –17.

Jørgen Svalund & Tomas Berglund

Friberg, Jon Horgen (2016), The rise and implications of temporary staffing as a "migration industry" in Norway. Nordic Journal of Migration Research 6(2) 2016

Jon Horgen Friberg
Vulkan, P., A. Saloniemi, et al. (2015). "Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden." Nordic Journal of working life studies 5(2): 33-53.
Vulkan, Patrik Saloniemi, Antti Svalund, Jørgen Väisänen, Anna

Svalund, J. (2013). "Holdninger til arbeidslivsregulering: Hva betyr jobbtrygghet og arbeidsmarkedsposisjon? [Attitudes towards labour market regulation: The significance of job security and labour market position]." Søkelys på arbeidslivet 30(4): 295-312.

Jørgen Svalund

Svalund, J. (2013). Labour market institutions, mobility and dualization in the Nordic countries. Nordic Journal of working life studies, 3(1), 123-144.

Svalund, J.

Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Svalund, J. & Kervinen, H. (2013). Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases. Transfer: European Review of Labour and Research, 19(4), 489-505.

Svalund, J. and H. Kervinen

Svalund, J. (2013). Adjusting labour through crisis: A three industry comparison. Economic and Industrial Democracy: first published online October 9, 2013

Svalund, J.

Ødegård, A. M., Berge, Ø. & Alsos, K. (2012). A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector – a growing informal market beyond regulation? Transfer, 18(4).

Anne Mette Ødegård, Øyvind Berge og Kristin Alsos

2018

The Nordic future of work

Dølvik, J. E. & Steen, J. R. (2018). The Nordic future of work. Drivers, institutions, and politics. TemaNord 2018:555. Nordic Council of Ministers

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

2017

Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden

Berglund, T., Nielsen, R., Reichenberg, O. & Svalund, J. (2017). Temporary contracts, employment trajectories and dualisation: a comparison of Norway and Sweden. Paper, Industrial Relations Conference Europe (IREC) 2017, Warsawa.

Tomas Berglund, Roy Nielsen, Olof Reichenberg, Jørgen Svalund

2016

Fixed-term employment in Norway: Long-term consequences for annual wages

Nielsen, R. A. & Svalund, J. (2016). Fixed-term employment in Norway: Long-term consequences for annual wages. Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

Roy A. Nielsen og Jørgen Svalund

2016

Fixed-term employment in Norway and Sweden: pathway to labour market marginalisation?

Svalund, J. & Berglund, T. (2016). Fixed-term employment in Norway and Sweden: pathway to labour market marginalisation? Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

Jørgen Svalund og Tomas Berglund

2016

Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden

Svalund, J., Peixoto, A. & Jesnes, K. (2016). Employers’ use of fixed-term contracts across industries in Norway and Sweden. Does regulation matter? Paper, Nordic working life conference 2016, Tampere.

Jørgen Svalund, Anna Peixoto og Kristin Jesnes

2017

Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Tja, det kommer an på

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Tja, det kommer an på. Foredrag på Fafo-båten, Arendalsuka 17. august, i en debatt med ungdomspolitikere.

Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen

2016

Tar utdanning – kommer i jobb

Kavli, H. C. (2016). Tar utdanning – kommer i jobb. Kommunal rapport, 3. november.  (The litmus-test on integration – about immigrant descendants)

Hanne C. Kavli

2011

Posted workers in Norway: Win-win or lose-lose?

Eldring, L. (2011), Posted workers in Norway: Win-win or lose-lose? CLR-News 1/2011, p. 10-15, European Institute for Construction Labour Research.

Line Eldring

2003

Makt og demokrati i arbeidslivet

Engelstad, F., Storvik, A. E., Svalund, J. & Hagen, I. M. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk (Makt- og demokratiutredningen).

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik