Ytringsfrihet og varsling
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ytringsfrihet og varsling

Kontakt

Gode ytringsbetingelser og varsling på arbeidsplassen dreier seg om mulighetene til å si fra om bekymringer og ytre seg kritisk, enten til leder eller kolleger, uten å risikere gjengjeldelse. I 2007 fikk arbeidsmiljøloven bestemmelser som skal beskytte varslerne.

 

 

Åpenhet og trygghet gjør at man kan oppdage og rette opp grove feil, sløsing og misbruk på arbeidsplassen.

For arbeidsgivere har det derfor stor betydning at arbeidstakere deltar i diskusjoner om faglige spørsmål, prioriteringer og helse, miljø og sikkerhet, fordi de sitter på verdifull kunnskap som kan bidra til å utvikle arbeidsplassen i positiv retning. Men dette fordrer også at arbeidsgivere kan håndtere ubehagelig informasjon om forhold som ikke fungerer som de skal.

Fafo har gjennom en årrekke fulgt utviklingen på dette området, blant annet gjennom flere undersøkelser om varsling i arbeidslivet. Sentrale spørsmål i disse er: Hvor mange varsler, hva varsles det om og blir varslerne utsatt for gjengjeldelse som følge av varsling?

Varslingsreglene ble endret i 2017. Da ble det påbudt for virksomheter med mer enn fem ansatte å utarbeide varslingsrutiner på arbeidsplassen.

Trygstad, S. C., Ødegård, A. M. & Svarstad, E. (2018). Varslingsrutiner på arbeidsplassen som redskap for åpenhet og trygghet. Magma 3/2018.

Sissel C. Trygstad, Anne Mette Ødegård & Elin Svarstad

Trygstad, S. C. (2017). Opposing Forces: On Whistleblowing in Norwegian Working Life. In F. Engelstad, H. Larsen, J. Rogstad & K. Steen-Johnsen (eds.), Institutional Change in the Public Sphere. Views on the Nordic Model (pp 179-199). De Gruyter.

Sissel C. Trygstad

Skivenes, M. & Trygstad, S. C. (2016).Whistleblowing in Local Government: An Empirical Study of Contact Patterns and Whistleblowing in 20 Norwegian Municipalities. Scandinavian Political Studies, online 16 June.

Marit Skivenes and Sissel C. Trygstad

Trygstad, S.C. (2015). Ytringsfrihet i arbeidslivet. I Sosiologisk
tidsskrift, nr 1–2, 2015, årgang 23, s.29–59. Oslo: Universitetsforlaget

Skivenes, M. & Trygstad, S. C. (2015). Explaining whistle blowing processes in the Norwegian Labour Market – power and institutional factors. In Industrial Democracy in Europe, 1-25.

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

Marit Skivenes and Trygstad, Sissel C. (2014), «Organisational wrongdoing – Definitions and contextual factors.» Chapter 5 in J. Brown et al. (eds.), International Handbook an Whistleblowing Research. Edward Elgar

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

Marit Skivenes & Trygstad, Sissel (2014), «En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon». kap. 6 I Birthe Eriksen (red.), Å bekjempe et samfunnsonde. Gyldendal akademisk

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

Skivenes, M. & S. C. Trygstad (2013), Is the Type of Misconduct Decisive for the Perceived Legitimacy of Whistleblowing? A Study of Municipal Managers‟ Assessments of Whistleblowing in Cases of Harassment and Corruption. In E-Journal of international and comparative Labour Studies, vol. 2, No. 3.

Marit Skivenes & Sissel C. Trygstad

Skivenes, M. og S. C. Trygstad (2010), «Loyalty and whistleblowing in Norway: how roles come into play.»In Lewis, D. (ed.), A Global Approach to Public Interest Disclosure: what can learn from existing whistleblowing legislation and research. Cheltenham, UK. Edward Elgar.

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Skivenes, M. & S.C. Trygstad (2010), When Whistle-blowing works; The Norwegian case. In Human Relations. 63(7) 1071–1097

Marit Skivenes og Sissel Trygstad

Lewis, D & S.C. Trygstad (2009). Whistleblowers in Norway and the UK: A case of mix and match? International Journal of Law and Management. Vol. 51, No. 6, p. 374-388

David Lewis and Sissel C. Trygstad

Skivenes, M. & S.C. Trygstad (2008). New Public Management and Whistleblowing. Tidsskriftet Politik. Issue 1: Vol 11 pp. 82 -95.

Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad