Plattformøkonomi
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Plattformøkonomi

Kontakt

Fafo, SNF og Sifo utarbeider en oversikt over eksisterende tjenester i Norge. Vet du om en plattform som ikke er på lista vår? Tips oss!

Delings- eller plattformøkonomien har vært hyppig omtalt i mediene de siste årene. Plattformer som Uber, Airbnb eller Foodora posisjonerer seg som et mellomledd som kobler tilbydere av tjenester sammen med kunder. Tjenestene som leveres kan enten innebære utføring av arbeidsoppdrag, som transport eller renhold – eller utleie av kapitalgjenstander, som bolig eller bil. I stedet for at hver enkelt tilbyder må skape sin egen markedsplass fra bunnen av, tilbyr plattformen en allerede ferdig markedsplass som brukerne kan benytte seg av. Vår forskning konsentrerer seg om plattformer som formidler tjenester i form av arbeid, og hva slags type arbeidsplasser og tilknytningsformer som vokser fram med plattformøkonomien.

Alsos, K., Jesnes, K. & Øistad, B. S. (2018). Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv. Praktisk økonomi & finans 02 / 2018 (Volum 34).

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Roverud, L. H., Kjølvik, T. K., Nesheim, T. & Jesnes, K. (2017). Mellomledd i oppdragsmarkedet. Søkelys på arbeidslivet 03 / 2017 (Volum 34).

Liv Helene Roverud, Tor Kristian Kjølvik, Torstein Nesheim og Kristin Jesnes