Fagorganisering, arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Organisering i arbeidslivet

Kontakt

Arbeidslivets organiserte parter, arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner, spiller en viktig rolle i norsk arbeidsliv. Partene forhandler om lønn og andre arbeidsvilkår gjennom tariffavtaler, og disse avtalene regulerer også partenes rettigheter og plikter.

 

Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2018). Trade union representatives from ethnic minorities. Representation revisited. Transfer: European Review of Labour and Research. SAGE Publishing.

Inger Marie Hagen & Ragnhild Steen Jensen

Hyman, R., Dølvik, J. E., Marginson, P. et al., eds. (2018). European Journal of Industrial Relations, 24(3).

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Arnholtz, J., Meardi, G. & Oldervoll, J. (2018). Collective wage bargaining under strain in northern European construction: Resisting institutional drift? European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0959680118790816

Jens Arnholtz, Guglielmo Meardi, Johannes Oldervoll

Müller, T., Dølvik, J. E., Ibsen, C. & Schulten, T. (2018). The manufacturing sector: Still an anchor for pattern bargaining within and across countries? European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0959680118790817

Torsten Müller, Jon Erik Dølvik, Christian Ibsen, Thorsten Schulten

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S. (2018). Collective wage regulation in northern Europe under strain: Multiple drivers of change and differing responses. European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0143831X18790815

Dølvik, J. E., Marginson, P., Alsos, K., Arnholtz, J., Meardi, G., Müller, T. & Trygstad, S.

Dølvik, J. E. & Marginson, P. (2018). Cross-sectoral coordination and regulation of wage determination in northern Europe. Divergent responses to multiple external pressures. European Journal of Industrial Relations. https://doi.org/10.1177/0959680118790820

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Hansen, Nana Wesley and Seip, Åsmund Arup (2017) Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to control wage and employment conditions, European Journal of Industral Relations, Sage Publications.

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Nergaard, K., Barth, E. & Dale-Olsen, H. (2015). Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden – hvordan påvirkes denne av endringene i arbeidslivet? Søkelys på arbeidslivet nr 1 2015.

Kristine Nergaard, E. Barth & H. Dale-Olsen

Nergaard, K., Barth, E. & Dale-Olsen, H. (2015). Lavere organisasjonsgrad, et spørsmål om nykommere? Søkelys på arbeidslivet, 01-02 / 2015 (Volum 32).

Kristine Nergaard, Erling Barth og Harald Dale-Olsen

Nergaard, K. & Hansteen, C. (2015). Tvister om valg av tariffavtale og om organisasjonsgrenser. Arbeidsrett, 12(1), 100–121.

Kristine Nergaard og C. Hansteen

Svalund, J. & Kervinen, H. (2013). Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases. Transfer: European Review of Labour and Research, 19(4), 489-505.

Svalund, J. and H. Kervinen

Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Svalund, J. (2013). Adjusting labour through crisis: A three industry comparison. Economic and Industrial Democracy: first published online October 9, 2013

Svalund, J.

Alsos, K. (2010), «Tvungen lønnsnemnd – finnes det alternativer?» Arbeidsrett og arbeidsliv, Bind 5 s. 123-154.

Bråten, M. & Dølvik, J. E. (2003). Norge: Nasjonal krise og internasjonal vekst - utfordringer for fagorganisasjonene. I P. Blomqvist & S. Murhem (red.), Fackliga strategier för at möta globalisering och regionalisering innom metallindustrin. Stockholm: SALTSA.

Mona Bråten og Jon Erik Dølvik

Hagen, I. M. (1995). Fagforeningsstrategier ved oppsigelser i offentlig sektor. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/95. Oslo: ISF.

Inger Marie Hagen

Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R. (2008). The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries. In R. Blanpain & L. Dickens (eds.), Challenges of European Employment Relations: Employment Regulation; Trade Union Organization; Equality, Flexicurity, Training and New Approaches to Pay. (Bulletin of Comparative Labour Relations). Kluwer Law International.

J. Arrowsmith, Heidi Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell

2017

Organisering av uorganiserte

Steen, A. H., Nergaard, K. & Drange, I. (2017). Organisering av uorganiserte. AFI FoU-resultat 2017:06.

Arild H. Steen, Kristine Nergaard & Ida Drange

2016

Debatthefte for NNN

Ødegård, Anne Mette (2016), Debatthefte for NNN.

Anne Mette Ødegård

2015

Allmenngjøring av tariffavtaler

Eldring, L. & Skjærvø, K. (2015). Allmenngjøring av tariffavtaler. Kapittel 4 i Fellesforbundets landsmøtehefte Lønn, kjøpekraft, fordeling og velferd 2000-2014 (s. 16-21).

2014

Trade Unions in Norway
Nergaard, K. (2014). Trade Unions in Norway. Coordinated Wage Bargaining and Workplace Level Codetermination. Friedrich Ebert Stiftung.
Kristine Nergaard

2016

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

Alsos, K., Seip, Å. A. & Nygaard, P. (2016). I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag.

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

2003

Makt og demokrati i arbeidslivet

Engelstad, F., Storvik, A. E., Svalund, J. & Hagen, I. M. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk (Makt- og demokratiutredningen).

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

2015

Fagorganisering i norsk arbeidsliv

Nergaard, K. (2015). Fagorganisering i norsk arbeidsliv. Samtiden nr 1 2015.

Kristine Nergaard

2004

Hvor mange har rett til å gå av med AFP?

T. Midtsundstad (2004), "Hvor mange har rett til å gå av med AFP? Trygd & Pensjon, nr. 3 2004. ISSN 0801-2881 (tidl. Skattebetaleren). Oslo: Skattebetalerforeningen.

T. Midtsundstad

1995

Yrke, utdanning og fagorganisering

T. Midtsundstad (1995),"Yrke, utdanning og fagorganisering". Artikkel i Aktuelt for tillitsvalgte, nr. 6-95. 

T. Midtsundstad