Partssamarbeid
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Partssamarbeid

Kontakt

Samarbeid mellom partene i arbeidslivet er et kjernepunkt i den norske modellen. Partssamarbeidet er grunnlaget for så vel de representative som de individuelle bedriftsdemokratiske ordningene. Begge parter har rettigheter og plikter, og samarbeidet bygger på partenes felles ansvar for et rettferdig og produktivt arbeidsliv. Partssamarbeid ute på tusenvis av arbeidsplasser er på mange måter selve praktiseringen av arbeidslivsmodellen. Partssamarbeid som forskningsfelt står derfor sentralt på Fafo, og skjæringspunktene til de andre forskningsfeltene er mange. Partssamarbeid studeres fra en rekke ulike innfallsvinkler: institusjonell teori, arbeidslivsrelasjoner (Industrial relations), makt- og demokratiteori, organisasjonsteori og arbeidsrett. Vi bruker et bredt spekter av metoder – fra registerdata og egne spørreundersøkelser til intervjuer og observasjon.

Rose, C. & Hagen, I. M. (2019). The perceived influence of employee board members on decisions in Denmark and Norway. European Journal of Industrial Relations.

Caspar Rose & Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. (2018). Norwegian Board-Level Employee Representatives: Still in a Prominent Position? Chapter 6 in J. Waddington (ed.), European Board-Level Employee Representation: National Variations in Influence and Power. Kluwer Law International.

Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. & Jensen, R. S. (2018). Trade union representatives from ethnic minorities. Representation revisited. Transfer: European Review of Labour and Research. SAGE Publishing.

Inger Marie Hagen & Ragnhild Steen Jensen

Hagen, I. M. & Svarstad, E. (2018). 15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse – fortsatt aktive direktører og passive styrer? Magma 5/2018.

Inger Marie Hagen & Elin Svarstad

Hagen, I. M (2017). Flere styrer – færre ansattevalgte styremedlemmer. Søkelys på arbeidslivet 04 / 2017 (Volum 34).

Inger Marie Hagen

Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

Svalund, J., G. B. Casinowsky, Dølvik, J. E. Håkansson, K,Jarvensivu, A., Kervinen, H., Møberg, R. J., Piirainen, T.

Svalund, J. (2013). Adjusting labour through crisis: A three industry comparison. Economic and Industrial Democracy: first published online October 9, 2013

Svalund, J.

Svalund, J. & Kervinen, H. (2013). Trade union power during labour adjustments – comparison of company-level cases. Transfer: European Review of Labour and Research, 19(4), 489-505.

Svalund, J. and H. Kervinen

Trygstad, S. C. (2013), Deltakelse og innflytelse i norskeide og utenlandskeide virksomheter. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 30, nr. 1-2, 2013

Hagen, I. M. (2011). Medarbejdervalgte medlemmer av bestyrelsen – hvorfor benytter ikke alltid de ansatte deres rettigheter? Tidsskrift for Arbejdsliv, 13(1). 

Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. (2011). Employee elected directors on company boards: Stakeholder representatives or the voice of labour? Bulletin of Comparative Labour Relations, 77. (Special issue: Rethinking Corporate Governance). Kluwer Law International.

Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. (2011). Sustainable decisions and social dialogue – some significant developments in Norway. European Company Law, 8(2/3).

Inger Marie Hagen

Huse, M., Nielsen, S. & Hagen, I. M. (2009). Women and Employee-Elected Board Members, and Their Contributions to Board Control Tasks. Journal of Business Ethics, 18.

Morten Huse, Sabina Nielsen og Inger Marie Hagen

Hagen, I. M. (2008). Ansattes styrerepresentanter – hvor mange og hvor finner vi dem? Søkelys på arbeidslivet, 3/2008. Oslo: ISF.

Inger Marie Hagen

Løken, E., S.C. Trygstad og T. Lorentzen (2005). Den nye staten: Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Søkelys på arbeidsmarkedet, 2

Espen Løken, Sissel C. Trygstad og Thomas Lorentzen

Trygstad, S. (2003), "Utviklingskommunen – nye betingelser for ansattes medvirkning og innflytelse?" I Finstad, N og Aarsæther, N (2003): Utviklingskommunen. Oslo, Kommuneforlaget

Sissel C. Trygstad

Hagen, I. M. (2002). Ansattes styrerepresentanter. Søkelys på arbeidsmarkedet, 1/2002. Oslo: ISF.

Inger Marie Hagen

Bråten, M., Dølvik, J. E., Longva, F. & Steen, A. H. (1997). Norwegian Labour Market Institutions and Regulations. I J. E. Dølvik & A. H. Steen (red.), Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition. Universitetsforlaget.

Mona Bråten, Jon Erik Dølvik, Frode Longva og Arild H. Steen

Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R. (2008). The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries. In R. Blanpain & L. Dickens (eds.), Challenges of European Employment Relations: Employment Regulation; Trade Union Organization; Equality, Flexicurity, Training and New Approaches to Pay. (Bulletin of Comparative Labour Relations). Kluwer Law International.

J. Arrowsmith, Heidi Nicolaisen, B. Bechter and R. Nonell

2019

Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway

Alsos, K., Nergaard, K. & Trygstad, S. C.  (2019). Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway. International Labour Organization.

Kristin Alsos, Kristine Nergaard & Sissel C. Trygstad

2019

Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway

Alsos, K., Nergaard, K. & Trygstad, S. C. (2019). Getting and staying together: 100 years of social dialogue and tripartism in Norway. International Labour Organization.

Kristin Alsos, Kristine Nergaard & Sissel C. Trygstad

2006

Samarbeid for utvikling

Hernes, G., Grimsrud, B. & Hippe, J. M. (2006). Samarbeid for utvikling. Partssamarbeid, sosial kapital og utvikling av bedrifter og virksomheter. Rapport til HF - hovedorganisasjonenes fellestiltak.

Gudmund Hernes, Bjørne Grimsrud og Jon M. Hippe

2014

Transnational Employee Representation on Company Board: the Scandinavian Model

Hagen, I. M. & Mulder, B. J. (2014). Transnational Employee Representation on Company Board: the Scandinavian Model. I E. Ales & I. Senatori (eds.), Transnational Dimension of Labour Relations, A New Order in the Making? Torino: G. Gippichelli Editore.

Inger Marie Hagen og Bernard Johann Mulder

2014

Board-Level Employee Representatives in Norway, Sweden and Denmark

Hagen, I. M. (2014). Board-Level Employee Representatives in Norway, Sweden and Denmark: Differently Powerless or Equally Important? I M. Hauptmeier & M. Vidal (eds.), Comparative Political Economy of Work. Critical Perspectives on Work and Employment. Palgrave Macmillan.

Inger Marie Hagen

2007

Employee directors – Examples from Norway

Hagen, I. M. & Huse, M. (2007). Employee directors – Examples from Norway. In U. Jürgens et al. (eds.), Perspektiven der Corporate Governance: bestimmungsfaktoren unternehmerischer Entscheidungsprozesse und Mitwirkung der Arbeitnehmer. Baden-baden: Nomos. 

Inger Marie Hagen og Morten Huse

2003

Makt og demokrati i arbeidslivet

Engelstad, F., Storvik, A. E., Svalund, J. & Hagen, I. M. (2003). Makt og demokrati i arbeidslivet. Oslo: Gyldendal Akademisk (Makt- og demokratiutredningen).

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik