Nordisk modell
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Den nordiske modellen

Kontakt

Den nordiske samfunnsmodellen har de senere årene fått mye oppmerksomhet i både politikk og forskning. Fra å mene at modellen ikke var levedyktig på 1980 og 1990-tallet, fremheves modellen nå som et globalt forbilde og det er sterk internasjonal interesse for kunnskap som forklarer modellens framvekst og suksess.

Jesnes, K. (2019). Employment Models of Platform Companies in Norway: A Distinctive Approach? Nordic Journal of Working Life Studies, Vol 9, Special issue No 56.

Kristin Jesnes

Dølvik, J. E. & Oldervoll, J. (2019 in press). Norway: Averting Crisis through Coordination and Keynesian Welfare Policies. In S. Ólafsson, M. Daly, O. Kangas, J. Palme, eds., Welfare and the Great Recession. A Comparative Study. Oxford: Oxford University Press.

Jon Erik Dølvik and Johannes Oldervoll

Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2018). Trade union representatives from ethnic minorities. Representation revisited. Transfer: European Review of Labour and Research. SAGE Publishing.

Inger Marie Hagen & Ragnhild Steen Jensen

Brochmann, G. & Dølvik, J. E. (2018). The Welfare State and International Migration: The European Challenge. In B. Greve, ed., Routledge Handbook of the Welfare State, 2nd editio, Oxford: Routledge.

Grete Brochmann and Jon Erik Dølvik

Hyman, R., Dølvik, J. E., Marginson, P. et al., eds. (2018). European Journal of Industrial Relations, 24(3).

Jon Erik Dølvik & Paul Marginson

Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K. (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 1-21). De Gruyter.

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

Engelstad, F., Larsen, H. & Rogstad, J. (2017).The Public Sphere in the Nordic Model. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 46-70). De Gruyter.

Engelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon

Hansen, Nana Wesley and Seip, Åsmund Arup (2017) Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to control wage and employment conditions, European Journal of Industral Relations, Sage Publications.

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Dølvik, J. E. (2016). Le modèle nordique en periode de crise: est-il toujours capable de s’adapter? Dans B. Palier & R. Roussel, (éd.), Stratégies de croissance, emploi et protection sociale. Revue française des affaires sociales, 2016/1 (No 5). Paris.

Jon Erik Dølvik

Hippe, J. M. & Nergaard, K. (2016). Nordisk arbeidsliv: Modell under press. I I. Frønes & L. Kjølsrød (red.), Det norske samfunn. Bind 2. 7. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Jon M. Hippe og Kristine Nergaard

2015

Martin, A. & Dølvik, J. E. (2015). Conclusion. In Dølvik, J. E. & Martin, A. (eds.), European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (386-391). Oxford: Oxford University Press.

Andrew Martin and Jon Erik Dølvik

Dølvik, J. E., Andersen, G. J. & Vartiainen, J. (2015). The Nordic Social Models. Consolidation and Flexible Adaptation. In Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds., European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (246-287). Oxford: Oxford University Press.

Jon Erik Dølvik, J. G. Andersen and J. Vartiainen

Dølvik, J. E. & Martin, A. (2015). From Crisis to Crisis: European Social Models and Labour Markets Outcomes in the Era of Monetary Integration. In Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds., European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (325-386). Oxford: Oxford University Press.

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Dølvik, J. E. & Martin, A. (2015). Introduction. In Dølvik, J. E. &  Martin, A. (eds.), European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (1-20). Oxford: Oxford University Press.

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

Dølvik, J. E. (2012). Nordiske arbejdsmarkedsmodeller i skiftende internationale kontekster. Økonomi & Politik, Tema: De nordiske velfærdsmodeller og globaliseringen, 85(4), 43-59.

Jon Erik Dølvik

Fløtten, T., Grønningsæter, A., Hippe, J. M. & Christensen, J. (2007). Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

Hippe, J. M. (2006). Den nordiske modellen under press – arbeidsgiverorganisasjonenes utfordring? NAVOs tidsskrift Orienterer, 2.

Jon M. Hippe

Bråten, M., Dølvik, J. E., Longva, F. & Steen, A. H. (1997). Norwegian Labour Market Institutions and Regulations. I J. E. Dølvik & A. H. Steen (red.), Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition. Universitetsforlaget.

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

2018

The Nordic future of work

Dølvik, J. E. & Steen, J. R. (2018). The Nordic future of work. Drivers, institutions, and politics. TemaNord 2018:555. Nordic Council of Ministers

Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen

2017

European Social Models From Crisis to Crisis:

Dølvik, J. E. & Martin, A. Eds. (2017). European Social Models From Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford University Press (paperback)

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin (eds.)

2017

Institutional Change in the Public Sphere

Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K., eds. (2017). Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model. De Gruyter.

ngelstad, Fredrik / Larsen, Håkon / Rogstad, Jon / Steen-Johnsen, Kari

2015

European Social Models from Crisis to Crisis

Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds. (2015). European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford: Oxford University Press.

Jon Erik Dølvik and Andrew Martin

2009

The Nordic approach to growth and welfare

Magnusson, L., Jørgensen, H. & Dølvik, J. E. (2009). The Nordic approach to growth and welfare: European lessons to be learned? Brussels: ETUI.

Lars Magnusson, Henning Jorgensen and Jon Erik Dølvik

2007

Hamskifte. Den norske modellen i endring

Dølvik, J. E., Fløtten, T., Hernes, G. & Hippe, J. M. (red.) (2007). Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

2013

Befolkningen åpner for reformdebatt
Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2013). Befolkningen åpner for reformdebatt. Kronikk. NRK Ytring, 23/8 2013.
Tone Fløtten og Jon M. Hippe

2007

Kollektivistisk individualisme. Epilog

Hernes, G. & Hippe, J. M. (2007). Kollektivistisk individualisme. Epilog. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Gudmund Hernes og Jon M. Hippe

1993

The Norwegian Welfare state: From Post War Consensus to Future Conflicts?

Hagen, K. & Hippe, J. M. (1993). The Norwegian Welfare state: From Post War Consensus to Future Conflicts? I K. Kiel (red.), The Norwegian Model. Oslo: Universitetsforlaget.

Kåre Hagen og Jon M. Hippe