logo fafo 194x64
Den nordiske modellen
Den nordiske modellen

Kontakt

Fullførte prosjekter

Den nordiske samfunnsmodellen har de senere årene fått mye oppmerksomhet i både politikk og forskning. Fra å mene at modellen ikke var levedyktig på 1980 og 1990-tallet, fremheves modellen nå som et globalt forbilde og det er sterk internasjonal interesse for kunnskap som forklarer modellens framvekst og suksess.

Publisering

 • Jesnes, K. (2019). Employment Models of Platform Companies in Norway: A Distinctive Approach? Nordic Journal of Working Life Studies, Vol 9, Special issue No 56.

 • Dølvik, J. E. & Oldervoll, J. (2019 in press). Norway: Averting Crisis through Coordination and Keynesian Welfare Policies. In S. Ólafsson, M. Daly, O. Kangas, J. Palme, eds., Welfare and the Great Recession. A Comparative Study. Oxford: Oxford University Press.

 • Dølvik, J. E. & Steen, J. R. (2018). The Nordic future of work. Drivers, institutions, and politics. TemaNord 2018:555. Nordic Council of Ministers

 • Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2018). Trade union representatives from ethnic minorities. Representation revisited. Transfer: European Review of Labour and Research. SAGE Publishing.

 • Brochmann, G. & Dølvik, J. E. (2018). The Welfare State and International Migration: The European Challenge. In B. Greve, ed., Routledge Handbook of the Welfare State, 2nd editio, Oxford: Routledge.

 • Hyman, R., Dølvik, J. E., Marginson, P. et al., eds. (2018). European Journal of Industrial Relations, 24(3).

 • Dølvik, J. E. & Martin, A. Eds. (2017). European Social Models From Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford University Press (paperback)

 • Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K., eds. (2017). Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model. De Gruyter.

 • Engelstad, F., Larsen, H., Rogstad, J. & Steen-Johnsen, K. (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 1-21). De Gruyter.

 • Engelstad, F., Larsen, H. & Rogstad, J. (2017).The Public Sphere in the Nordic Model. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 46-70). De Gruyter.

 • Hansen, Nana Wesley and Seip, Åsmund Arup (2017) Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to control wage and employment conditions, European Journal of Industral Relations, Sage Publications.

 • Dølvik, J. E. (2016). Le modèle nordique en periode de crise: est-il toujours capable de s’adapter? Dans B. Palier & R. Roussel, (éd.), Stratégies de croissance, emploi et protection sociale. Revue française des affaires sociales, 2016/1 (No 5). Paris.

 • Hippe, J. M. & Nergaard, K. (2016). Nordisk arbeidsliv: Modell under press. I I. Frønes & L. Kjølsrød (red.), Det norske samfunn. Bind 2. 7. utg. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

 • Martin, A. & Dølvik, J. E. (2015). Conclusion. In Dølvik, J. E. & Martin, A. (eds.), European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (386-391). Oxford: Oxford University Press.

 • Dølvik, J. E., Andersen, G. J. & Vartiainen, J. (2015). The Nordic Social Models. Consolidation and Flexible Adaptation. In Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds., European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (246-287). Oxford: Oxford University Press.

 • Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds. (2015). European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford: Oxford University Press.

 • Dølvik, J. E. & Martin, A. (2015). From Crisis to Crisis: European Social Models and Labour Markets Outcomes in the Era of Monetary Integration. In Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds., European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (325-386). Oxford: Oxford University Press.

 • Dølvik, J. E. & Martin, A. (2015). Introduction. In Dølvik, J. E. &  Martin, A. (eds.), European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (1-20). Oxford: Oxford University Press.

 • Fløtten, T. & Hippe, J. M. (2013). Befolkningen åpner for reformdebatt. Kronikk. NRK Ytring, 23/8 2013.
 • Dølvik, J. E. (2012). Nordiske arbejdsmarkedsmodeller i skiftende internationale kontekster. Økonomi & Politik, Tema: De nordiske velfærdsmodeller og globaliseringen, 85(4), 43-59.

 • Magnusson, L., Jørgensen, H. & Dølvik, J. E. (2009). The Nordic approach to growth and welfare: European lessons to be learned? Brussels: ETUI.

 • Fløtten, T., Grønningsæter, A., Hippe, J. M. & Christensen, J. (2007). Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Dølvik, J. E., Fløtten, T., Hernes, G. & Hippe, J. M. (red.) (2007). Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Hernes, G. & Hippe, J. M. (2007). Kollektivistisk individualisme. Epilog. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

 • Hippe, J. M. (2006). Den nordiske modellen under press – arbeidsgiverorganisasjonenes utfordring? NAVOs tidsskrift Orienterer, 2.

 • Bråten, M., Dølvik, J. E., Longva, F. & Steen, A. H. (1997). Norwegian Labour Market Institutions and Regulations. I J. E. Dølvik & A. H. Steen (red.), Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition. Universitetsforlaget.

 • Djuve, A. B. (1994). Freedom of provision of services – Convergence of working conditions or continued national disparities? I Convergence or divergence? Welfare states in the face of European integration. Proceedings from COST A7 Workshop in Sorø, Denmark. June.

 • Hagen, K. & Hippe, J. M. (1993). The Norwegian Welfare state: From Post War Consensus to Future Conflicts? I K. Kiel (red.), The Norwegian Model. Oslo: Universitetsforlaget.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B