Lønn og lønnsdannelse
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Lønn og lønnsdannelse

Kontakt

I bytte mot sin arbeidskraft mottar arbeidstakerne lønn, men hva bestemmer hvor mye de skal ha?

For de fleste fastsettes lønna gjennom kollektivavtaler og revisjoner av disse. For et mindretall av norske arbeidstakere fastsettes lønna individuelt med den enkelte arbeidsgiver. Med unntak av områder med allmenngjorte lønnssatser, er det ingen nedre grense for lønn i Norge.

Fafo gjennomfører undersøkelser om lønn, lønnsforhandlinger og lønnsutvikling over tid. Denne forskningen omfatter både yrkesgrupper, bransjer, næringer, sektorer og arbeidsmarkedet under ett.

Bryson, A., Dale-Olsen, H. & Nergaard, K. (2019). Gender differences in the union wage premium? A comparative case study. European Journal of Industrial Relations.

Bryson, A., Dale-Olsen, H., & Nergaard, K.

Alsos, K., Nergaard, K., Van Den Heuvel, A. (2019). Collective bargaining as a tool to ensure a living wage. Experiences from the Nordic countries. Transfer: European Review of Labour and Research.

Kristin Alsos, Kristine Nergaard, Andreas Van Den Heuvel

Svarstad. E. & Thøgersen, J. (2018). Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen? Beta 01 / 2018 (Volum 32).

Elin Svarstad og Joachim Thøgersen

Hansen, Nana Wesley and Seip, Åsmund Arup (2017) Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to control wage and employment conditions, European Journal of Industral Relations, Sage Publications.

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip