Innovasjon i offentlig og privat sektor
Innovasjon og organisasjonsutvikling

Kontakt

De siste 10 årene har Fafo hatt stadig flere prosjekter hvor vi tar med oss kompetansen fra arbeidslivs- og velferdsforskningen inn i utviklingsstudier av private bedrifter i flere næringer samt offentlige produksjonsenheter.  Innovasjon kan fremmes eller hemmes av forhold på både lokalt og nasjonalt nivå, men foregår lokalt i form av endrede handlinger som fremmer økt produktivitet, herunder også bedre arbeidsmiljø og tjenestekvalitet.

Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:36
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2018:14
Fafo-notat 2017:13
Fafo-rapport 2017:29
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2016:40
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:04
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:16
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Fafo-rapport 2015:25
Fafo-rapport 2015:24
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg
Fafo-rapport 2014:09
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:53
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad
Fafo-rapport 2013:52
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Fafo-rapport 2013:27
Fafo-notat 2013:03
Andre Fafo-utgivelser
Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2012:62
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:60
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:14
Fafo-rapport 2011:04
Svein Erik Moen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2010:31
Fafo-rapport 2010:15
Fafo-rapport 2010:07
Fafo-notat 2009:03
Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 535
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland
Fafo-notat 2006:13
Bjørne Grimsrud, Leif E. Moland og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 490
Bjørne Grimsrud, Torild Bugge og Anne Marit Skulberg
Fafo-rapport 489
Arild Hervik, Sigmund Aslesen og Oddmund Oterhals
Fafo-rapport 479
Leif E. Moland og Sol Skinnarland
Fafo-notat 2005:24
Leif E. Moland
Fafo-notat 2005:06
Fafo-rapport 462
Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige
Fafo-notat 2004:01
Stein Gunnes og Martin Byrkjeland
Fafo-notat 2003:10
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter
Fafo-rapport 403
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland
Fafo-rapport 383
Fafo-rapport 351
Leif Moland og Marit Egge
Fafo-rapport 337
Fafo-paper 2000:09
Fafo-rapport 254
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Fafo-rapport 249
Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule
Fafo-rapport 220
Sveinung Skule og Tori Grytli
Fafo-rapport 217
Fafo-rapport 216
Fafo-rapport 214
Torunn Kvinge, Lars Lindholt og Linda Støle
Fafo-rapport 191
Kristen Knudsen og Arild H. Steen
Fafo-rapport 181
Fafo-rapport 126
Arild H. Steen
Fafo-rapport 125
Hanne Bogen og Ove Langeland
Fafo-rapport 087
Hanne Bogen og Ove Langeland (red)
Fafo-rapport 078