Arbeidstid
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Arbeidstid

Arbeidstid er noe som angår alle arbeidstakere, og som samtidig er et omstridt tema. Striden de seinere årene har først og fremst dreid seg om hvem som skal bestemme hvor mye vi kan jobbe, og på hvilke tidspunkt. Hva skal reguleres i arbeidsmiljøloven? Og hva bør reguleres i tariffavtaler? Hvordan skal forholdet mellom reguleringer på sentralt og lokalt nivå være? Behovet for større fleksibilitet og utvidede åpningstider er to drivkrefter for endringene og den pågående diskusjonen om arbeidstid.

Heltid og deltid er et annet sentralt forskningsområde for Fafo. Det omfatter både ønsket og uønsket deltidsarbeid. Hvilke konsekvenser har deltidsarbeid for den enkelte arbeidstaker og forholdene på arbeidsplassen, og hva kan gjøres for å redusere uønsket deltid?

Nätti, J. & Nergaard, K. (2019). Dualization or normalisation of part-time work in the Nordic countries: work insecurity and mobility over time. Chapter 9 in Dualization of part-time work – a story of labour market insiders and outsiders. Policy Press.

Nätti, J. and K. Nergaard.

Ellingsæter, A. L. & Jensen, R. S. (2019). Politicising Women’s Part-Time Work in Norway: A Longitudinal Study of Ideas. Work, Employment and Society.

Anne Lise Ellingsæter & Ragnhild Steen Jensen

Midtsundstad, T. (2018).Seniorers mulighet for gradvis nedtrapping fra arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet, 35(4):313-329.

Tove Midtsundstad

Hyman, R., Dølvik, J. E., Marginson, P. et al., eds. (2018). European Journal of Industrial Relations, 24(3).

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Jesnes, K. (2016). Modification des règles du contrat de travail temporaire : une rupture avec la tradition de compromis entre gouvernement et syndicats? (Changing regulations for temporary employment: a disruption of the traditions of compromise between government and trade unions?) Chronique Internationale de l’Ires, nr. 154.

Kristin Jesnes

Nicolaisen, H. & Kavli, H. C. (2016). Integrert eller marginalisert? Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv. Tidsskrift for samfunnsforskning 2016/4.

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Nergaard, K. (2016). Utbredelsen av deltid og ulike arbeidstidsordninger. I K. Ingstad (red.), Turnus som fremmer heltidskultur. Gyldendal Norsk Forlag.

Kristine Nergaard

Nicolaisen, H. (2011) Increasingly Equalized? A Study of Part-Time Work in 'Old' and 'New' Part-Time Work Regimes. Nordic Journal of Working Life Studies. 2011

Heidi Nicolaisen

Nicolaisen, H. (2011). Changes in the regulation of overtime in different collective bargaining regimes: A comparison of Irish, Norwegian and Swedish banking. European Journal of Industrial Relations. 2011

Heidi Nicolaisen

Olberg, D. & Pettersen, K-S. (2008). Den ekstreme tilgjengeligheten – arbeidstid i MST. Nordisk sosialt arbeid, 2(28), 100-111.

Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen

Olberg, D. & Nicolaisen, D. (2005). Forsøk med 3+3-turnus i pleie- og omsorgssektoren. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2(22), 157-164.

Dag Olberg og Heidi Nicolaisen

Jensen, R. S. (2000). Utvikling i kvinners deltidsarbeid i Norden. Søkelys på arbeidsmarkedet, 17(2).

Ragnhild Steen Jensen

Annen publisering

2016

Innvandrerkvinner og deltidsstillinger- Dagsnytt Atten

Kavli, Hanne C. (2016). Nrk Dagsnytt Atten. Om Innvandrerkvinner og deltidsstillinger. 18 mars.

Hanne C. Kavli

2016

Innvandrerkvinner faller ut av arbeidsmarkedet-intervju Kilden

Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2016). Innvandrede kvinner faller ut av arbeidsmarkedet igjen. Intervju i Kilden. Prosjekt og foreløpige funn. 17 mars.

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2016

En fot innenfor

Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2016). En for innenfor? Innvandrede kvinner og deltidsarbeid. Foredrag for LO’s likestillingspolitiske utvalg, LO. 19 april

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2015

Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner
Nicolaisen, Heidi og Hanne C. Kavli (2015). Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner. Foredrag på FARVE-konferansen 2015, Scandic Fornebu. 29 oktober
Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2015

Kan ikke, vil ikke, får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv.
Hanne C. Kavli (2015). Kan ikke, vil ikke, får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv. Foredrag på konferansen «Slik lykkes vi med sysselsetting av innvandrere» i regi av JobbAktiv, Gardermoen. 11 november
Hanne C. Kavli

2015

Integrering av innvandrere – hvordan går det egentlig
Hanne C. Kavli (2015). Integrering av innvandrere – hvordan går det egentlig? Foredrag på Gjøvik på arrangement i regi av Pensjonistuniversitetet. 12 november
Hanne C. Kavli

2016

Immigrant women fall out labour market again-interview Kilden

Nicolaisen, Heidi and Hanne C. Kavli (2016). Immigrant women fall out labour market again. Interview in Kilden. Translated. 17 mars.

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

2015

Marginalized or normalized?

Kavli, H. C. & Nicolaisen, H. (2015). Marginalized or normalized? Working time patterns among immigrant women in Norway. Paper presented at the 12th Conference of the European Sociological Association 2015, 25 – 28 August 2015 in Prague, Czech Republic.

Hanne C. Kavli and Heidi Nicolaisen

2013

Private sector establishments offering older employees the possibility of opting for phased retirement – who are they?

Å. Hermansen & T. Midtsundstad (2013), Private sector establishments offering older employees the possibility of opting for phased retirement – who are they? Paper presentert på nordisk forskerkonferanse (eldre i arbeidslivet) i Oslo, 30. oktober 2013.

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

2013

Deltid i Norden – hvorfor mindre utbredt i Finland?

Nicolaisen, H. (2013). Deltid i Norden – hvorfor mindre utbredt i Finland? I L. Moland, Heltid-deltid – en kunnskapsstatus. Fafo-rapport 2013:27.

Heidi Nicolaisen

2006

Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST
Olberg, D. & Pettersen, K-S. (2006). Arbeidstid i barneverninstitusjonene og behandlingstiltaket MST. NOVA Rapport 8/06.
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen

2011

Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv

Nicolaisen, H. (2011) Arbeidstidsregulering i et komparativt perspektiv. Avhandling, Doktoravhandling. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo. 2011

Heidi Nicolaisen

2003

Makt og demokrati i arbeidslivet

Engelstad, F., Storvik, A. E., Svalund, J. & Hagen, I. M. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk (Makt- og demokratiutredningen).

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik