Arbeidstid

Arbeidstid er noe som angår alle arbeidstakere, og som samtidig er et omstridt tema. Striden de seinere årene har først og fremst dreid seg om hvem som skal bestemme hvor mye vi kan jobbe, og på hvilke tidspunkt. Hva skal reguleres i arbeidsmiljøloven? Og hva bør reguleres i tariffavtaler? Hvordan skal forholdet mellom reguleringer på sentralt og lokalt nivå være? Behovet for større fleksibilitet og utvidede åpningstider er to drivkrefter for endringene og den pågående diskusjonen om arbeidstid.

Heltid og deltid er et annet sentralt forskningsområde for Fafo. Det omfatter både ønsket og uønsket deltidsarbeid. Hvilke konsekvenser har deltidsarbeid for den enkelte arbeidstaker og forholdene på arbeidsplassen, og hva kan gjøres for å redusere uønsket deltid?

Arbeidstid

Forskere

Forskningskoordinator
Seniorforsker
Forskningsleder
Seniorforsker
Forsker
Seniorforsker
Forskningssjef
Elin Svarstad og Kristin Alsos
Fafo-notat 2019:30
Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg
Fafo-rapport 2019:13
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2019:15
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2019:06
Leif E. Moland og Per Schanche
Fafo-rapport 2019:08
Kristine Nergaard, Rolf K. Andersen, Kristin Alsos og Johannes Oldervoll
Fafo-rapport 2018:15
Fafo-rapport 2017:40
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2015:47
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:43
Fafo-rapport 2015:25
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt
Fafo-notat 2015:03
Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen
Fafo-rapport 2015:01
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2014:22
Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:46
Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:43
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Fafo-rapport 2013:34
Fafo-rapport 2013:27
Dag Olberg og Heidi Nicolaisen
Fafo-rapport 2013:17
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:60
Heidi Nicolaisen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:49
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:14
Kristin Alsos, Øyvind M. Berge og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2012:06
Heidi Nicolaisen, Åsmund Arup Seip og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2012:01
Fafo-notat 2012:14
Heidi Nicolaisen
Fafo-notat 2012:08
Fafo-rapport 2011:34
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2011:05
Fafo-notat 2011:16
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2011:07
Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2010:42
Fafo-rapport 2010:35
Fafo-notat 2010:18
Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:44
Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 2009:23
Fafo-notat 2009:03
Leif E. Moland og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2007:25
Fafo-notat 2007:01
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2006:05
Heidi Nicolaisen, Torgeir Nyen og Dag Olberg
Fafo-rapport 508
Fafo-rapport 507
Fafo-notat 2005:21
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg
Fafo-notat 2005:15
Kristine Nergaard
Fafo-rapport 430
Kari Folkenborg og Bård Jordfald
Fafo-rapport 421
Fafo-notat 2003:06
Fafo-rapport 399
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg
Fafo-notat 2002:15
Dag Olberg og Bård Jordfald
Fafo-rapport 327
Gunn Elisabeth Birkelund
Fafo-rapport 308
Gunn Elisabeth Birkelund
Fafo-rapport 282
Martin Byrkjeland
Fafo-notat 1999:12
Martin Byrkjeland
Fafo-notat 1998:13
Torkel Bjørnskau
Fafo-rapport 232
Thore K. Karlsen
Fafo-rapport 213
Leif E. Moland
Fafo-rapport 171
Fafo-rapport 089
Leif Moland og Dag Olberg
Fafo-notat 804
Halvor Fauske
Fafo-rapport 062

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Integrert eller marginalisert?
Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv.
Tidsskrift for samfunnsforskning

Heidi Nicolaisen

Increasingly Equalized
A Study of Part-Time Work in 'Old' and 'New' Part-Time Work Regimes
Nordic Journal of Working Life Studies

Heidi Nicolaisen

Changes in the regulation of overtime in different collective bargaining regimes
A comparison of Irish, Norwegian and Swedish banking

Dag Olberg og Karen-Sofie Pettersen

Den ekstreme tilgjengeligheten – arbeidstid i MST
Søkelys på arbeidsmarkedet