logo fafo 194x64
Innovasjon og organisasjonsutvikling

De siste 10 årene har Fafo hatt stadig flere prosjekter hvor vi tar med oss kompetansen fra arbeidslivs- og velferdsforskningen inn i utviklingsstudier av private bedrifter i flere næringer samt offentlige produksjonsenheter.  Innovasjon kan fremmes eller hemmes av forhold på både lokalt og nasjonalt nivå, men foregår lokalt i form av endrede handlinger som fremmer økt produktivitet, herunder også bedre arbeidsmiljø og tjenestekvalitet.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

  • Heidi Gautun
    Prioriteringsutfordringer mellom eldre og yngre brukere. Kortversjon
    Andre Fafo-utgivelser

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B