Innovasjon i offentlig og privat sektor

De siste 10 årene har Fafo hatt stadig flere prosjekter hvor vi tar med oss kompetansen fra arbeidslivs- og velferdsforskningen inn i utviklingsstudier av private bedrifter i flere næringer samt offentlige produksjonsenheter.  Innovasjon kan fremmes eller hemmes av forhold på både lokalt og nasjonalt nivå, men foregår lokalt i form av endrede handlinger som fremmer økt produktivitet, herunder også bedre arbeidsmiljø og tjenestekvalitet.

Innovasjon og organisasjonsutvikling

Kontakt

Forskere

Seniorforsker
Forsker
Forsker (permisjon)
Forsker (permisjon)
Sigurd Oppegaard, Åsmund Arup Seip og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2019:36
Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip
Johan Røed Steen, Johannes Oldervoll, Mikkel Myhre Walbækken og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2018:14
Fafo-notat 2017:13
Fafo-rapport 2017:29
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 2016:40
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:04
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:16
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Fafo-rapport 2015:25
Fafo-rapport 2015:24
Ketil Bråthen, Leif Moland og Torer F. Berg
Fafo-rapport 2014:09
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Mette Irmgard Snertingdal og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:53
Leif E. Moland, Lise Lien, Lars Nygård og Tormod Hofstad
Fafo-rapport 2013:52
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem og Vidar Bakkeli
Fafo-rapport 2013:49
Leif E. Moland og Lise Lien
Fafo-rapport 2013:37
Fafo-rapport 2013:27
Fafo-notat 2013:03
Andre Fafo-utgivelser
Heidi Gautun, Anne Skevik Grødem og Åsmund Hermansen
Fafo-rapport 2012:62
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:60
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2012:14
Fafo-rapport 2011:04
Svein Erik Moen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2010:31
Fafo-rapport 2010:15
Fafo-rapport 2010:07
Fafo-notat 2009:03
Leif E. Moland og Sissel C. Trygstad
Fafo-rapport 535
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland
Fafo-notat 2006:13
Bjørne Grimsrud, Leif E. Moland og Sol Skinnarland
Fafo-rapport 490
Bjørne Grimsrud, Torild Bugge og Anne Marit Skulberg
Fafo-rapport 489
Arild Hervik, Sigmund Aslesen og Oddmund Oterhals
Fafo-rapport 479
Leif E. Moland og Sol Skinnarland
Fafo-notat 2005:24
Leif E. Moland
Fafo-notat 2005:06
Fafo-rapport 462
Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige
Fafo-notat 2004:01
Stein Gunnes og Martin Byrkjeland
Fafo-notat 2003:10
Heidi Gautun og Arne Grønningsæter
Fafo-rapport 403
Anna Hagen, Jorunn S. Borgen, Leif E. Moland
Fafo-rapport 383
Fafo-rapport 351
Leif Moland og Marit Egge
Fafo-rapport 337
Fafo-paper 2000:09
Fafo-rapport 254
Inger Marie Hagen, Sveinung Skule og Mona Bråten
Fafo-rapport 249
Eivind Falkum, Kjersti Kleven og Sveinung Skule
Fafo-rapport 220
Sveinung Skule og Tori Grytli
Fafo-rapport 217
Fafo-rapport 216
Fafo-rapport 214
Torunn Kvinge, Lars Lindholt og Linda Støle
Fafo-rapport 191
Kristen Knudsen og Arild H. Steen
Fafo-rapport 181
Fafo-rapport 126
Arild H. Steen
Fafo-rapport 125
Hanne Bogen og Ove Langeland
Fafo-rapport 087
Hanne Bogen og Ove Langeland (red)
Fafo-rapport 078