Allmenngjøring og minstelønn

I Norge er det tradisjon for at lønn forhandles gjennom avtaler, og fastsettes ikke ved lov. Den store tilstrømningen av arbeidstakere fra østeuropeiske EU-land har endret dette bildet. Arbeidsinnvandrere er ofte ikke dekket av vanlige tariffavtaler, noe som har ført til en økende lavlønnskonkurranse i det norske arbeidsmarkedet. Dette er bakgrunnen for at det nå er innført allmenngjorte tariffavtaler i flere bransjer.

Allmenngjøring og minstelønn

Kontakt

Forskere

Forskningsleder
Forsker I
Forsker
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll
Fafo-notat 2018:12
Fafo-notat 2016:17
Fafo-paper 2014:21
Fafo-notat 2014:20
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Fafo-report 2012:17
Line Eldring and Kristin Alsos
Fafo-report 2012:16
Line Eldring og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2012:07
Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos
Fafo-rapport 2011:09
Torunn Kvinge and Anne Mette Ødegård
Fafo-report 2010:30
Torgeir Aarvaag Stokke (red.)
Fafo-rapport 2010:14
Torunn Kvinge og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2010:08
Kristin Alsos
Fafo-notat 2010:08
Kristin Alsos
Fafo-notat 2010:03
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju
Fafo-notat 2009:01
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2007:32
Jon Erik Dølvik, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 485
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2005:13
Fafo-notat 2002:20
Europarättslig tidsskrift

Line Eldring and Kristin Alsos

The Nordic Countries

Jon Erik Dølvik, Line Eldring and Jelle Visser

Setting Wage Floors in Open Markets
The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance

Kristin Alsos og Line Eldring

Lovfestet minstelønn i Norge?
Søkelys på arbeidslivet
European Journal of Industrial Relations