Lønn og lønnsdannelse

I bytte mot sin arbeidskraft mottar arbeidstakerne lønn, men hva bestemmer hvor mye de skal ha?

For de fleste fastsettes lønna gjennom kollektivavtaler og revisjoner av disse. For et mindretall av norske arbeidstakere fastsettes lønna individuelt med den enkelte arbeidsgiver. Med unntak av områder med allmenngjorte lønnssatser, er det ingen nedre grense for lønn i Norge.

Fafo gjennomfører undersøkelser om lønn, lønnsforhandlinger og lønnsutvikling over tid. Denne forskningen omfatter både yrkesgrupper, bransjer, næringer, sektorer og arbeidsmarkedet under ett.

Lønn og lønnsdannelse

Kontakt

Forskere

Forsker
Forskningskoordinator
Forskningsleder
Seniorforsker
Forsker I
Doktorgradsstipendiat
Fafo-notat 2019:13
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:11
Fafo-notat 2018:19
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:17
Bård Jordfald og Elin Svarstad
Fafo-notat 2018:16
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Fafo-notat 2016:21
Fafo-notat 2016:19
Fafo-rapport 2016:24
Kristin Alsos og Line Eldring
Fafo-rapport 2014:15
Fafo-rapport 2007:29
Håvard Lismoen
Fafo-notat 2007:06
Bård Jordfald og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 513
Fafo-notat 2006:04
Fafo-rapport 486
Fafo-rapport 447
Mona Bråten og Ove Langeland
Fafo-rapport 423
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip
Fafo-rapport 422
Fafo-rapport 397
Fafo-rapport 396
Mona Bråten og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-rapport 358
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Fafo-report 315
Fafo-rapport 246
Fafo-rapport 235
Kristine Nergaard og Arne Pape
Fafo-notat 1997:12
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 1997:11
Eivor Bremer Nebben
Fafo-rapport 199
Fafo-rapport 165

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Government employers in Sweden, Denmark and Norway
European Journal of Industrial Relations

Merethe Sollund, Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Lønn i kommunal sektor
Nytt avtaleverk – virker det? Fra konfeksjon til skreddersøm – passer det?

Engelstad, F., J. Svalund, I. M. Hagen og A. E. Storvik

Makt og demokrati i arbeidslivet